CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمد جعفری

Doctor Mohammad Jafari

کد محقق - Researcher ID: 638

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمد جعفری

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر علمی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان با همکاری مرکز بین المللی بیابان دانشگاه تهران، سمنان ۲۰ آبان ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرانک موسوی

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمد جعفری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ An Experimental and Comparative Analysis of the Battery Charge Controllers in Off-Grid PV Systems انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره .۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۲ آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته ای فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۳ ارائه ی یک رابطه ی صریح جهت تحلیل تنش صفحات دارای گشودگی شبه مربعی و تحت کشش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۴ ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره .۲۷، شماره ۱۰۵، سال ۱۳۹۷
۵ ارزیابی پارامترهای بهینه ی موثر بر صفحات همسانگرد حاوی گشودگی های چندضلعی تحت بار برشی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۶ ارزیابی تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۷ ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش CA19-9 در تشخیص آدنوکارسینوم معده مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۸۵
۸ اصلاح پروفیل ایرفویل فن بدون پره و بررسی منحنی افزایش دبی فن مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۹ الگوى رهبرى خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردى بیمارستان فوق تخصصى ولیعصر (عج) ناجا فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۰ Evaluation of the Effects of Different Mouthrinses on the Color Stability of One Type of Glass Ionomer, Compomer and Giomer مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۱ Fabrication and Mechanical Investigation of Metal Nanowires through Electrochemical Deposition مجله Medbiotech دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۱۲ Immunofluorescence Pattern of Autoimmune Bullous Diseases in Iranian Patients فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۳ Optimization of infinite composite plates with quasi-triangular holes under in-plane loading مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۱۴ The Responses of Salsola orientalis to Salt Stress مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۵ بررسی اثر انواع الگوهای هایپرلیپیدمی بر نتایج شمارش کامل سلولهای خونی:یک مطالعه مورد شاهدی مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره .۲۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۶ بررسی اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۱۷ بررسی اثرات سیاست های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل های حالت- فضا فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره .۸، شماره ۳۱، سال ۱۳۹۷
۱۸ بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) مجله مرتعداری دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۹ بررسی ارزش تشخیصی رنگ پذیری P504S در تشخیص کانسر پروستات مجله تحقیقات در ارولوژی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۲۰ بررسی ایمنوفنوتیپ لنفوم های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر همدان و تعیین ارتباط ایمنوفنوتیپ، محل تومور و سن بیماران با بقای 2 ساله ی آنها مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره .۱۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۲۱ بررسی پارامترهای بهینه موثر بر صفحه ارتوتروپیک حاوی گشودگی پنج ضلعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۲ بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲۳ بررسی تاثیر انحنای گوشه گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره .۲۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۲۴ بررسی تاثیر پارامترها بر تنش گشودگی مثلثی در ورق های همسانگرد محدود مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۵ بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش چندلایه های متقارن حاوی گشودگی مثلثی فصلنامه مکانیک هوافضا دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۶ بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در تحلیل تنش صفحات همسانگرد و غیرهمسانگرد حاوی گشودگی چهارضلعی مرکزی و تحت تنش برشی مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۷ بررسی تاثیر نرمی گشودگی در تحلیل تنش صفحات با گشودگی مرکزی و تحت کشش مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۲۸ بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدودتوسعه یافته مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۲۹ بررسی گذشته، حال و آینده تغییرات پوشش گیاهی مراتع البرز مرکزی در ارتباط با تغییر اقلیم فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۳۰ بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل ، با فرض عدم تعادل حرارتی مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۳۱ بررسی مقایسه ای روشهای کشت اوره آز سریعRUTو هیستوپاتولوژی در تشخیص سویه های هلیکوباکتر پیلوری ایزوله شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره .۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۳۲ پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳۳ تاثیر آستانه ای بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره .۲۳، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۵
۳۴ تاثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره .۸، شماره ۲۹، سال ۱۳۹۶
۳۵ تاثیر همزمان حکمرانی خوب واجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره .۱۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۳۶ تخمین ضریب تمرکز تنش صفحات تک لایه کامپوزیتی حاوی گشودگی های مثلثی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳۷ تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی تریاژ در رویدادهای هسته ای - رادیولوژیک فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۸ تعیین پارامترهای بهینه موثربرتوزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۳۹ تغزل در شعر غاده السمان و مقایسه آن با غزل های دیوان شعر سیمین بهبهانی فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره .۳، شماره ۲۴، سال ۱۳۹۶
۴۰ حل تحلیلی هدایت گرمایی غیرفوریه ای نامتقارن در استوانه های توپر و بلند ارتوتروپیک مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۴۱ دیپلماسی رسانه ای و مذاکرات هسته ای ج.ا.ا فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره .۱۸، شماره ۳۸، سال ۱۳۹۶
۴۲ سازوکار اثرگذاری هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره .۹، شماره ۳۴، سال ۱۳۹۸
۴۳ شناسایی و تبیین عوامل موفقیت در پیاده سازی استراتژی رخنه در رشد (مورد مطالعه: شرکت های نوپدید استان لرستان) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۴۴ گزارش یک مورد نادر بیماری کیکوچی یا لنفادنیت هیستیوسیتیک نکروزان مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۸۲
۴۵ مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکزیک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۴۶ مقایسه زهدیات ابوالعتاهیه و ابونواس فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره .۱، شماره ۵، سال ۱۳۹۴
۴۷ مقایسه فراوانی بیان بیومارکرهای bcl-2 ،p53 ،Ki-67 و Her2-neu در گریدهای کارسینوم پروستات مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره .۲۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۴۸ مکان یابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از مدل AHP و نرمافزار GIS(مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۴۹ مکانیابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از مدل PHA و نرم افزار GISمطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ایجرود فصلنامه بهداشت در عرصه دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۵۰ نقش تمرین هوازی در بیان پروتئین عامل مشتق از سلول استرومال آلفا و مرگ آپوپتوزی سلول های قلبی پس از انفارکتوس تجربی میوکارد دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره .۷، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۸
۵۱ واکنش کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های مالیاتی به ادوار تجاری در ایران فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره .۷، شماره ۲۸، سال ۱۳۹۶

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ A Case of Recurrence Eccrine porocarcinoma in a 95-year-old Woman پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران ۱۳۹۲
۲ آسیبشناسی وضعیت رقابت پذیری کشور در صنعت گردشگری کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه ۱۳۹۶
۳ آنالیز نانو دیسک طلا تحت تنش ترکیبی مکانیکی-حرارتی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد ۱۳۹۲
۴ اثبات تاثیر فرآورده گیاهی تامول در رفع آب آوردگی و آرتروز زانو در مدت 60 روز دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۴
۵ اثر قرق بر روی ماده آلی خاک نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۶ ارائه مدل توزیعسرفاصله زمانی با استفاده از تحلیل داده های واقعی حاصل از آمارگیری برای یکی از تقاطع های چراغ دار کلان شهر تهران ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۷ ارائه یک الگوریتم موازی روی معماری PRAM با حافظه EREW جهت محاسبه دترمینان ماتریس های غیر مربعی از مرتبه N ×2 اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات ۱۳۸۹
۸ ارتباط حسابداری ایران با سازمان تجارت جهانی (WTO) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت ۱۳۹۷
۹ ارزیابی آزمایش های اکستراکشن و سوزاندن در کوره در تعیین درصد قیر و دانه بندی مخلوط های میکروسرفیسینگ یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۸
۱۰ ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس میزان رطوبت موجود در خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۱ ارزیابی اثر کاربری های مختلف زراعی، باغی و مرتعی برخصوصیات شمیایی وفیزیکی خاک (مطالعه موردی استان همدان) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۱۲ ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۳ ارزیابی پارامترهای بهینه ی مؤثر بر صفحات همسانگرد محدود حاوی گشودگی های فردضلعی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری ۱۳۹۵
۱۴ ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۱۵ ارزیابی تغییر اقلیم بر کمبودهای بیواقلیمی دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ۱۳۹۲
۱۶ ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۷ ارزیابی شاخص های ظرفیت سازگاری در مراتع تحت شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان ملارد) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۱۸ ارزیابی عددی پاسخهای دینامیکی یک ساختمان بتنی مقاوم لرز های در برابر بارگذاری انفجاری کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۹ ارزیابی مقاومت مخلوط خاک رس اصلاح شده با آهک و الیاف نخ تایر پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۹
۲۰ ارزیابی نقش بانک بذر خاک در پتانسیل احیای پوشش گیاهی خاک های شور (مطالعه موردی: مراتع زیرکوه، خراسان جنوبی) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۲۱ استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در مقابله با تنش خشکی خاک در مناطق خشک و بیابانی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۲۲ استفاده از روش های زمین آماری (Clustering) به منظور تفکیک اثرات کان یسازی طلا (مثال موردی: منطقه شامکان) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۰
۲۳ استفاده از سیلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از خشکسالی با ارائه تکنیکهای ارزان قیمت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی ۱۳۸۵
۲۴ استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۲۵ اعتماد سازی الکترونیکی شاخص نو در استقرار شهر الکترونیک پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری ۱۳۹۸
۲۶ الزامات پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری ساختمان ها با رویکرد استتار چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۲۷ اهمیت ارزش گذاری برای خدمات اکوسیستم مرتع کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۸ Cold Autoimmiune Hemolytic Anemia due to high grade B cell Lymphoma پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران ۱۳۹۲
۲۹ Crowed-induced vibration of footbridges and the application of tuned mass damper for vibration mitigation نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۳۰ Detecting Assembled Workpieces to Sort According to Color by Mitsubishi RV-2AJ Robot and Festo Sorting Station Based on Industrial Networks اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۵
۳۱ DIFFERENTIAL CALCULUS INTERVAL FUNCTIONS اولین کنفرانس بین المللی مسایل مقدار مرزی و کاربردها ۱۳۹۷
۳۲ Dynamic load testing and FE model updating based on frequency response of a plain concrete arch bridge نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۳۳ Energy use and economic analysis of broiler production farms in Iran کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۳۴ Impact of Abyar Supplement on Improving the Longitudinal Growth of Aerial Organs in Medicago Scutellata کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۳۵ Investigation of martensite particles distribution on strain localization in dual phase steels using SEM examination as well as crystal plasticity simulation بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۹۸
۳۶ Neural – Adaptive Control Based on BackStepping and Feedback Linearization for Electro Hydraulic Servo System دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند ۱۳۹۲
۳۷ Neural Adaptive Controller for Magnetic levitation System دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند ۱۳۹۲
۳۸ Nonlinear mechanical response of carbon nanotube/rubbercomposites subject to various types of loadings چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت ۱۳۹۳
۳۹ Quantitative and Qualitative Analysis of the Battery Charge Process within a PV Off-Grid System (Including: PWM and MPPT Charge Controllers) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست ۱۳۹۷
۴۰ Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی ۱۳۹۱
۴۱ Simulation and Implementation of a 300 Watt, Cascade Gama-LC Resonant Converter سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو ۱۳۹۰
۴۲ Stability criterion for lateral vibration of footbridges نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۴۳ Using Logistic Regression to Estimate the Probability of Asphalt Binder Failure at Low Temperatures نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۴۴ برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۴۵ بررسی آب و بذر مغناطیس شده بر برخی صفات رشدی آگروپایرون همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴
۴۶ بررسی اثر پساب صنعتی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و برخی صفات فیزیولوژیکی نهال‎های اقاقیا، ابریشم مصری و ارغوان (مطالعه موردی: شهرک صنعتی البرز) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۴۷ بررسی اثر تاغ کاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و مهار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب شرقی شهر ورامین) دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۴۸ بررسی اثر چرای متعادل، چرای بی رویه و شخم در جهت شیب بر میزان تولید رسوب و رواناب در کرتهای ویشمایر چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۴۹ بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گونه های یکساله سالسولا اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۵۰ بررسی اثرات تنش شوری بر روی گونه Salsola orientalis در شرایط گلخانه ای کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۵۱ بررسی اثرات چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مرتع لار سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران ۱۳۸۳
۵۲ بررسی ارتباط پوشش گیاهی شورروی استان بوشهر با عمق سطح ایستایی و عوامل شوری (مطالعه موردی منطقه میرمحمد اهرم) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران ۱۳۸۳
۵۳ بررسی اندازه طول دی الکتریک در تغییرات منحنی ولتاژ - جریان در تخلیه با مانه دی الکتریک اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما ۱۳۹۰
۵۴ بررسی انطباق معماری خانه های بافت تاریخی شهر خرمآباد با شرایط زیست اقلیمی (نمونه موردی خانه آخوند ابو و خانه کشفی) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر ۱۳۹۴
۵۵ بررسی برخی پارامترهای موثر بر تنش های حرارتی اطراف گشودگی بیضوی در یک ورق ناهمسانگرد نامحدود تحت شار حرارتی یکنواخت سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۵۶ بررسی پارامترهای موثر در فرآیند آهنگری شعاعی با استفاده از شبیه سازی عددی پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران ۱۳۹۰
۵۷ بررسی پتانسیل جذب کربن توسط گیاهان مراتع جنوب شهر سمنان دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۵۸ بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۵۹ بررسی تاثیر اینترنت اشیا،کلان داده و هوش مصنوعی بر توسعه شهر هوشمند هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ۱۳۹۸
۶۰ بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی و خاکی بر استقرار تیپ های گیاهی در منطقه سبزدشت بافق اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۶۱ بررسی تاثیر بیوچار و کمپوست زباله شهری بر گیاه پالایی خاک آلوده به سرب سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۶۲ بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۸
۶۳ بررسی تاثیر پساب بازیافتی تصفیه خانه قم در احیای اراضی بیابانی و توسعه برپوشش گیاهی منطقه (مطالعه موردی: دشت قم) اولین همایش ملی محیط زیست ۱۳۹۳
۶۴ بررسی تاثیر حرارت بر روی خواص نانو دیسک طلا با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد ۱۳۹۲
۶۵ بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر حاصلخیزی خاک همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۶۶ بررسی تاثیر کریپتوگا مها بر وضعیت عناصر غذایی خاک با روش LFA همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۶۷ بررسی تاثیر کشت علف گندمی و یونجه کاری بر برخی فاکتورهای خاک (مطالعه موردی مراتع سیرجان) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۶۸ بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر اجرای جانشین پروری پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری ۱۳۹۸
۶۹ بررسی تاثیر نوع سیال دی الکتریک گذرنده از روی گرم کن پمپ رسانش الکتریکی، بر روی انتقال گرما از گرم کن به سیال سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی ۱۳۹۸
۷۰ بررسی تاثیرپارامترهای موثربرتوزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با گشودگی شبه مربعی بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۱
۷۱ بررسی تاثیرگوراب بر عناصر مغذی خاک همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۷۲ بررسی تأثیر آب خاکستری بر کیفیت خاک دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۷۳ بررسی تأثیر انحنای گوشه گشودگی مثلثی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۳
۷۴ بررسی تأثیر چیدمان لایهها در تحلیل تنش چندلایههای کامپوزیت های نامتقارن حاوی گشودگی چهارضلعی تحت بارگذاری کششی اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۳
۷۵ بررسی تأثیر زاویه چرخش گشودگی شبه مربعی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی تحت بارگذاری درون صفحه ای اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران ۱۳۹۳
۷۶ بررسی تأثیر زاویه ی بار در تعیین پارامترهای بهینه ی مؤثر بر تمرکز تنش صفحات ارتوتروپیک و همسانگرد نامحدود حاوی گشودگی شبه مثلثی کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت ۱۳۹۴
۷۷ بررسی تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی بیضوی در صفحه ی متغیر تابعی توانی در طول ضخامت چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران ۱۳۹۵
۷۸ بررسی تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی مثلثی در تحلیل تنش چندلایههای نامتقارن تحت بارگذاری کششی اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۳
۷۹ بررسی تأثیر کشیدگی گشودگی بیضوی در صفحه ی متغیر تابعی نمایی تحت بارگذاری های مختلف چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران ۱۳۹۵
۸۰ بررسی تحقق اهداف مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی بانکها کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری ۱۳۹۶
۸۱ بررسی تطبیقی اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و اصول 14 گانه هنری فایول دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ۱۳۹۴
۸۲ بررسی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی کل در شرایط قرق و غیرقرق منطقه مورد مطالعه مراتع خامسان شهرستان کامیاران نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۸۳ بررسی توانایی گیاه پالایی برخی از گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۸۴ بررسی چگونگی اثرگذاری کریپتو گامها بر بهبود ویژگیهای خاک و کاهش فرسایش بادی در مناطق خشک و نیمه خشک اولین همایش ملی فرسایش بادی ۱۳۸۴
۸۵ بررسی خصوصیات خاکی مؤثر در پراکنش گونه های مرتعی شاخص استان قم سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران ۱۳۸۳
۸۶ بررسی خصوصیات شیمیایی (درصد سدیم، پتاسیم و ازت) خاک تحت تأثیرآبیاری با آبهای نامتعارف (مطالعه موردی: شهرستان زابل ) اولین همایش ملی محیط زیست ۱۳۹۳
۸۷ بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک به منظوریافتن گیاهان معرف جهت احیاء حوزه آبخیز رودخانه کردان پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۸۸ بررسی خصوصیات و اثرات بایوچار بر اصلاح اراضی مناطق خشک و نیمه خشک کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۸۹ بررسی رابطه بین اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین ۱۳۹۵
۹۰ بررسی رابطه بین سرمایه در گردش مثبت و منفی و قابلیت سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت ۱۳۹۷
۹۱ بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک های شور نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۹۲ بررسی رابطه چابکی سازمانی و هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در شرکت سیمان خوزستان چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۴
۹۳ بررسی روشهای درون یابی مکانی و ابزار GIS جهت آنالیز مکانی کیفیت و آلودگی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اشتهارد، استان البرز) اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۹۴ بررسی روند کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی و تاثیر توسعه شهری بر آن (مطالعه موردی: اشتهارد) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۹۵ بررسی عددی بهینه سازی زاویه گام جت فن ها درمواقع آتش سوزی دریکتونل همراه با تهویه ی طولی سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی ۱۳۹۱
۹۶ بررسی عملکرد سامانه فتوولتائیک-گرمائی آبی در ایران اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی ۱۳۹۴
۹۷ بررسی عملکرد یگان های ویژه ناجا در برقراری نظم و امنیت راهپیمایی اربعین حسینی با رویکرد مدیریت بحران دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ۱۳۹۶
۹۸ بررسی عوامل خدماتی موثر بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱
۹۹ بررسی عوامل موثر در خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از روش F-AHP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز نکارود) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۰۰ بررسی فلورستیکی مراتع کوهستانی گنبد ( واقع در استان همدان )گامی در جهت گسترش اکوتوریسم همایش گردشگری و توسعه پایدار ۱۳۹۰
۱۰۱ بررسی کارایی روش ستون معادل در تحلیل های غیرخطی دیوار برشی در مقایسه با روش فایبر در ساختمان های بتن مسلح چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۱۰۲ بررسی کارایی و اثربخشی عملیاتی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سنجه های ارزش افزوده بازار، کیو توبین و بازده سرمایه گذاری کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری ۱۳۹۶
۱۰۳ بررسی کیفیت شیمیایی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی درحوزه آبخیز بختگان پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۶
۱۰۴ بررسی گونه آتریپلکس بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مسیر اتوبان تهران - قم نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۱۰۵ بررسی مفاهیم تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از آن در بحران خشکسالی اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ۱۳۸۷
۱۰۶ بررسی میزان همدلی پرستاران با بیماران افسرده در بیمارستان روانپزشکی شهید مدرس اصفهان سال 1396 دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ۱۳۹۶
۱۰۷ بررسی و مقایسه ترسیب کربن در برخی گیاهان مناطق کویری ایران مطالعه موردی: حاشیه کویر حاج علی قلی دامغان اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۰۸ بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی-اقتصادی عملیات حفاظت آب و خاک در اکوسیستم های مرتعی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان ملارد) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۸
۱۰۹ بررسی وضعیت سرمایه گذاری در مراتع و ارتباط آن با پایداری مراتع (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی استان اصفهان) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۱۱۰ بررسی یگان های ویژه ناجا و کنترل اجتماعات با رویکرد مدیریت بحران اجتماعی دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ۱۳۹۶
۱۱۱ بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر تمرکز تنش صفحه همسانگرد نامحدود حاوی گشودگی شبه مثلثی کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران ۱۳۹۴
۱۱۲ بهینه سازی پروانه کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از شبیه سازی سه بعدی بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۱
۱۱۳ بهینه سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد محدود حاوی گشودگی شش ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری ۱۳۹۵
۱۱۴ بهینه سازی صفحات چند لایه های متقارن کامپوزیتی حاوی گشودگی مربعی به کمک الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۱۱۵ پرایمینگ بذر راه حلی برای مقابله با تنش های خشکی و شوری خاک کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۱۱۶ پهنه بندی و ساخت مدل منطقه ای خطر زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (AHP) و ابزار GIS ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه ۱۳۸۶
۱۱۷ پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۲
۱۱۸ پیشگویی موقعیت نودها در شبکه های خاص منظوره متحرک با استفاده از یادگیری کندرو اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات ۱۳۸۹
۱۱۹ تاب آوری اقتصادی و طلاق در ایران 1375-1393 همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها ۱۳۹۷
۱۲۰ تاثیر اندازه و دوگانگی هیات مدیره در ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا ۱۳۹۷
۱۲۱ تاثیر باسیلوس مگاتریوم بر فراهمی فسفر از خاک فسفات در یک خاک آهکی دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۲۲ تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر روی میزان شیرابه تولیدی در لندفیل زنجان با استفاده از مدلHELP ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۸
۱۲۳ تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی و هندسی بر روی میزان شیرابه تولیدی در لندفیل زنجان با استفاده از مدلHELP پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۷
۱۲۴ تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان استان بوشهر سومین همایش آبخوانداری ۱۳۸۲
۱۲۵ تاثیر زاویه چرخش بریدگی برروی توزیع تنش صفحات حاوی بریدگی شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۱۲۶ تاثیر سطوح مختلف شوری و دما برخصوصیات رشد شبدر سفیدTrifolium repens دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۸۷
۱۲۷ تاثیر سناریوهای مختلف شخم و مدیریت اراضی کشاورزی در تولید رواناب و رسوب تحت پلات های آزمایشی چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۱۲۸ تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه شبدر سفیدTrifolium repens دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۸۷
۱۲۹ تاثیر کشت گیاه گز بر روی خصوصیات خاک منطقه چاه افضل یزد (مطالعه موردی) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۳۰ تاثیر مایکوریزا و باسیلوس مگاتریوم بر خصوصیات رشدی ذرت در خاک آهکی اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی ۱۳۹۶
۱۳۱ تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۶
۱۳۲ تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۳
۱۳۳ تاثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۱۳۴ تأثیر سیستمهای خاکورزی حفاظتی و مرسوم بر مدیریت مزرعه و عملکرد ذرت در جنوب لرستان ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۹
۱۳۵ تأثیر کاربری های مختلف اراضی بر پدیده بیابان زایی اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۱۳۶ تأثیر نرمی گشودگی بر پارامترهای بهینه ی موثر بر صفحات ارتوتروپیک حاوی گشودگی شبه مربعی منتظم با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۱۳۷ تبیین نظریه های اصلی خواندن دانش آموزان در مدارس ابتدایی به منظورارائه راهکارهای کیفیت بخش کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران ۱۳۹۴
۱۳۸ تحلیل تنش چندلایه های متقارن حاوی گشودگی مثلثی تحت بارگذاری کششی بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۳
۱۳۹ تحلیل تنش در صفحه فلزی با بریدگی مرکزی دومین کنفرانس سازه های جدار نازک ۱۳۸۴
۱۴۰ تحلیل تنش در ورق های کامپوزیتی حاوی گشودگی بیضوی دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران ۱۳۹۴
۱۴۱ تحلیل سه بعدی تنش-کرنش روسازی های انعطاف پذیر تحت سیستم های مختلف محورها اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری ۱۳۹۶
۱۴۲ تحلیل سیستم اجتماعی و انسجام اجتماعی در مدیریت پایدار مناطق خشک(منطقه مورد مطالعه: مرتع چنگی - منطقه کلاته رودبار دامغان) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۴۳ تحلیل عددی اثرات دینامیکی بارگذاری انفجاری بر سطوح عملکرد یک ساختمان بتنی مقاوم لرزه ای کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۴۴ تحلیل عددی صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بار ضربه ای با سرعت پایین اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران ۱۳۹۶
۱۴۵ تحلیل غیر خطی یک پوسته استوانهای کامپوزیتی ارتوتروپیک تحت بارگذاری محوری اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران ۱۳۹۳
۱۴۶ تحلیل و بررسی اصطلاحات عرفانی مرغ و سیمرغ در غزلیات سنایی هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان ۱۳۹۸
۱۴۷ تحلیل و برنامه ریزی ارتقاء برنامه های نت ( نگهداری و تعمیرات) شبکه های انتقال و فوق توزیع الکتریکی ایران بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۰
۱۴۸ تروریسم و تجارت خارجی ایران 2015-1999 همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها ۱۳۹۷
۱۴۹ تشخیص هویت بیومتریک در جهت تسهیل خدمات دولت الکترونیک چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۵
۱۵۰ تعمیم کرنل اثر ماتریس های غیرمربعی و کاربرد آن ها در بازیابی ویدئویی هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ۱۳۹۰
۱۵۱ تعیین ثوابت الاستیک کامپوزیت های چندلایه به روش معکوس با استفاده از آنالیز ارتعاشی و الگوریتم بهینه سازی برخورد قطرات چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران ۱۳۹۷
۱۵۲ تعیین درجه توسعه یافتگی کشاورزی دهستان های هشرستان ماهنشان پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۱۵۳ تعیین شایستگی مرتع جهت چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل تعیین شایستگی (مراتع آزادبر استان البرز) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۱۵۴ تعیین مقدار توزیع تنش اطراف گشودگی پنج ضلعی در صفحات محدود اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی ۱۳۹۵
۱۵۵ تفسیر کیفی نقشه تلفیقی رژیم های رطوبتی-حرارتی خاکها و جوامع گیاهی ایران همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۱۵۶ تفکیک اثرات کانی سازی Pb-Zn Au-Cu باروشهای زمین آماری PCA,Clustering منطقه شامکان سی امین گردهمایی علوم زمین ۱۳۹۰
۱۵۷ توجیه اقتصادی بهره گیری از بادشکن علوفه ای در حفاظت از مزارع در مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی:دشت حسین آباد اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۵۸ تولید سوخت بیودیزل از متیل سویا به عنوان سوخت جایگزین و معرفی تکنولوژی بهینه تولید و فراوری آن سومین کنفرانس احتراق ایران ۱۳۸۸
۱۵۹ تهیه اطلس بیابانزایی منطقه خوزستان با استفاده از مدل IMDPA اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۱۶۰ تهیه نقشه آنومالی آنتیموان وطلا با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی و شاخص GMPI دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۹۷
۱۶۱ خصوصیات موفولوژیکی فستوکا تحت تاثیر آب و بذر مغناطیس شده همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴
۱۶۲ دهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات تاثیر ماده افزودنی زایکوترم و آهک هیدراته بر عملکرد رطوبتی مخلوط های آسفالتی دهمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۷
۱۶۳ رابطه شوری و پتاسیم به عنوان یکی از راه حلهای مشکلات شوری دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی ۱۳۷۵
۱۶۴ رتبهبندی دفاتر خدمات پس از فروش با رویکرد کیفیت خدمات با استفاده ازتصمیمگیری چند معیاره اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۴
۱۶۵ روش های خطی عمومی صریح با ذاتا پایداری رونگه- کوتا سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران ۱۳۸۶
۱۶۶ رویکردی به توسعه دینداری و الگوی مرکزآموزشی دینی با نگاهی به مراکز آموزشی موفق در جهان اسلام اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی ۱۳۹۷
۱۶۷ رهیافتی بر نموده مار، اژدها و سوسمار در ضرب المثل های عربی و فارسی سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی ۱۳۹۶
۱۶۸ ساخت و استفاده از مالچ جهت عمران مناطق خشک و اجرای طرح های مدیریتی آن پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۸
۱۶۹ شاخص فلاکت و جرم در ایران 1384-1394 همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها ۱۳۹۷
۱۷۰ شبیه سازی جریان برای تعیین آستانه های هیدرولیک جریان شروع فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دره کره، استان بوشهر) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۱۷۱ شبیه سازی و مقایسه سیستم تعلیق مک فرسون و دوجناقی چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵
۱۷۲ شناسایی اثرات استقرار سیستم مدیریت انرژی ( ISO 50001 )در سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس سمینار پتروشیمی و انرژی ۱۳۹۵
۱۷۳ طراحی و ساخت کنترل دورفازی برای موتور DC یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ۱۳۸۲
۱۷۴ طراحی و شبیه سازی آنتن های مایکرو استریپ با فرکانس های1 گیگا هرتز تا 10گیگا هرتز اولین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو ۱۳۹۸
۱۷۵ طراحی و شبیه سازی آنتن های مایکرو استریپ تک جهته (تشعشع در یک جهت خاص) با فرکانس های 4/8 گیگا هرتز و5/6 گیگا هرتز اولین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو ۱۳۹۸
۱۷۶ طراحی و شبیه سازی انتن پروانه ای در فرکانس 1 تا 10 گیگا هرتز با فرکانس مرکزی 5 گیگا هرتز چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی ۱۳۹۸
۱۷۷ طراحی و شبیه سازی انتن صلیب شکسته در فرکانس 1 تا 10 گیگا هرتز با فرکانس مرکزی 5 گیگا هرتز چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی ۱۳۹۸
۱۷۸ عوامل موثر برسرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی لرستان کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان ۱۳۹۴
۱۷۹ فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع کوچک کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان ۱۳۹۴
۱۸۰ فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان ۱۳۹۴
۱۸۱ کاربرد آکوستیک امیشن در میان روش های مختلف پایش وضعیت و عیب یابی موتورهای احتراق داخلی چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ۱۳۸۸
۱۸۲ کاربرد آنالیز تفکیک به منظور جدایش انواع کانی سازی های شناسایی شده در منطقه چشمه نقره کاشمر دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ۱۳۹۴
۱۸۳ کنترل مقاوم ولتاژ اینورترهای موازی در ریزشبکه های جزیره ای هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۵
۱۸۴ کنشگران کلیدی و قدرتهای محلی در مدیریت پایدار مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع گورمومنین؛ منطقه کلاته رودبار شهرستان دامغان) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۸۵ گردشگری راهبرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ با تاکید بر تولید و اشتغال کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه ۱۳۹۶
۱۸۶ محاسبه مقدار دینامیکی تنش T در صفحه ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۳
۱۸۷ محاسبه و بررسی علل فرار سرمایه در ایران (1375-1393) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها ۱۳۹۷
۱۸۸ مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۲
۱۸۹ مدل سازی رشد ترک با استفاده از تیوری پری داینامیک مبتنی بر پیوند در نرم افزار لمپس نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ۱۳۹۶
۱۹۰ مدل سازی رشد ترک دینامیکی با استفاده از تئوری پری داینامیک مبتنی بر پیوند اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی ۱۳۹۷
۱۹۱ مدل سازی رشد ترک دینامیکی و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری پری داینامیک بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۹۸
۱۹۲ مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب ۱۳۸۹
۱۹۳ مدیریت پایدار مراتع دست کاشت گونه Atriplex canescens با در نظر گرفتن اثر آللوپاتی این گونه بر جوانه زنی بذرگونه بومی و مرغوب Salsola rigida دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۱۹۴ مدیریت فرهنگ سازمانی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ۱۳۹۶
۱۹۵ مروری بر تولید توان با استفاده از سلول های ترمو الکتریک و گرمای خورشیدی اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ۱۳۹۰
۱۹۶ مروری بر روش های ارزیابی و مدلسازی سیستم های کامپیوتری چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ۱۳۹۶
۱۹۷ مروری بر روشهای آزمایش Black Box و White Box و تفاوت آنها اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران ۱۳۸۸
۱۹۸ مروری بر کاربردهای جداسازهای الکتروستاتیکی در خالص سازی محصولات کشاورزی هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۹۹ مطالعه اهداف مدیریت ریسک سازمانی: مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران ۱۳۹۷
۲۰۰ مقاومت فشاری محدود نشده خاک رس تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلیمری چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران ۱۳۸۹
۲۰۱ مقایسه اثر بتادین اسکراب و سپتی اسکراب مروری سیستماتیک، 1398 دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۲۰۲ مقایسه برخی مهارت های روانی کشتی گیران فرنگی کار مرد برتر و غیر برتر دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی ۱۳۹۱
۲۰۳ مقایسه تدریس تلفیقی ورایج درس تربیت بدنی تاثیرالگوهای بر آمادگی جسمانی و یادگیری مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۵
۲۰۴ مقایسه روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خصوصیات فیزیکی یک خاک سیلتی رسی و عملکرد ذرت در جنوب لرستان همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۲۰۵ مقایسه روش های عددی تفاضل محدود و المان محدود در تحلیل روسازی انعطاف پذیر کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ۱۳۹۷
۲۰۶ مقایسه غنا و تنوع گونها ی در تیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۸۹
۲۰۷ مقایسه مروری نظام مند عوارض روش های لاپاراسکوپی و لاپاراتومی, 1398 دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور ۱۳۹۸
۲۰۸ مقایسه مقاومت به تنش خشکی برخی از گونه های مهم مرتعی اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۲۰۹ مکان یابی دفع زباله شهری به منظور توسعه پایدار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی :شهرستان نور، حوزه ابخیز حاجی ماهرود) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۲۱۰ مکانیابی گورستان به روشAHP دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری ۱۳۹۵
۲۱۱ مناسب ترین کارکرد مرتع با تاکید بر شایستگی استفاده چندمنظوره در راستای ارتقاء وضعیت بهره برداران (مراتع آزادبر استان البرز) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۱۲ نظری بر تنبیه و تشویق در اساطیربا تکیه بر حماسه های بانوگشسب نامه، برزونامه وفرامرزنامه کنگره بین المللی زبان و ادبیات ۱۳۹۵
۲۱۳ نقش ریشه درختان جنگلکاری شده در پایدارسازی و حفاظت خاک چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶
۲۱۴ نقش مالچ های معدنی در کنترل فرسایش بادی و رفع مشکلات اقتصادی کشور پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۸
۲۱۵ نگاهی به حسابداری سیاسی اقتصاد ایران دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت ۱۳۹۷
۲۱۶ نیلوفر آبی نمادی جاودانه در مذهب و هنر معماری ایران باستان اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی ۱۳۹۶
۲۱۷ وجه ایدئولوژیک برتر در روایات شاهنامه بر مبنای چهارروایت: زال و رودابه، رستم و سهراب، رستم اسفندیار و خسرو و شیرین هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان ۱۳۹۸