CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای پروفسور سید مهدی الوانی

Professor Seyed Mehdi Alvani

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

کد محقق - Researcher ID: 527

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای پروفسور سید مهدی الوانی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه مدیریت توسعه و تحولقزوین-ایران
هیات تحریریهدوفصلنامه اسلام و مدیریتقم- ایران
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهریتهران
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات مدیریت گردشگریتهران
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانیتهران
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصادتهران
هیات تحریریهمجله علوم مدیریت و آموزش و پرورشتهران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران و شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز، ساری ۸ اسفند ۱۳۹۴
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه موسسه علمی کیان پژوهان، تهران ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
دبیر علمی اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین ۲۴ آبان ۱۳۹۷

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای پروفسور سید مهدی الوانی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۹، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۱
۲ ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام فصلنامه مدیریت اسلامی دوره .۲۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۳ ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره .۱۰، شماره ۳۸، سال ۱۳۹۶
۴ استعاره ها: ابزار شناخت سازمان فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۲، شماره ۷، سال ۱۳۷۱
۵ الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره .۲، شماره ۷، سال ۱۳۹۰
۶ بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۲۶، شماره ۸۵، سال ۱۳۹۶
۷ بررسی اثرات فراموشی سازمانی بر یادگیری و پذیرش نواوری های فناوری اطلاعات فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۱۰، شماره ۳۲، سال ۱۳۹۷
۸ بررسی تاثیر نگرش شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی در بانک قوامین فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۷، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۴
۹ بررسی تاثیر نگرش شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی در بانک قوامین فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۱۳۹۴، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۴
۱۰ بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت با وفاداری مشتریان با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۶، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۳
۱۱ بررسی عوامل موثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۲۳، شماره ۷۵، سال ۱۳۹۳
۱۲ بررسی و شناسایی مولفه های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل پژوهشهای مدیریت عمومی دوره .۱۲، شماره ۴۵، سال ۱۳۹۸
۱۳ پژوهش کیفی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۵، شماره ۲۰، سال ۱۳۷۴
۱۴ پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۷۱
۱۵ پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۷۰
۱۶ تبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۸، شماره ۶۴، سال ۱۳۹۰
۱۷ تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط مشی گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن پژوهشهای مدیریت عمومی دوره .۹، شماره ۳۳، سال ۱۳۹۵
۱۸ تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد فناوری اطلاعات فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره .۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۹ تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد فناوری اطلاعات پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره .۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۰ تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارایه الگوی بهینه فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۸، شماره ۲۹، سال ۱۳۸۰
۲۱ تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۴، شماره ۵۳، سال ۱۳۸۶
۲۲ تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت ها، ابزارها و حوزه های دانشی) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۹، شماره ۳۰، سال ۱۳۹۶
۲۳ تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت ها، ابزارها و حوزه های دانشی) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۱۳۹۶، شماره ۳۰، سال ۱۳۹۶
۲۴ تیوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۸، شماره ۳۱، سال ۱۳۸۰
۲۵ چالش ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره .۸، شماره ۲۹، سال ۱۳۹۰
۲۶ ساز و کارهای تاثیرگذاری دین در فرآیند سیاست گذاری فرهنگی (با تاکید بر مرحله تدوین) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره .۲۳، شماره ۵۰، سال ۱۳۹۵
۲۷ سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۳، شماره ۴۹، سال ۱۳۸۵
۲۸ سبک شما در مدیریت تعارض چیست فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۲، شماره ۸، سال ۱۳۷۱
۲۹ سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۹، شماره ۳۳، سال ۱۳۸۱
۳۰ شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره .۷، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۷
۳۱ شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۲۲، شماره ۷۰، سال ۱۳۹۲
۳۲ طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۳، شماره ۵۲، سال ۱۳۸۵
۳۳ طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی پژوهشهای مدیریت عمومی دوره .۸، شماره ۲۸، سال ۱۳۹۴
۳۴ طراحی الگوی سازمان پیش کنش در سازمان های دولتی ایران فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۳۵ طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره .۱۱، شماره ۴۴، سال ۱۳۹۸
۳۶ طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازمان های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۸۹
۳۷ عوامل موثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۸، شماره ۶۶، سال ۱۳۹۰
۳۸ کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۴، شماره ۵۴، سال ۱۳۸۶
۳۹ کشف لایه های پنهان در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره وری منابع انسانی در بخش دولتی فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۴۰ مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۰، شماره ۳۷، سال ۱۳۸۲
۴۱ مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۴، شماره ۱۳، سال ۱۳۷۳
۴۲ مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۷، شماره ۲۵، سال ۱۳۷۹
۴۳ مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۰، شماره ۳۹، سال ۱۳۸۲
۴۴ مدیریت مسایل عمومی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۲، شماره ۶، سال ۱۳۷۱
۴۵ مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت طراحی ساز و کاری جهت ارزیابی آن در بخش دولتی ایران فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۵، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۲
۴۶ مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی در مدیریت فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۳، شماره ۱۱، سال ۱۳۷۲
۴۷ نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۳، شماره ۵۰، سال ۱۳۸۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اخلاق در مدیریت دولتی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ۱۳۹۴
۲ ارایه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ۱۳۹۲
۳ بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در هتل های منتخب شهر مشهد سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۴ بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد سازمان شرکت های بیمه ای (مورد مطالعه شرکت های بیمه شهر اصفهان) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶
۵ بررسی رابطه سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ۱۳۹۴
۶ بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۲
۷ بررسی رضایت شغلی کارکنان گامی به سوی اثر بخشی رهبری سرمایه های انسانی(مطالعه موردی:شرکت گاز استان مازندران) کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۱
۸ بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی باورهای ارزشی و تعهد سازمانی در هتل های منتخب شهر مشهد سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۹ بررسی محدودیت های تصمیم گیری عقلایی مدیریت مدارس متوسطه ی شهر تهران و ارائه راه کارهایی جهت اصلاح و بهساز تصمیم گیری آنان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۱۳۹۲
۱۰ بررسی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اجرای دستورالعمل پیشنهادی ( پست دوم در شرایط بحران) در جمعیت هلال احمر ایران سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۵
۱۱ تاثیر موزهها بر سواد فرهنگی در ایران (مطالعه موردی غار موزه وزیری) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۱۲ شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی پرورش و بهسازیمنابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی ایران کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۱۳ شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی تامین و تعدیل منابعانسانی در سازمان تامین اجتماعی ایران کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۱۴ شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی ایران) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ۱۳۹۴
۱۵ شناسایی عوامل بازدارنده تحول نظام اداری در ایران و ارائه راه کارهای لازم براساس مدل لوین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۲
۱۶ طراحی الگوی استقرار مدیریت دانش سازمانی با بهره گیری از مدل خلق دانش SECI در بانک کشاورزی اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲
۱۷ فاکتورهای کلیدی فرهنگ دانشی: زمینه پیاده سازی مدیریت دانش دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۱۳۹۲
۱۸ مدیریت فرهنگی وفرهنگ سازمانی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۱۹ مروری بر سلامت سازمانی، مفاهیم و ابعاد اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۲۰ نتیجه گرایی تئوریهای مدیریتی، ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانها پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ۱۳۸۳
۲۱ نقش رسانه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶