CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علیرضا سپاسخواه

Doctor Alireza Sepaskhah

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز

کد محقق - Researcher ID: 5419

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا سپاسخواه

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعیشیراز-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علیرضا سپاسخواه در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ ( Crocus Sativus L. ) اثر روش و دور آبیاری بر طول دوره و مقدار گلدهی زعفران نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۲ اثر آبشویی بر اصلاح خاک و کشت مجدد زعفران هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۳ اثر بنتونایت سدیمی بر معادله نفوذ آب در خاک لوم شنی و طول جویچه در طراحی آبیاری جویچه ای پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۰
۴ اثر توزیع بارش بر عملکرد گندم و جو دیم در استان چهارمحال و بختیاری دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۵ اثر سطوح مختلف آب آبیاری، کود دامی و کود اوره بر رشد و عملکرد زعفران سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۶ اثر ماده آلی بر هدایت هیدرولیکی نزدیک اشباع خاک در مکش های مختلف دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۳
۷ ارائه مدلی برای تخمین شوری ناشی از صعود مویینه از سطح ایستابی کم عمق شور دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک ۱۳۸۳
۸ ارزیابی توزیع آب به روش حجمی در کانال اردیبهشت در اراضی زیردست سد درودزن چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۹ ارزیابی روش های تعیین کسر آبشویی برای مدیریت آبیاری با آب شور سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۰ ارزیابی روش های مختلف تخمین تبخیر - تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع به کمک داده های اندازه گیری شده با لایسیمتر وزنی نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۱۱ ارزیابی قابلیت اعتماد در توزیع آب مطالعه موردی در کانال اردیبهشت از شبکه سد درودزن چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۲ ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری برای کلزای پاییزه در منطقه باجگاه استان فارس دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۱۳ ارزیابی مدل MSM جهت پیش بینی تبخیر - تعرق بالقوه ذرت دانه ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش های پیشنهادی فائو 56 اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۱۴ ارزیابی مدل کامپیوتری MSM با استفاده از داده های لایسیمتر آبی در منطقه کرکج تبریز نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۱۵ اصلاح و کاربرد مدل (CRPSM) برای مدیریت آبیاری ذرت هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۵
۱۶ اندازه گیری تبخیر تعرق واقعی برنج در شرایط کم آبی و حضور آب زیرزمینی کم عمق درستون های کشت در گلخانه اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰
۱۷ اندازه گیری عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک باوجود سطح ایستابی متفاوت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۱۸ برآورد تبخیر-تعرق واقعی، بازده مصرف آب و راندمان آبیاری مزارع گندم دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با استفاده از سنجش از دور هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۹ بررسی اثر سال های کشت در برهمکنش شوری آب آبیاری، کود آلی و روش کاشت برعملکرد زعفران چهارمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۴
۲۰ بررسی الگوی توزیع شدت بارش در پایه های زمانی مختلف در استان فارس دومین همایش ملی فرسایش و رسوب ۱۳۷۹
۲۱ بررسی برهمکنش کم آبیاری و شوری بر رشد و عملکرد برنج یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۲ بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم و برآورد ماده خشک با نرم افزار CropSyst دومین همایش ملی آب، انسان و زمین ۱۳۹۴
۲۳ بررسی توزیع مکانی ویژگی های هیدرولیکی خاک در مزرعه در یک خاک سنگریزه ای آهکی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۴ بررسی چاههای حفر شده در اراضی تحت پوشش کانال اردیبهشت واقع در شبکه آبیاری سد درودزن چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۲۵ بهینه سازی شبکه اندازه گیری ارتفاع سطح آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ،مطالعه موردی: دشت مهر واقع در جنوب استان فارس سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۲۶ پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک با روش معکوس در شرایط مزرعه ای نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۲۷ پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۲۸ تابع تولید آب - عملکرد زعفران (. Crocus Sativus L) در دو روش آبیاری کرتی و جویچه ای نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۲۹ تاثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم در منطقه باجگاه یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۳۰ تاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها برخصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ۱۳۸۹
۳۱ تاثیر کاربرد آب شور بر پارامترهای نفوذ خاک سری دانشکده در روشهای آبیاری مستمر و متناوب سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۳۲ تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش آبی دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۳ تاثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۴ تاثیر کاربرد زئولیت بر نگهداشت نیترات و آمونیوم در خاک در شرایط رطوبت اشباع نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۳۵ تاثیر کاربرد زئولیت سدیمی بر نگهداشت نیترات در خاک در شرایط رطوبت اشباع اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۳۶ تاثیر کاربرد و دور آبیاری بر ترکیب شیمیایی و بعضی از شاخص های زیست شیمیایی سه پایه پسته نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۳۷ تاثیر کمک آب زیرزمینی برتامین نیاز آبی و محصول برنج تحت مدیریت کم آبیاری در گلخانه چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۳۸ تأثیر سوزاندن بقایای گیاهی و برگرداندن آنها بر روی تغییرات ماده آلی خاک، جمعیت میکروارگانیسمها وعملکرد جو اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۳۹ تأثیر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در برنج یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۸۱
۴۰ تحلیل اقتصادی مقادیر بهینه روی و بر مصرفی گیاه ذرت؛ مطالعه موردی منطقه زرقان سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۴۱ تحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب مصرفی پنبه با وجود بارش در فصل رشد در آبیاری بارانی دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۴۲ تحلیل اقتصادی مقدار بهینه آب و کود مصرفی ذرت علوفه ای در آبیاری قطره ای - نواری دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۴۳ تحلیل کم آبیاری گیاه زعفران در منطقه باجگاه استان فارس دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۴۴ تخمین تبخیر- تعرق سطوح گیاهی مرجع با روش شبکه های عصبی مصنوعی دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۴۵ تخمین توابع هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شرایط مزرعه نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۴۶ تخمین مقدار بهینه آب و نیتروژن با استفاده از مدل کامپیوتری شبیه سازی رشد ذرت (MSM) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۴۷ تعیین بازده های کاربرد آبیاری و استفاده از آب برای برنج در منطقه کوشکک استان فارس دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۹
۴۸ تعیین تبخیر - تعرق بالقوه و ضریب گیاهی زعفران با استفاده از لایسیمتر بیلان آبی نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۴۹ تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۵۰ تعیین مساحت بهینه ریز حوضه های کشت درختان دیم برای طراحی سیستم های جمع آوری آب باران با استفاده از مدل رایانه ای بر اساس روشهای احتمالاتی دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۵
۵۱ تعیین معادلات نفود پیشروی آب در آبیاری جویچه ای در مزارع نیشکر هفت تپه دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک ۱۳۸۳
۵۲ تعیین معادله نفوذ در جویچه معمولی و غلام گردشی در خاک سری دانشکده (باجگاه- استان فارس) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۵۳ تعیین و مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای منطقه باجگاه (استان فارس) به روشهای مختلف دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک ۱۳۸۳
۵۴ تهیه کاربرد مدل رایانه ای مدیریت وبرنامه ریزی آبیاری مزرعه گندم بر اساس بیلان حجمی آب در خاک نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۵۵ تهیه مدل شبیه ساز برنامه بندی آبیاری گندم زمستانه استان فارس با استفاده از شبیه سازی تصادفی بارش اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۵۶ جذب آب از سطح ایستابی کم عمق وشور توسط گِیاه پسته (رقم بادامی زرندی )در شرایط دیم و آبی در گلخانه دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۸۴
۵۷ رابطه بین طول فاصله زمانی وقوع رگبارهای زودرس از ابتدای پائیز با مقدار بارندگی سالانه دراستان کرمان اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی ۱۳۷۹
۵۸ شبیه سازی بارندگی در استان فارس با استفاده از مدل دو جزئی دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۵
۵۹ شبیه سازی شوری خاک با استفاده از مدل SALTMED اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۶۰ شبیه سازی عمق جبهه و مقدار تبخیر از سطح خاک با وجود سطح ایستابی متفاوت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۶۱ طراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۶۲ کاربرد معادله هورتون برای شبیه سازی نفوذ آب در آبیاری جویچه ای در خاک سری دانشکده (باجگاه - استان فارس) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۶۳ کم آبیاری به روش آبیاری جویچه ای یک در میان هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۵
۶۴ کم آبیاری بهینه تحت شرایط مختلف مقدار اولیه آب در نیمرخ خاک نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۷
۶۵ مقایسه دو روش بهینه سازی کاربرد آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرت چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۹۲
۶۶ نگرشی دوباره بر پژوهش‌های بازده آبیاری در جمهوری اسلامی ایران اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ۱۳۸۳