CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر غلامحسن رنجبر

Doctor Gholamhosein Ranjbar

معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری

کد محقق - Researcher ID: 6350

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر غلامحسن رنجبر

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر کمیته علمی اولین همایش ملی شورورزی مرکز تحقیقات شوری، یزد ۳ آبان ۱۳۹۶

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

رضا مشکسار

Reza Moshksar

(استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز

سجاد کاظمی

Sajjad Kazemi

دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر غلامحسن رنجبر در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر تاریخ کاشت در ارقام مختلف کلزا جهت مقابله با سرمازدگی در شرایط آب و هوائی یزد دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲ اثر تنش رطوبت بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب دو رقم ارزن دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳ ارزیابی تحمل به شوری روناس با دو روش کاشت با استفاده از مدل های تجربی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴ ارزیابی تحمل به شوری لاین ها و ارقام گندم نان، دوروم و تریتیکاله در شرایط مزرعه نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۵ ارزیابی تحمل به شوری لاین ها و ارقام گندم نان، دوروم و تریتیکاله در مرحله جوانه زنی و رشد رویشی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۶ ارزیابی ژنوتیپ های گندم تحت تنش شوری در استان گلستان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۷ ارزیای ارقام یونجه گرمسیری از لحاظ تولید علوفه و میزان نیتروژن در چین های مختلف دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸ ارقام گندم: متحمل به شوری یا مناسب شرایط شور هر منطقه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۹ بازیابی اثرات تنش شوری با استفاده از سالیسیلیک اسید در جو اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۰ بررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش جو بدون پوشینه در یزد نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۱ تاثیر تنش شوری بر رشد و عملکرد پنبه در مراحل مختلف نمو نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۲ تاثیر شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی در سورگوم زراعی و وحشی ( قیاق) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۳ تعیین آستانه تحمل به شوری پنج رقم گندم نان نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۴ تعیین آستانه تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و تاثیر نوع و مقدار نمک بکار رفته بر ارقام پنبه نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۵ تعیین آستانه تحمل به شوری گندم در مرحله جوانه زنی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۶ تعیین دوره بحرانی حساسیت به شوری دو رقم گندم نان نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۷ شورورزی: فناوری اقتصادی استفاده پایدار از منابع آب بسیار شور دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۱۸ مقایسه ارقام تجاری و لاین های امید بخش گندم در مناطق شور استان یزد دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۹ واکنش عملکرد ارقام و لاین های گندم در محیط شور و غیر شور نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵