CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علیرضا صادقی

Doctor Alireza Sadeghi

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

کد محقق - Researcher ID: 5983

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا صادقی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسیایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمودرضا هیهات

عضوهیئت علمی

محمد مهدی خطیب

عضو هیئت علمی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علیرضا صادقی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آلودگی یک زنبورستان به لارو Meloe variegatus در استان مازندران فصلنامه دامپزشکی دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲ اثرات پروبیوتیک و اسیدهای آلی بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و عیار پادتن سرمی علیه واکسن های ویروسی در جوجه های گوشتی فصلنامه دامپزشکی دوره .۲۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۳ ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی ازدیدگاه اساتید و دانشجویان فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۴ ارزیابی تاثیر استفاده توام از تخمیر کنترل شده خمیر ترش آرد کامل گندم و افزودن پوره کدو حلوایی بر زمان ماندگاری و پذیرش کلی نان تافتون فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۵ ارزیابی تاثیر درصد نمک، pH و دمای نگهداری بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم و ویژگیهای کیفی زیتون تخمیری به روش سطح پاسخ فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۶ ارزیابی تأثیر تخمیر خیمرترش حاوی لاکتوباسیلوس سیکی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر میزان اسید فیتیک نان سنگک فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۷ ارزیابی خواص ضد باکتریایی و پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس جدا شده از خمیرترش های سبوس گندم و سبوس برنج فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۸ ارزیابی قابلیت لاکتوباسیلوس های جدا شده از خمیرترش آرد کامل گندم در کاهش میزان آفلاتوکسین B1 فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۹ الگوی عوامل سیستمی موثر بر توسعه نوآوری مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۰ Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۱ The Effect of Gratitude on Psychological and Subjective Well- being among Hospital Staff فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۲ بررسی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس غالب جدا شده از خمیرترش سنتی بر میزان بیاتی نانقالبی حاصل از آرد کامل گندم دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۳ بررسی خصوصیات ضد باکتریایی و ضد قارچی جدایه لاکتوباسیلوس کوریا و پالیده های حاصل از فازهای مختلف رشد آن فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۱۴ بررسی خواص مکانیکی پوشش سخت نانوساختار TIN در درز جوش فولاد کم کربن ماهنامه نفت و انرژی دوره .۹، شماره ۹۰، سال ۱۳۹۲
۱۵ بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلوز درجمعیت گوسفندوبزاستان مازندران طی سالهای 1385تا1389 فصلنامه دامپزشکی دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۶ برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مولفه ها و راهکارهای تربیتی. فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۱۷ تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره .۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۱۸ تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مولفه های پژوهش محوری فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره .۱۱، شماره ۳۹، سال ۱۳۹۶
۱۹ تبیین کیفیت های محیطی موثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۲۰ تحلیل کاربرد تکنیک مکان سنجی درتحلیل منظرشهری نمونه موردی: شهرهوبارت دراسترالیا دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۱ جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی اثر ضدقارچی جدایه های لاکتیکی غالب خمیرترش های سبوس گندم و سبوس برنج فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۲ رابطه فیلوژنتیکی و خصوصیات پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۳ شناسایی اصول و تدوین سیاست های کلی فعالیت های مکمل و فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره .۱۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۲۴ شناسایی مولکولی جدایه های لاکتیکی بدست آمده از چال در استان گلستان و بررسی فعالیت ضد قارچی لاکتوباسیلوس برویس و انتروکوکوس فاسیوم ایزوله شده علیه پنی سیلیوم کرایسوژنوم فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۲۵ طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۶ طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۲۷ عملکرد کشت میکروبی آغازگر جدا شده از تخمیر کنترل شده خمیرترش بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و خصوصیات پوسته نان نیمه حجیم فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۸ کاربست روش مشاهده رفتاری درارزیابی منظرفضاهای همگانی دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۹ مقایسه اثر درصد شکر و زمان تخمیر خمیرترش حاوی کشت آغازگر اختصاصی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر کیفیت نان بربری تولیدی با آردهای دارای دو درجه استخراج مختلف فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۳۰ نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آسیب شناسی و واکاوی علوم انسانی در رشد و توسعه همه جانبه کشور اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی ۱۳۹۶
۲ اثر پروتکل های بارگذاری دو امتدادی بر رفتار چرخه ای اتصال خمشی تیر با بال کاهش یافته واتصال مستقیم تقویت نشده جوشی هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد ۱۳۹۶
۳ اثر شرایط مختلف نگهداری بر عمر ماندگاری (پایداری اکسایشی) بادام بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۴ اثر ضد باکتریایی گیاهان دارویی بابونه، زنجبیل و کاسنی بر روی هلیکوباکتر پیلوری در محصول پیشنهادی ماست بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۵ اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از محصولات لبنی بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۶ ارایه اصول و معیارهای طراحی شهری محله دوستدار کودک (نمونه موردی: محله نارون شیراز) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۶
۷ ارایه روشی جهت کاهش مصرف انرژی جهت زمانبندی وظایف در محاسبات ابری اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی ۱۳۹۶
۸ ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ۱۳۹۴
۹ ارزیابی اثر اندرکنش خاک-سازه بر عملکرد و طراحی ساختمانهای فولادی با تعداد طبقات مختلف سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت ۱۳۹۸
۱۰ ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی جدایه پدیوکوکوس استیلسی برعلیه برخی از پاتوژنهای غذازاد دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۱۱ ارزیابی روند تغییرات اسیدیته قابل تیتر در خمیرترش حاصل از آرد نان سنگک بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۱۲ امتناع تغییر در برنامه درسی ایران واکاوی نظریه تله بنیانگذار همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ۱۳۹۲
۱۳ امکان سنجی و بررسی قابلیت حل بعضی از معادلات دیفرانسیل به کمک بهینه سازی تابع تابع(Functional) آن به جای حل عددی معادلات از روش های معمول با استفاده از ابزار برنامه نویسی Matlab در مهندسی شیمی اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۹۰
۱۴ اهمیت پلیساکاریدهای خارج سلولی حاصل از باکتریهای اسید لاکتیک در بهبود بافت محصولات پخت بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۱۵ CARBOHYDRATE QUANTITY AND QUALITY AFFECT THE RISK OF ENDOMETRIAL CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW AND DOSE-RESPONSE META-ANALYSIS سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران ۱۳۹۷
۱۶ COFFEE AND TEA CONSUMPTION AND RISK OF NON-HODGKIN’S LYMPHOMA: A SYSTEMATIC REVIEW AND DOSE-RESPONSE META-ANALYSIS سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران ۱۳۹۷
۱۷ DIETARY FAT INTAKE AND RISK OF OVARIAN CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW AND DOSE-RESPONSE META-ANALYSIS OF OBSERVATIONAL STUDIES سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران ۱۳۹۷
۱۸ DIETARY GLYCEMIC INDEX AND LOAD AND THE RISK OF DEPRESSION: A SYSTEMATIC REVIEW AND DOSE-RESPONSE META-ANALYSIS سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران ۱۳۹۷
۱۹ The Effect of Gratitude on Psychological and Subjective Well-being among Hospital Staff سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی ۱۳۹۵
۲۰ بازشناخت معیارها و ارایه راهبردهای مناسب سازی محله های مسکونی برای کوتاه قامتان نمونه موردی: محله چهارصد دستگاه تهران چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۶
۲۱ بازشناخت نقش تحقق عدالت اجتماعی در دستیابی به اهداف طراحی شهری پایدار اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار ۱۳۹۵
۲۲ بازشناسی موانع تحقق حریم های حفاظتی در بافت های تاریخی فرهنگی و روشهای نوین تعیین حریم در آن ها کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ۱۳۹۷
۲۳ بررسی اثر افزودن شیشه زیستفعال 64S بر داربست پوستی PLGA/کلاژن دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران ۱۳۹۵
۲۴ بررسی اثر پخت با پرتو مادون قرمز بر تغییرات رطوبت، چربی و افت وزن کل ناگت مرغ اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۵
۲۵ بررسی اثر پخت با مادون قرمز بر تغییرات ویژگیهای رنگی و بافتی ناگت مرغ اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۵
۲۶ بررسی اثر پوششدار کردن بذر گونه مرتعی ماشک گل خوشه ای (Vicia Villosa) بر طول ساقه و طول ریشه گیاه تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۲۷ بررسی اثر ژول - تامسون در گازهای کرایوژنیک با استفاده از معادله حالت واندروالس سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی ۱۳۹۶
۲۸ بررسی اثر صمغ زانتان بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی کیک فاقد گلوتن کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی ۱۳۹۵
۲۹ بررسی اثر مدل های مختلف اندرکنش بستر و رایزر بر روی توزیع تنش رایزرها چهاردهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۹۱
۳۰ بررسی اثرات زیست محیطی گردوغبار (پیامدها و راهکارها) اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۳۱ بررسی اثرمتانول برای رفع مشکل انسداد میعانی درمخازن گاز میعانی برگشتی اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ۱۳۹۱
۳۲ بررسی پوشش دار کردن بذر ماشک بر طول گیاه تحت شرایط تنش رطوبتی، عمق کاشت کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۳۳ بررسی تاثیر آرایش و تعداد دهانه های مهاربندی سیستم های دوگانه فولادی بر نیروی برکنش UPLIFT بوجود آمده در تکیه گاه ها هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۳۴ بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۸۷
۳۵ بررسی تاثیر تعداد دهانه های مهاربندی برسیستم های دوگانه فولادی سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۱۳۹۱
۳۶ بررسی تاثیر موقعیت مهاربندی ها بر عملکرد دیافراگم هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۳۷ بررسی تجارب جهانی خلق خیابان های پیاده محور از طریق گسترش مسیر های دوچرخه سواری، نمونه موردی: میلان، ایتالیا سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۶
۳۸ بررسی تخریب رنگ مغز بادام با پردازش تصویر در طول دوره نگهداری بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۳۹ بررسی خواص ویسکوالاستیک در پنیر موزارلا اولین همایش ملی میان وعده های غذایی ۱۳۹۳
۴۰ بررسی صافی های گراولی در تصفیه پساب سپتیک تانک اجتماعات کوچک مرادتپه کرج چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۰
۴۱ بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان درفضاهای شهری نمونه موردی گذرتاریخی سنگ سیاه شیراز هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری ۱۳۹۶
۴۲ بررسی عوامل موثر بر تنش زایی محیط شهری اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۶
۴۳ بررسی فرآیند ایجاد شیار در لوله آلمینیومی AL6061 وتحلیل وشبیه سازی آن بوسیله نرم افزار DEFORM V11 اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران ۱۳۹۵
۴۴ بررسی میزان تأثیر متغیر منابع انسانی و استراتژی سازمان بر توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ۱۳۹۴
۴۵ بررسی و مقایسه روشهای افزایش مقطع بتنی و ژاکت فولادی برای مقاوم سازی ستونهای بتن مسلح اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ۱۳۹۱
۴۶ بررسی ویژگی های معماری پارک جمشیدیه و پارک فردوسی تهران اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا ۱۳۹۲
۴۷ بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین دو مرحله ای با به کار بردن سیال عامل مخلوط برای استفاده از انرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی ۱۳۹۶
۴۸ بهینه سازی شرایط خشک کردن اسمز-اولتراسونیک در میزان افت آب و جذب مواد جامد میوه کامکوات بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۰
۴۹ پیاده سازی سیستم VMI درفرایند دریافت قطعات محصول تندر90 درپارس خودرو و نتایج حاصله دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین ۱۳۹۰
۵۰ تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد در بخش کشاورزی و تعیین اولویت های آموزشی آن با استفاده از نیاز سنجی آموزشی بازار اشتغال کشاورزی استان زنجان همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی ۱۳۸۷
۵۱ تحلیلی بر ویژگی های بافت های فرسوده شهری و راهکار های مداخله درآن سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۶
۵۲ تشخیص کیفیت پخت آرد گندم و آرد چاودار نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا ۱۳۹۳
۵۳ تعامل رایانه با معماری در طراحی سازه های معماری دیجیتال دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران ۱۳۹۶
۵۴ تعیین معیارهای موثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی در پیاده راه ها سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۶
۵۵ تکنیک آشکارسازی و مکان یابی صوتی تخلیه جزئی توسط سنسورهای فیبر نوری بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۵۶ توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدویت های عملی نیروگاهها و اثر شیر بخار با استفاده از الگوریتم احتماع ذرات توسعه یافته نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر ۱۳۹۴
۵۷ توزیع اقتصادی بار با در نظرگرفتن محدودیتهای عملی نیروگاههای چند سوختی و اثر شیر بخار با استفاده از الگوریتم تکاملی پیشنهادی سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران ۱۳۹۴
۵۸ تولید کامپوزیت Al/AZ31 به روش اتصال نوردی انباشتی چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران ۱۳۸۷
۵۹ تولید کامپوزیت Al/TiH2 توسط روش اتصال نوردی انباشتی (ARB) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران ۱۳۸۷
۶۰ درآمدی بر رویکرد مشارکت محور برای شناسایی و ارزیابی احساسات و ترجیحات رنگی شهروندان در فضای شهری (نمونه موردی بررسی مقطعی از بزرگراه شهید نواب صفوی) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار ۱۳۹۴
۶۱ رابطه حسابداری محافظه کارانه، بازدهی سهام و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی ۱۳۹۶
۶۲ روایت تجربه زیسته معرفی فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی به کودکان جهان؛ مطالعه موردی کودکان برزیل و چین دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۵
۶۳ رهیافت نوین جهت کاهش انرژی و مصرف آب و بهینه سازی آنها در صنایع برودتی و کولر های آبی اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان ۱۳۹۴
۶۴ سامانه ای مدیریار برای وفادارسازی مشتریان در بازارهای الکترونیکی دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک ۱۳۸۸
۶۵ سناریو چالش های آینده حمله پهپادهای جنگ الکترونیک پیشرفته آمریکایی به سایت هسته ای اصفهان در افق 2020 کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق ۱۳۹۶
۶۶ شناسایی اسیدهای چرب با استفاده از گاز کروماتوگرافی نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا ۱۳۹۳
۶۷ طراحی پرایمرهای اختصاصی به منظور تشخیص همزمان عوامل مولّد روپینس در قالب یک آزمون PCR بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۰
۶۸ طراحی فرایند و قالب های فورج دقیق چرخدنده دیفرانسیل پژو و ساخت آن با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ۱۳۸۴
۶۹ طراحی و ساخت آنتن میکرواستریپ با بهره بالا با استفاده ازروش های نوین طراحی شبکه تغذیه کنفرانس ملی چشم انداز1420 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶
۷۰ عطر و طعم محصولات لبنی (مقاله مروری) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا ۱۳۹۳
۷۱ غیاث الدین نقش بند یزدی بافنده ای چیره دست، نقاشی توانا و شاعری خوش ذوق همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی ۱۳۹۵
۷۲ کاربرد انواع آردهای فاقد گلوتن به همراه ترکیبات جایگزین گلوتن در تولیدمحصولات پختی فاقد گلوتن برای بیماران سلیاک کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی ۱۳۹۵
۷۳ کمپلکس آهن-پروتئین شیز، مانع از اکسیداسیون چربی ها در یک امولسیون نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا ۱۳۹۳
۷۴ مدیریت ساخت و ساز درمجاورت گسلهای فعال با تاکیدبرخطرزلزله اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال ۱۳۹۱
۷۵ مروری بر زندگی نقاشان چیره دست در یزد خواجه غیاث الدین نقشبند یزدی همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی ۱۳۹۵
۷۶ مطالعه ای بر جایگاه آلیاژهای منیزیم در صنعت خودرو پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران ۱۳۹۶
۷۷ مطالعه رفتار اتصالات خمشی فولادی دارای ستون قوطی تحت اثر لنگرهای خمشی دوامتداد متعامد هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد ۱۳۹۶
۷۸ مقایسه دو چرخه مایع سازی گاز طبیعی در مقیاس کوچک (مبرد چند جزیی و اکسپندری) سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی ۱۳۹۶
۷۹ ملاحظاتی پیرامون طراحی ژئوتکنیکی موجشکنهای ترکیبی: مطالعه موردی دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ۱۳۹۱
۸۰ نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) ۱۳۹۱