CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر رضا موحدی

Doctor Reza Movahedi

کد محقق - Researcher ID: 6699

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر رضا موحدی

لیست سخنرانیها و نشستها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
استاد راهنما رابطه بین توسعه گردشگری و کیفیت زندگی روستاییان ( مطالعه موردی: روستاهای بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب) جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ۲۳ مهر ۱۳۹۶
داور جلسه عوامل مؤثر بر آگاهی های زیست محیطی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان) جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ۲۶ مهر ۱۳۹۶

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

علی محمدزاده مقدم

Ali Mohammadzadeh moghadam

دانشگاه علمی کاربردی خراسان شمالی - شیروان

جعفر احمدزاده

Jafar Ahmadzadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر رضا موحدی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲ امکان سنجی طرح هوشمند سازی هنرستان های کشاورزی استان های لرستان و کرمانشاه فصلنامه فناوری آموزش دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۳ بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بین جوانان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کنگاور) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۴ بررسی تجارب موفق و ناموفق دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در مورد کارآفرینی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۵ بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی کشاورزی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۶ بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاههای مجازی از مهارتهای تدریس در این دوره ها فصلنامه فناوری آموزش دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۷ بررسی میزان مقبولیت آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی کشاورزی ایران، از دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی فصلنامه فناوری آموزش دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۸ بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی در زمینه کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا و کردستان) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۹ برنامه های آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی: موانع، مشکلات و راه حل ها مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۱۰ تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در واحدهای صنعتی روستاهای اطراف شهرستان همدان فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۱ تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۲ تحلیل موانع تجمیع سرمایه های خرد زنان در تعاونی های زنان روستایی شهرستان جیرفت فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره .۱۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۳ توسعه آموزش عالی کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی پایدار مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۴ راه اندازی کسب و کارهای الکترونیکی در کشاورزی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۵ سنجش آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهار فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره .۱۵، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۶
۱۶ شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی های حرفه ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش فصلنامه فناوری آموزش دوره .۱۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۷ عوامل موثر بر میزان کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۱۸ کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۹ کاربرد تحلیل محتوای تلخیصی در الگوسازی مفهومی شایستگی های کارآفرینی موردنیاز زنان روستایی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۲۰ مدل شایستگی های کانونی و حرفه ای دانشجویان رشته های کشاورزی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۱ موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان دوفصلنامه کارافن دوره .۱۵، شماره ۴۳، سال ۱۳۹۷
۲۲ نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان روستایی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲۳ نقش تعاونی های کشاورزی در توسعه و ترویج کارآفرینی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۲۴ واکاوی الزامات و چالش های توسعه خوداشتغالی دانش آموختگان کشاورزی مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره .۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۶

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آموزش مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش عالی ایران سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ۱۳۹۷
۲ آموزش و فرهنگسازی کارآفرینی در بین زنان روستایی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران ۱۳۹۷
۳ اولویت بندی چالش های توانمندسازی زنان روستایی: مورد مطالعه دهستان سراب نیلوفر همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ۱۳۹۷
۴ بررسی آموزشکارآفرینی در نظام آموزش عالی اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 ۱۳۹۰
۵ بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی صنعت گردشگری در روستاهای نمونه گردشگری استان همدان (مورد مطالعه روستاهای ورکانه و سنگستان) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست ۱۳۹۴
۶ بررسی توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران:نگاهی به سرمایه گذاری ملّی و تولید ملّی در این بخش اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۷ بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای کشاورزی و غیر کشاورزی ونقش آن در کم اثر یا خنثی نمودن تحریم های اقتصادی کشور اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۸ بررسی راهکارهای توسعه کشاورزی ارگانیک از نظر کارشناسان جهاد کشاورزی استان همدان دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۹ بررسی عوامل تاثیر گذار دراشتغال فارغ التحصیلان گرایشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۰ بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت پایدار آب زیر زمینی مطالعه موردی استان کردستان همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰
۱۱ بررسی عوامل موثر در جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی ۱۳۹۳
۱۲ بررسی مشکلات اقتصادی گیاهان دارویی در ایران همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی ۱۳۹۸
۱۳ بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای طرح های هادی روستایی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۴ بررسی نقشآموزشدر تمایل افراد به پرداخت هزینه جهت حفاظت از جنگل های بلوط استان کردستان اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 ۱۳۹۰
۱۵ برسی علل عدم گرایش کشاورزان به کشاورزی ارگانیک مطالعه ی موردی بخش شیرین سو استان همدان کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۱۶ تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر ارتقاء سطح درآمد واحدهای صنعتی روستایی شهرستان همدان سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی ۱۳۹۳
۱۷ تحلیل تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر کاهش ضایعات نان، مورد مطالعه: شهر یاسوج سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی ۱۳۹۳
۱۸ تحلیل موضوعات و روش شناسی پایان نامه های ترویج و آموزش کشاورزی در یک دوره ده ساله سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۹ تحلیلی بر فرصت های آموزش محیط زیست در سطح جامعه ایران نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۰ تعاونیهای زنان روستایی و نقش کارآفرینی در توسعه آن اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۲۱ توسعه گردشگری روستایی؛ اثرات و راهکارها در جوامع روستایی یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۶
۲۲ در جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۲۳ راهبرد و سازو کارهای ارتباط بین بازار کار و نظام آموزش عالی کشاورزی، با رویکرد اشتغال اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی ۱۳۹۰
۲۴ راهکارهای جلب مشارکت زنان روستایی در تشکل های زیست محیطی چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۵ راهکارهای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ایران همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی ۱۳۹۷
۲۶ شناسایی شایستگی های دانشجویان و دانش آموختگان ترویج و آموزش کشاورزی جهت ورود به بازار کار سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۲۷ شناسایی شایستگی های دانشجویان و دانش آموختگان ترویج و آموزش کشاورزی جهت ورود به بازار کار سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۲۸ شناسایی عوامل و مولفه های دخیل دراشتغال زایی دانش آموختگان رشته های کشاورزی همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۲۹ شناسایی موانع و بازدارنده های اجرای کشاورزی ارگانیک اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۳۰ ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی در تعاونی های تولید روستایی دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران ۱۳۹۷
۳۱ مقایسه وضعیت مدیریت دانش درسازمان های جهادکشاورزی و منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ۱۳۹۴
۳۲ نقش تعاونی های تولید در توسعه کشاورزی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۳۳ واکاوی توسعه دانشگاه کارآفرین، به عنوان دانشگاه نسل سوم و ستاره دانش و کار اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی ۱۳۹۶
۳۴ واکاوی مهمترین چالش های مدیریت پایدار آب کشاورزی در شهرستان همدان اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی ۱۳۹۰