CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر نعمت الله فاضلی

Doctor Nematolah Fazeli

کد محقق - Researcher ID: 6858

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر نعمت الله فاضلی

لیست سخنرانیها و نشستها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
سخنران مخاطب شناسی حلقه گمشده کتابخانه ها سخنرانی علمی ۲۰ آبان ۱۳۹۶
سخنران خودمردم نگاری سی سال زیستن سه جهان و چند رشته سخنرانی علمی ۱ آذر ۱۳۹۶

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرانک موسوی

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر نعمت الله فاضلی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال های تلویزیون : مطالعه موردی سریال مرگ تدریجی یک رویا فصلنامه رسانه دوره .۲۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۲ برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۳ تاریخ، جامعه، و بازنمایی کارکردهای ایدیولوژیک عکاسی در دوره قاجار: پیش و پس از مشروطه دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره .۵، شماره ۱۰، سال ۱۳۹۴
۴ تجربه های زیسته مرزنشینان شهر نودشه از پدیده مرز فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۵ تحلیل نشانه شناختی ترانه های سیاه و رابطه آن با واقعیت های اجتماعی دهه 80 فصلنامه رسانه دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۶ تغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان شناسی تفسیری: مطالعه موردی زایران امام رضا (ع) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره .۹، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۶
۷ تلفیق راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۸ حافظه و دین در ایران؛ تحولات و چشم اندازها فصلنامه علوم اجتماعی دوره .۲۶، شماره ۸۶، سال ۱۳۹۸
۹ رشته ای، بینارشته ای و پسارشته ای؛ تغییر الگوهای رشته ای در زبان شناسی فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۰ رشته های دانشگاهی کارکردها کژ کارکردها و تحولات فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۱ رهیافتی مدرن بر آیین کهن: مطالعه ای انسان شناختی از جشن نوروز ایرانیان در بریتانیا فصلنامه علوم اجتماعی دوره .۱۳، شماره ۳۶، سال ۱۳۸۵
۱۲ علم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره .۹، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۶
۱۳ مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۱۴ مصرف فرهنگی اینترنت و شکل نگرفتن هویت مجازی مردم نگاری دانشجویان سه دانشکده ارتباطات عمران و معماری فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره .۱۳، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۱