CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمدرضا یزدانی

Doctor Mohammadreza Yazdani

کد محقق - Researcher ID: 637

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا یزدانی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر اجرایی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان با همکاری مرکز بین المللی بیابان دانشگاه تهران، سمنان ۲۰ آبان ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

حمیده خداویسی

Hamideh Khodaveysi

محمد ویسی

Mohammad Veysi

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمدرضا یزدانی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲ اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳ بررسی تاثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر دو فصلنامه کشاورزی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۸۳
۴ بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۶، سال ۱۳۹۵
۵ پایش مکانی خشکسالی در جغرافیای کشاورزی مناطق خشک از طریق شاخص شرایط حرارتی پوشش گیاهی VTCI و به وسیله ی داده های دورسنجیMODIS مطالعه ی موردی: استان مرکزی فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره .۶، شماره ۲۳، سال ۱۳۹۵
۶ پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS مطالعه موردی: استان مرکزی فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره .۲۵، شماره ۹۹، سال ۱۳۹۵
۷ پهنه بندی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر Sentinel-1A مهندسی آبیاری و آب ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۹
۸ تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۲، شماره ۶، سال ۱۳۹۴
۹ تاثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر شدت زهکشی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: اراضی موسسه تحقیقات برنج کشور) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۰ مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۴، شماره ۵، سال ۱۳۹۶

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر ادوات مختلف خاک ورزی بر میزان آب مصرفی خاک غالب شالیزار در استان گیلان دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۲ اثر مدیریت زهکشی میان فصل زیرزمینی و سطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۳ اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از ابهای نامتعارف در اراضی شالیزاری مطالعه موردی منطقه گل سفید گیلان سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۴ ارتقاء کیفیت تشخیص ناهنجاری های کبد با استفاده از روش تقسیم بندی رنگ در تصاویر PET/CT سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی ۱۳۹۵
۵ ارزیابی پتانسیل ضریب انتقال عنصر سرب در برخی از گونه های گیاهی منطقه ایرانکوه اصفهان در پاکسازی خاکهای آلوده به عنصر سرب دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۶ ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص جریان سطحی SDI مطالعه موردی حوضه آبریز همدان-بهار دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۷ ارزیابی طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی ۱۳۹۶
۸ ارزیابی عوامل مؤثر بر خشکیدگی دریاچه ارومیه و تعیین راهبردهای مطلوب با استفاده از مدل راهبردی SWOT همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۳
۹ ارزیابی کاربرد مدل SWAP جهت پیش بینی عملکرد برنج در شرایط خشکسالی اولین همایش سازگاری با کم آبی ۱۳۸۶
۱۰ ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی غرب شهرستان سمنان برای اهداف کشاورزی و شرب اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۳
۱۱ ارزیابی مدل های Win SRFR3.1 و SIRMOD در تحلیل و شبیه سازی هیدرولیکی آبیاری نواری تحت کشت سورگوم علوفه ای اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰
۱۲ ارزیابی مدل های WinSRFR1،3 و SIRMOD در تحلیل و شبیه سازی هیدرولیکی آبیاری جویچه ای تحت کشت سورگوم علوفه ای نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۳ ارزیابی مدلهای آبیایر سطحی درتحلیل و شبیه سازی آبیاری جویچه ای مزرعه سورگوم علوفه ای ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۴ ارزیابی مذل LARS-WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو مطالعه موردی: حوضه دینور استان کرمانشاه دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴
۱۵ ارزیابی و تعیین اقلیم آسایش گردشگری شهر شاهرود همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی ۱۳۹۷
۱۶ ارزیابی و مدیریت فرسایش خاک حوضه آبریز زاینده رود (گاوخونی) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) ۱۳۸۵
۱۷ استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در برآورد میزان ماده آلی خاک در منطقه جنوب سمنان دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۸ استفاده از سدهای زیر زمینی جهت تغذیه سفره های آب زیر زمینی و کنترل آب قنوات کنفرانس بین المللی قنات ۱۳۸۴
۱۹ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سد زیرزمینی از طریق منطق بولین ( ‏مطالعه موردی: دشت سمنان) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۲۰ استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضع کیفی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۲۱ استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان رواناب (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد کارون شمالی) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۲۲ انتخاب محورهای مناسب احداث سدزیرزمینی با استفاده از نقشه درون یابی و پارامترهای بستر آبراهه (مطالعه موردی: دشت سمنان) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۲۳ ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات رودخانه ها و مسیل های استان اصفهان هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۲۴ برازش توزیع های آماری جریان های سیلابی در استان های خراسان رضوی و شمالی(مطالعه موردی 30 ایستگاه هیدرومتری) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۲۵ براکیوپودهای سازند بهرام در کوه فغان - جنوب کاشمر دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۷۷
۲۶ بررسی اثر آبیاری نوبتی بر هزینه های کشت از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان در شبکه آبیاری سپیدرود اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۲۷ بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب ۱۳۹۶
۲۸ بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: سمنان، ایران) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۹ بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر های دما بارش در دوره آتی با استفاده از مدل اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۳۰ بررسی اثرات تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی 7 رقم گلرنگ پاییزه سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۳۱ بررسی اثرات تنش شوری برمولفه های جوانه زنی 7 رقم گلرنگ پاییزه سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۳۲ بررسی اثرات ناشی از ریزگردها بر محصولات کشاورزی تحت کشت پلاستیکی و غیرپلاستیکی استان خوزستان اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار ۱۳۹۴
۳۳ بررسی افزایش توان تولید سیلاب و رسوب دهی زیرحوضه های حوضه ابخیز اغچه فریدن اصفهان در اثر تغییر کاربری اراضی هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۰
۳۴ بررسی الگوهای مختلف ورودی در تخمین رواناب ماهیانه(مطالعه موردی:حوضه آبخیز قره قم) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۳۵ بررسی پتانسیل سیلخیزی در زیرحوضه شمال شهر اصفهان دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۵
۳۶ بررسی تاثیر پذیری محصولات زراعی استان خوزستان از ریزگردها اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار ۱۳۹۴
۳۷ بررسی تاثیر طوفان های گرد و غبار بر صنعت اکوتوریسم استان خوزستان اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار ۱۳۹۴
۳۸ بررسی تاثیر کم آبیاری بر خصوصیات ذرت علوفه ای 704 کراسه مغان (مطالعه موردی: سمنان، ایران) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۳۹ بررسی تأثیر اقدامات مهندسی در بهبود رفتارهای ترافیکی شهروندان (مطالعه موردی : اجرای پروژه خط سفید در منطقه 6 تهران) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ۱۳۹۳
۴۰ بررسی تأثیر خودهمبستگی در تحلیل روند با استفاده از روش من کندال (مطالعه موردی: استان یزد) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۴۱ بررسی تأثیر دو رهای مختلف آبیاری بر مقدار آب مصرفی ، عملکرد و اجزای عملکرد برنج دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۹
۴۲ بررسی تطبیقی قرادادهای سنتی و تجاری الکترونیکی از لحاظ انعقاد قرارداد سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی ۱۳۹۸
۴۳ بررسی تعداد روزهای همراه با گردوغبار در نوار مرزی ایران و عراق سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۴۴ بررسی تغییر اقلیم بر روی تاریخ کشت در گندم پاییزه پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم ۱۳۹۴
۴۵ بررسی تغییرات دمایی طی دهه های آتی در مقایسه با گذشته در استان مرکزی پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم ۱۳۹۴
۴۶ بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ۱۳۹۲
۴۷ بررسی تغییرات مقادیر تبخیر تعرق گیاه برنج در بارندگی های متفاوت دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۴۸ بررسی تغییرات مکانی سرعت نفوذ در خاک های شالیزاری استان گیلان یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۴۹ بررسی حساسیت روش ترسیمی SCS به پارامترهای ورودی برای تخمین دبی اوج سیلاب چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۵۰ بررسی خشکسالی توسط شاخص هایSIAP، PNI،0.75 Pو DI(مطالعه موردی : دشت جیرفت) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۵۱ بررسی خشکسالی های هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI و شاخص ZSI (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسماعیل آباد دشت) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۵۲ بررسی خشکی هیدرولوژیک با استفاده از سری زمانی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۵۳ بررسی دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد مقدار آب مورد نیاز برنج مطالعه موردی: دشت مرداب گیلان همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵
۵۴ بررسی روشهای مختلف تخمین سیلاب در استان اصفهان هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۵۵ بررسی روند بارندگی و تغییرات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبخیز بابلرود دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۵۶ بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی حوضه بهشت آباد (کارون شمالی)در دوره 2040-2011 با استفاده از نتایج مدل LARS-WG اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۵۷ بررسی شاخص فرسایندگی باران در مدل USLE (مطالعه موردی : در استان اصفهان) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب ۱۳۸۴
۵۸ بررسی فاکتورهای مختلف جوانه زنی ژنوتیپهای کنجد به سطوح متفاوت تنش شوری همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۵۹ بررسی کارایی برازش مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک بر دادههای رینگ مضاعف دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۶۰ بررسی ماکزیمم شاخص فرسایندگی بارش در استان اصفهان نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۶۱ بررسی موفقیت پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی در بالا بردن کیفیت زندگی زنان عضوء صندوق های اعتباری خرد روستایی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۶۲ بررسی میزان اثرات خشک شدن دریاچه پریشان بر روستاهای اطراف آن و رتبه بندی اقدامت مدیریتی انجام شده به لحاظ چهار رکن مدیریت بحران هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران ۱۳۹۵
۶۳ بررسی میزان توانمندی زنان روستایی مشارکت کننده در صندوق های خرد اعتباری پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۶۴ بررسی نقش عوامل زمین شناختی در شناسایی مناطق تغذیه آب زیرزمینی به روشAHP(مطالعه موردی: شهرستان سمنان) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۶۵ بررسی نوع معماری در مناطق خشک و بیابانی ایران کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵
۶۶ بررسی و مقایسه روشهای مختلف برآورد سیلاب در استان اصفهان اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) ۱۳۸۵
۶۷ بررسی و مقایسه سیستمهای مختلف سطوح آبگیر باران در کشورهای ایران و چین دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۸۴
۶۸ بررسی وضعیت تغذیه سفره ابهای زیر زمینی در منطقه مبارکه - لنجان اصفهان چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۶۹ بررسی وضعیت تغذیه سفره های آبهای زیرزمینی جهت مدیریت بهینه منابع آب ( مطالعه موردی: شرق دشت آسمان در استان اصفهان) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۸۴
۷۰ بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی در زیرحوزه های آبخیز زاینده رود اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) ۱۳۸۵
۷۱ بررسی وضعیت رسوبگذاری و فرسایش پذیری رودخانه ها و مسیلهای عمده استان اصفهان اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها) ۱۳۸۵
۷۲ بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه زاینده رود در پایین دست سد اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) ۱۳۸۵
۷۳ بهینه سازی مصرف انرژی در کوره ها دومین همایش ملی انرژی ۱۳۷۸
۷۴ بیش بینی نوسات سطح اب زیرزمینی ‏(مطالعه موردی: دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت استان فارس) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۷۵ پایش خشکسالی هیدرولوژیکی (تغییرات سطح آب زیرزمینی) در حوضه آبریز تالار دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۷۶ پراکنش مکانی پارامترهای مدل های نفوذ (منطقه ی مورد مطالعه: سمنان) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۷۷ پهنهبندی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از روش میانیابی معکوس فاصله(IDW)(مطالعه موردی حوضه آبریز همدان-بهار) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۷۸ پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی:رودخانه های چناران و درکش) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ۱۳۹۴
۷۹ پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۴
۸۰ تاثیر بکارگیری روش های مختلف تصویربرداری به منظور تشخیص شایعترین تومورهای مغزی سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی ۱۳۹۶
۸۱ تاثیر مشارکت بهره برداران در مدیریت بحران خشکسالی و استفاده اقتصادی ازمنابع آب و خاک در مناطق معتدل و مرطوب ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۸۲ تأثیر زهکشی سطحی و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزاری دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۸۳ تبیین تحولات هیدروژیومرفولوژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشت سر علاء کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۸۴ تبیین تحولات هیدروژیومرفولوژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشتسر علاء دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۸۵ تجزیه و تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در دوره آماری 2005-1365 در ایران بااستفاده از آزمون های آماری ناپارامتری من -کندال دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۸۶ تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص جریان سطحی ( SDI )مطالعه موردی حوضه آبریز تهران-کرج دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۸۷ تحلیل خشکسالی هیدرولوژیک (آبهای زیرزمینی) در منطقه مبارکه - لنجان دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۸۸ تحلیل روند پارامترهای هواشناسی و بررسی احتمال نوسانات اقلیمی در استان سمنان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال (مطالعه موردی استان سمنان) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۸۹ تحلیل روند پارامترهای هواشناسی و بررسی احتمال نوسانات اقلیمی در استان سمنان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال (مطالعه موردی استان سمنان) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۹۰ تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه با استفاده از روش های ناپارامتری (مطالعه موردی: استان کردستان) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار ۱۳۹۳
۹۱ تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه با استفاده از روشهایناپارامتری مطالعه موردی: استان کردستان اولین همایش ملی محیط زیست ۱۳۹۳
۹۲ تحلیل فرسایندگی باران در زیرحوزه های آبخیز زاینده رود اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) ۱۳۸۵
۹۳ تعیین ارتباط بین سرعتنفوذ آب با تراکم و وزن مخصوصظاهری در دو بافت خاک شالیزاری استان گیلان سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۹۴ تعیین پتانسیل سیلخیزی به منظور مدیریت جامع بلایا : مطالعه موردی در حوضه آبخیز دق سرخ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه ۱۳۸۶
۹۵ تعیین مناسبترین فاصله آبیاری بر اساس شاخص های رشد و عملکرد برنج (رقم خزر) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۹۶ تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از سدهای ذخیره ای شنی کنفرانس بین المللی قنات ۱۳۸۴
۹۷ تغییر اقلیم، امنیت آب و توسعه پایدار (مروری بر چالش ها و راهکارهای جهانی) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار ۱۳۹۳
۹۸ تهیه نقشه شن و رس با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در منطقه سمنان دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۹۹ تهیه نقشه شوری خاک در اراضی کشاورزی دشت سمنان با استفاده از نقشه برداری رقومی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۱۰۰ تهیه نقشه ماده آلی خاک در اراضی کشاورزی دشت سمنان با استفاده از نقشه برداری رقومی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۱۰۱ جذب CO2 با استفاده از آمونیاک به عنوان حلال دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی ۱۳۹۸
۱۰۲ خصوصیات هندسی درز و شکاف های خاک های متورم شونده اراضی شالیزاری استان گیلان پس از برداشت محصول نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۱۰۳ شبیه سازی عددی دینامیک میکرو تخلیه ی نمایشگر پاسمایی با استفاده از مدل سیالی انرژی اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما ۱۳۹۰
۱۰۴ شناسایی پرندگان در معرض خطر انقراض تالاب پریشان و پایش طولانی مدت وضعیت آنها بااستفاده از شاخص های تنوع زیستی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۰۵ ظرفیت قنات ها در توسعه گردشگری میراث چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۱۰۶ کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی: حوضه دینور-استان کرمانشاه) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۵
۱۰۷ کشت گیاه ذرت علوفه ای تحت تنش شوری با استفاده از انواع مالچ دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس ۱۳۹۸
۱۰۸ مبارزه با تخریب زمین و بیابان زایی با تاکید بر فعالیت های سه کشور فرانسه، چین و ایران دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۰۹ محاسبه تابع عملکرد و تغییرات راندمان کاربرد آب با اعمال آبیاری صرفه جویانه در شالیزارهای استان گیلان اولین همایش سازگاری با کم آبی ۱۳۸۶
۱۱۰ محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک- بررسی کارایی روش جنگل تصادفی به منظور نقشه برداری رقومی ذرات خاک شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۱۱ محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- پایش ضرایب نفوذپذیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و برداشت های زمینی در منطقه سمنان شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۱۲ مدلهای توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی کارایی آنها دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۱۳ مدیریت آبیاری و زهکشی سطحی در اراضی شالیزاری پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست ۱۳۸۷
۱۱۴ مدیریت بحران آب در مناطق خشک با مشارکت مردمی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۱۵ مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۱۶ مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۱۷ مروری بر رویکردهای نوین مدیریت آب های نامتعارف با تاکید بر بازیافت پساب و معرفی مدل FAMIS دومین جشنواره ملی فناوری های آب «آب های نامتعارف (آب شور و پساب)» ۱۳۹۷
۱۱۸ مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزاء عملکرد چهارژنوتیپ آفتابگردان درشرایط آب و هوایی بجنورد یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱۹ مفهوم تاب آوری و ارتباط آن با مدیریت پایدار سرزمین دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۲۰ مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی و استغراقی جهت کشت مستقیم و نشایی دو رقم برنج دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۹
۱۲۱ مقایسه مدیریت های مختلف آبیاری در زراعت برنج گیلان یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۸۱
۱۲۲ مقایسه ی عملکرد مدل های نفوذ (منطقه ی مورد مطالعه: سمنان) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۱۲۳ نقش هویت شهری و میراث فرهنگی در گردشگری چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۱۲۴ نگرشی واقعی به راندمان کاربرد آب در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی - شبکه آبیاری سپیدرود گیلان) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۸۱
۱۲۵ واکنش پارامتر های جوانه زنی کلزا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۱۲۶ ویژگی های طبیعی چشمه های ریزگردها و عوامل موثر در شکل گیری طوفان های گردوغبار سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۲