CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر ناصر براتی

Doctor Naser Barati

دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کد محقق - Researcher ID: 644

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر براتی

لیست سخنرانیها و نشستها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
سخنران فضاهای نوین جمعی سخنرانی علمی ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
سخنران نشست طبیعت و منظر در شهر سخنرانی علمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶
عضو پنل دومین نشست تخصصی تپه‌های عباس آباد؛ «نقد سیاست‌های اتخاذ شده برای تپه‌های عباس‌آباد» سخنرانی علمی ۱۰ مهر ۱۳۹۷

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

داود قربانی دولت آبادی

Davoud Ghorbani dolatabadi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

داود قربانی دولت آبادی

Davoud Ghorbani dolatabadi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

بهروز سپیدنامه

Behrouz Sepidnameh

عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر ناصر براتی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن نمونه مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ماهنامه باغ نظر دوره .۸، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۰
۲ ادراک محیط نقش نسبیتهای روانشناختی درفهم محیط فصلنامه منظر دوره .۲، شماره ۹، سال ۱۳۸۹
۳ ارزیابی اولویت های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمی با استفاده از مدل AIDA (نمونه موردی رودخانه قشلاق سنندج) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۴ ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران) ماهنامه باغ نظر دوره .۱۳، شماره ۴۵، سال ۱۳۹۵
۵ ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ به منظور کشف چالش ها و ارایه راهبردهای توسعه ماهنامه باغ نظر دوره .۱۳، شماره ۴۱، سال ۱۳۹۵
۶ The Optimization of Open- Space Based on Social Theory in Iran مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۷ بازشناسی مفهوم «اره» از دیدگاه یک جهان زبانی - فرهنگی با تأکید بر واژه های حوزه معنایی «فضاهای ارتباطی » در زبان فارسی ماهنامه باغ نظر دوره .۱۰، شماره ۲۴، سال ۱۳۹۲
۸ باغ و باغ سازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارس ماهنامه باغ نظر دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۳
۹ باغ یاپارک؟تقابل مفاهیم دردوزبان مختلف فصلنامه منظر دوره .۳، شماره ۱۶، سال ۱۳۹۰
۱۰ برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش فصلنامه منظر دوره .۱۲، شماره ۵۱، سال ۱۳۹۹
۱۱ بررسی الگوی جدایی فضایی در مراکز تاریخی شهری با رویکردی اجتماعی - فضایی (نمونه موردی: مرکز تاریخی تهران و کرمان) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره .۸، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۶
۱۲ به سوی فرایندی دموکراتیک در برنامه ریزی و طراحی شهری؛ ارزیابی وضعیت مداخله شهروندان در برنامه ها و پروژه های شهری ایران ماهنامه باغ نظر دوره .۱۶، شماره ۷۶، سال ۱۳۹۸
۱۳ تاملی در مراتب وجودی محیط و تجلی آن در بستر فرهنگی ایرانی اسلامی (نمونه موردی حیاط) ماهنامه باغ نظر دوره .۱۵، شماره ۵۹، سال ۱۳۹۷
۱۴ تأثیر شاخص های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران ماهنامه باغ نظر دوره .۱۰، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۲
۱۵ تحلیلی بر مولفه های تاریخی بنیادین دینی- فرهنگی شهر ایرانی اسلامی در قرون نخستین و قرون میانی فصلنامه علوم اجتماعی دوره .۲۵، شماره ۸۱، سال ۱۳۹۷
۱۶ تدوین ابزار سنجش میزان انطباق محیط سکونت شهری با نیاز شهروندان به فعالیت فیزیکی و کاربست آن در محله حجاب مشهد فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۷
۱۷ تعریفی معناشناسانه– فرهنگی از مکان (مطالعۀ موردی : زبان فارسی) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره .۳، شماره ۸، سال ۱۳۹۴
۱۸ جهان بینی ایرانیان و شکل گیری الگوی محوری باغ ایرانی فصلنامه منظر دوره .۹، شماره ۴۱، سال ۱۳۹۶
۱۹ جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی ماهنامه باغ نظر دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۳
۲۰ چالش های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21 ماهنامه باغ نظر دوره .۳، شماره ۶، سال ۱۳۸۵
۲۱ خروج ازبحران شهرسازی درایران برنامه توسعه راهبردی شهری (CDS)؛ نمونه موردی شهرقزوین فصلنامه منظر دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۲۲ درآمدی بر نظریه نقش و جایگاه زبان های بومی در قرائت و درک فضا و محیط زیست انسانی ؛ با تأکید بر زبان فارسی ماهنامه باغ نظر دوره .۵، شماره ۱۰، سال ۱۳۸۷
۲۳ زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه ریزی آن (زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت های شهری قرن بیس ت ویک) ماهنامه باغ نظر دوره .۱۳، شماره ۴۳، سال ۱۳۹۵
۲۴ سنجش الگوی حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی؛ (مورد پژوهی: مجتمع تجاری کوروش) فصلنامه منظر دوره .۹، شماره ۴۰، سال ۱۳۹۶
۲۵ سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : بافت فرسوده شهر قزوین) ماهنامه باغ نظر دوره .۱۰، شماره ۲۵، سال ۱۳۹۲
۲۶ عرصه جمعی نوظهور فصلنامه منظر دوره .۳، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۰
۲۷ عکس های غیرحرفه ای جنگ ایران و عراق به مثابه متن؛ نمونه مورد مطالعه: عکس های والفجر مقدماتی، کانال کمیل ماهنامه باغ نظر دوره .۱۷، شماره ۸۲، سال ۱۳۹۹
۲۸ فضاهای جمعی : ضرورت ها و موانع؛ نمونه موردی: چهارراه ولی عصر تهران فصلنامه منظر دوره .۱۰، شماره ۴۴، سال ۱۳۹۷
۲۹ کندوکاوی پدیدارشناسانه درراستای شناخت یک انگاره کهن در معماری ایرانی - اسلامی (نمونه های موردی : میدان توپخانه- تهران، میدان نقش جهان (اصفهان)، پارک لاله - تهران، باغ شاهزاده (ماهان) ماهنامه باغ نظر دوره .۱۳، شماره ۴۲، سال ۱۳۹۵
۳۰ مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران ماهنامه باغ نظر دوره .۱۵، شماره ۶۴، سال ۱۳۹۷
۳۱ مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری در توسعه های مسکونی با تاکید بر فضای باز (نمونه موردی : شهر زنجان) ماهنامه باغ نظر دوره .۱۴، شماره ۵۷، سال ۱۳۹۶
۳۲ مردم پسندی در یادمان های شهیدارزیابی موفقیت اجتماعی طرح های بنیاد شهید فصلنامه منظر دوره .۸، شماره ۳۴، سال ۱۳۹۵
۳۳ مفهوم تفکیک اراضی در گسترش های جیدی شهری (براساس مقایسه تطبیقی رضایت مندی ساکنین از سه نمونه موردی الگوی تفکیک در شهر زنجان) ماهنامه باغ نظر دوره .۹، شماره ۲۳، سال ۱۳۹۱
۳۴ نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری فصلنامه منظر دوره .۱۱، شماره ۴۷، سال ۱۳۹۸
۳۵ نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی از محیط شهری ماهنامه باغ نظر دوره .۱۶، شماره ۷۶، سال ۱۳۹۸
۳۶ نگاه به شهر،ازبالا یاازدرون؟تحلیلی بر ساختار فضایی در طرح جامع جدید تهران فصلنامه منظر دوره .۲، شماره ۱۲، سال ۱۳۸۹

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ ارزیابی استراتژیک الگوی توسعه شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر توسعه پایدار اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا ۱۳۹۲
۲ ارزیابی ایمنی و امنیت شهر با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان ۱۳۹۲
۳ ارزیابی توسعه کالبدی شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر معیارهای توسعه پایدار اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا ۱۳۹۲
۴ استفاده از توان های بالقوه منطقه جهت توسعه گردشگری شهر آستانه اشرفیه اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا ۱۳۹۲
۵ بازآفرینی با تاکید بر توانمندسازی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد اجتماع محور(نمونه موردی محله دیمج قزوین) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار ۱۳۹۸
۶ بازآفرینی محله مهدی القدم شهر ارومیه با تاکید بر ابقا اقوام و ادیان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی ۱۳۹۴
۷ برج آزادی تهران:بهره گیری ازفرصتها برای حیات بخشی اجتماعی فضاهای پیاده کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۸ بررسی الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش ساختار فضایی (مطالعه موردی: میدان انقلاب و ولایت فقیه در شهر ارومیه) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی ۱۳۹۳
۹ بررسی الگوی حضورپذیری در حرم های مقدس و بافت پیرامونی آنها؛ نمونه موردی: حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مشهد مقدس اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن ۱۳۹۷
۱۰ بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل swot نمونه موردی؛ بافت تاریخی-فرهنگی تبریز پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۱۱ بررسی شاخص های کیفیت زندگی شهری جهت ارتقاء پایدار سطح رضایت مندی شهروندان، به روش مقایسه تطبیقی محلات مسکونی کلانشهرها و با استفاده از مدل ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار ۱۳۹۲
۱۲ بررسی فضای بازی کودکان در محلات شهری مبتنی بر تئوری رشد کودک (گامی در راستای توسعه پایدار) چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم ۱۳۹۲
۱۳ بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۱۴ بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۱۵ بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدارمطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۶ برنامه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با استفاده از مدل سلول های خودکار ماکروف cellular automat نمونه موردی شهر قزوین هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری ۱۳۹۶
۱۷ برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری درمحلات مسکونی کلانشهرهابااستفاده ازمدل تحلیل شبکه ای ANP نمونه موردی: کلانشهرتبریز کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۱۸ پایش هوشمند طرح استراتژی توسعه شهری CDS با بهره گیری از فن آوری دانش بنیان شارنما (رصد خانه مدیریت شهری) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان ۱۳۹۶
۱۹ تأملی بر چیستی فضای مفصلی در حوزه شهرسازی اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی ۱۳۹۳
۲۰ تحلیل و الوی ت بندی شاخص های اجتماعی و اقتصادی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی، در راستای توسعه پایدار کلانشهرها، با استفاده از روش ANP، نمونه موردی: کلانشهر تبریز همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا ۱۳۹۲
۲۱ تحلیل و الویت‌بندی معیارها و شاخص‌های حوزه محیطی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از روشANP. نمونه موردی : کلانشهر تبریز سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۲۲ تدوین و تحلیل اهداف عملیاتی، جهت ارتقاء کیفیت محیطی محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌های تحلیلیSWOT و ANP. نمونه موردی:کلانشهر تبریز سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۲۳ توانمندسازی شهرهای کوچک با تکیه بر ظرفیت های درونی و هویتی ؛ ضرورت ها و راه کارها نمونه موردی شهر سنقر در استان کرمانشاه سومین همایش ملی عمران شهری ۱۳۹۰
۲۴ سنجش پایداری محله شهرآرای تهران (با بهکارگیری تلفیقی از معیارهای جهانی و نظرات مردم) نخستین همایش توسعه شهری پایدار ۱۳۸۹
۲۵ شناسایی اصول بازآفرینی و حفاظت ازارزشهای بافت تاریخی باتاکید برنظریات اندیشمندان و اسنادبین المللی ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۲۶ شهر به عنوان برترین آموزگار ، ضرورت ها و الزامات بسط مفهوم شهر آموزش دهنده (Educating City) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 ۱۳۹۰
۲۷ طرح های توسعه استراتژیک شهری و ارائه شاخصهای سنجش پایداری درکشورهای درحال توسعه کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۲۸ علل و انگیزه های تمرکز مردم در مراکز محلات با تاکید برشهر اصفهان ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۷
۲۹ معنا بخشی در متن فضای شهری با رهیافتی از اصول زبانشناسی کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۳۰ موانع و چالشهای تحقق توسعه پایدار شهری در ایران نخستین همایش توسعه شهری پایدار ۱۳۸۹
۳۱ موقعیت مداری و نقش آن در شکل گیری متن شهر سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۵