CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علی تهرانی فر

Doctor Ali Tehrani Far

دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 7238

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علی تهرانی فر

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرمجله علوم باغبانیمشهد-ایران
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ایاصفهان-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد یوسفی

Ahmad Yosefi

عضو هیأت علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

محمدکاظم شیخ الاسلامی

Mohammadkazem Shekhoeslami

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علی تهرانی فر در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۲ اثر تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی چهار دورگه انجیر مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳ ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون ها در گیاه مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۴ بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور(Vitis vinifera L.) مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۵ بررسی تنژگی دانه گرده و تشکیل میوه در 8 رقم انار ایرانی مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۶ بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان 29c مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۷ تاثیر بعضی اسانس های گیاهی در جوانه زنی اسپور و رشد کلنی قارچ پنی سیلیوم دیجیتاتوم در شرایط کشت درون شیشه ای فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۸ تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۹ مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۱۰ مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲ اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع محیط کشت بر ریشه زایی درون شیشه ای Rosa canina نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۳ اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagetes patula ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۴ اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵ اثر سطوح مختلف شیوعی سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید بر جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۶ اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات رشدی گل ژربرا رقم پینک الگانس اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۷ اثر محلول پاشی سولفات روی بر انار رقم اردستانی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۸ اثر نانو ذرات نقره در عمر پس از برداشت لیلیوم رقم شاکینگ (Lilium orientalis cv. ‘Shocking’) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۹ اثر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه سیب رقم گالا هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۰ اثرات پارابن ها بر کاهش آلودگی محیط کشت در شرایط کشت درون شیشه ای سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۱ اثرات محلولپاشی نیترات پتاسیم بر خصوصیات انار ملس یزدی همایش ملی انار ۱۳۹۰
۱۲ اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۳ اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۴ احداث پارکهایی جدید با استفاده از گیاهان معطر (Aromatic Plants) راهکاری مناسب در جهت کاهش تنشهای روانی چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۱۵ ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۶ ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدن نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۷ ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) گیاهی دارای قابلیت زینتی اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۱۸ ارزیابی مقاومت به سرما و خشکی برخی گونه های گیاهی برای کاربرد در بام های سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۱۹ بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۰ بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی Fragaria×ananassa در سیستم کشت بدون خاک هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۱ بررسی اثر تنش شوری بر پاسخهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی سه نوع شبدر (گیاه پوششی) با پتانسیل استفاده در فضای سبز اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۲۲ بررسی اثر تنوع گونه ای و رژیم های مختلف آبیاری بر انتخاب طرح کاشت مناسب در فصول سرد و گرم سال در مشهد نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۳ بررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان بستر کشت در سیستم کشت بدون خاک اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی ۱۳۹۲
۲۴ بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری ۱۳۸۶
۲۵ بررسی اثر نوع ریز نمونه، محیط کشت و تیمارهای هورمونی در استقرار و پرآوری ریزنمونه های رقم نطنز گلابی در شرایط درون شیشه هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۶ بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۲۷ بررسی اثر هرس بوته و تنک میوه بر میزان رنگدانه ها، مواد جامد محلول میوه و اسید آسکوربیک سه رقم گوجه- فرنگی گلخانهای (Lycopersicon esculentum) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۸ بررسی اثرات آللوپاتی برخی گراسهای بومی ایران بر جوانه زنی و رشد توده بومی لولیوم پرنه یارندی همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۲۹ بررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ای سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۳۰ بررسی اثرات سورفکتانت و اسید هیومیک بر خصوصیت غنچه گل رز شاخه بریده رقم آنتا در شرایط کشت هیدروپونیک باز دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۳۱ بررسی اثرات ضد قارچی 12 اسانس گیاهی در کنترل پوسیدگی ناشی از قارچ Botrytis cinerea در شرایط درون شیشه‌ای دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۳۲ بررسی اثرات ضد قارچی اسانس انیسون در کنترل بیماری پوسیدگی نرم توت فرنگی در پس از برداشت همایش ملی صنایع غذایی ۱۳۹۰
۳۳ بررسی امکان کاربرد پسابهای شهری تصفیه شده درابیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب ۱۳۸۹
۳۴ بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۳۵ بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی، عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L. ) در سیستم کشت هیدروپونیک فضای باز ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۶ بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر مولفه های جوانه زنی و میزان مقاومت به تنش شوری گل همیشه بهار(Calendula officinalis. L) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۳۷ بررسی تاثیر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر پارامترهای جوانه زنی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis. L)تحت تنش شوری همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۳۸ بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر صفات موفولوژیکی، فیولوژیکی وبیوشیمیایی گل همیشه بهار Calendula officinalis. L تحت تنش شوری چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۳۹ بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۴۰ بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۴۱ بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن درمطالعه تنوع ژنتیکی همایش ملی انار ۱۳۹۰
۴۲ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام انارهای محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۳ بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria Imperialis در منطقه اقلید فارس نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۴ بررسی صفات کمی وکیفی در میوه هشت ژنوتیپ اناردرمنطقه فردوس همایش ملی انار ۱۳۹۰
۴۵ بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 51 رقم انگور دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۴۶ بررسی مراحل رویشی و شکل گیری جوانه گل در زنبق نمکزار Iris spuria نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۷ بررسی مراحل مختلف رشد و نمو گونه زنبق خراسانی Iris kopetdagensis نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۸ بررسی و مقایسه اندام هوایی و زیر زمینی بین دو گونه فیکوس بنجامین و الاستیکا تحت غنی سازی دی اکسید کربن اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی ۱۳۹۴
۴۹ بررسی و مقایسه روشهای تکثیر متداول در انار همایش ملی انار ۱۳۹۰
۵۰ بررسی واکنش فیزیولوژیکی شش گونه زینتی از جنس سدوم به دورهای مختلف آبیاری هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۵۱ بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۲ بهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ای هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵۳ بهینهسازی جداسازی DNA ژنومی (با خلوص بالا) در گیاه انار همایش ملی انار ۱۳۹۰
۵۴ پتانسیل اللوپاتی تودههای بومی Lolium spp.یکساله و چند ساله بر جوانهزنی و رشد گیاهچه توده بومی رایگراس شادگان (Lolium perenne‚ ‘Shadegan’) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۵۵ تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۵۶ تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست برتغییرات ویتامین ث دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵۷ تاثیر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و جوانه زنی بذر دغدغک البرزی (Coluteabuhsei) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۵۸ تاثیر چند اسانس گیاهی جهت افزایش طول عمر گل بریده آلسترومریا ( Alstroemeria peruviana) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۵۹ تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۶۰ تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۶۱ تاثیر قطر قلمه و تیمارهای مختلف ایندول بوتریتیک اسید ( IBA ) بر شاخص های رشدی قلمه های صنوبر گونه Populus deltoides پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۶۲ تاثیر محلول پاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی دو رقم انار نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۶۳ تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ۱۳۹۳
۶۴ تاثیرمیزان مواد آلی بسترکاشت و انواع چمن های فصل خنک روی خصوصیات کیفی چمن رول قطعه ای در شرایط مشهد نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۶۵ تأثیر اسانس دارچین در کنترل کپک خاکستری توت فرنگی در شرایط پس از برداشت همایش ملی صنایع غذایی ۱۳۹۰
۶۶ تسهیل جوانهزنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۶۷ تعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهبان نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۶۸ تفسیر برخی از احساس‌های گیاهی در کنترل پوسیدگی نرم توت فرنگی در شرایط پس از برداشت دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۶۹ حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ۱۳۹۱
۷۰ فنولوژی و ویژگی های اکولوژیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۷۱ کاهش قهوه ای شدن ریز نمونه های سه رقم نظنز، سبری و شکری گلابی در کشت درون شیشه ای هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۷۲ کاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشت هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۷۳ کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۷۴ مروری بر استفاده از سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پسابهای صنعتی و خانگی بمنظور ابیاری گیاهان فضای سبز دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب ۱۳۸۹
۷۵ مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم و بررسی امکان تولید آن به شکل گلدانی ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۷۶ مطالعه اثر دورهای مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی شش گونه گیاه پوششی سدوم در فضای سبز مشهد هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۷۷ مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۷۸ مطالعه تاثیر محلول پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانوذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۷۹ معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۵
۸۰ معرفی چند گونه پیاز وحشی Allium L.بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبزشهری اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۳
۸۱ معرفی طرح جدیدی از سیستم کشت بدو ن خاک pot and tube با هدف افزایش کمی و کیفی محصولات گلخانه ای اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۴
۸۲ مقایسه سرعت رشدی دو گونه فیکوسF. benjamina و Ficus elastica تحت تیمار دی اکسیدکربن اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی ۱۳۹۴
۸۳ مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره همایش ملی انار ۱۳۹۰
۸۴ مقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۸۵ مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمتهای مختلف انار Punica granatum L اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۸۶ نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بامهای سنتی چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ۱۳۹۳