CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر مجید عزیزی

Doctor Majid Azizi

استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 7466

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر مجید عزیزی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهمجله علوم باغبانیمشهد-ایران
هیات تحریریهمجله علوم و فنون باغبانی ایرانشیراز-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

جواد باذلی

Javad Bazeli

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مجید عزیزی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۲ اثر تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی چهار دورگه انجیر مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳ اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۴ اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۵، سال ۱۳۹۳
۵ اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa officinalis) مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۶ ارایه راهبرد انتخاب سامانه های خاک ورزی با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی (SWOT-AHP) (شهرستان خدابنده زنجان) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۷ ارزیابی اثر بیوفسفر و اسیدهیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۸ ارزیابی پتانسیل استفاده از برخی ضایعات کشاورزی و جنگلی در تولید اسپاون قارچ دارویی Ganoderma lucidum فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۹ ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون ها در گیاه مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۰ Evaluation of allelopathic activity of 68 medicinal and wild plant species of Iran by Sandwich method مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۱ Health Positive Uses of Genetically Modified Food Crops as a Source of Biopharmaceuticals مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره .۲، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۳
۱۲ بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (Trigonella foenum - graecum L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۳ بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (.L. Trigonella foenom-graecum L) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۴ بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی (اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیایی ضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۵ بررسی تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۶ بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum L. ) تحت تاثیر تنش شوری و خشکی مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۷ بررسی فعالیت نماتدکشی اسانس های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۱۸ تاثیر بازدارندگی اسانس های موسیر، مریم گلی و کرفس کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن ها فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۹ تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه گزانگبین (Astragalus adscendens Boiss and Haussk) با جوانه انتهایی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۰ تأثیر وقایع تاریخی در سه اثر داستانی جلال آل احمد فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره .۹، شماره ۲۱، سال ۱۳۹۰
۲۱ تنوع مورفولوژیک برخی جمعیت های سنبل بیابانی پاره برگ (Eremostachys laciniata Bunge.) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۲۲ مطالعه تاثیر کادمیم، روی و زیولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی (Hypericum perforatum L.) مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۳ مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر آللوپاتی گیاه دارویی درمنه (Artemisia sieberi) بر روی جوانه زنی و رشد علف هرز خرفه (Portulaca oleracea) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲ اثر تنش شوری بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum – graecum L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳ اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور موسیر ایرانی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴ اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۵ اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد ونمو و جذب برخی از عناصرغذایى در نشاء فلفل دلمه ای پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۶ اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعریق بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۷ اثر محلول پاشی اسید هیومیک و نانوکود فارمکس بر عملکرد روغن و اسانس دانه گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۸ اثر محلول پاشی اسید هیومیک و نانوکود فارمکس بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۹ اثر نوع بستر کشت برعملکرد سوخ موسیر ایرانی(Allium hirtifolium) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۰ اثرمتقابل تنش آبی و کاربرد سه ماده آلی سوپرجاذب پلیمری زئولایت معدنی و کود دامی برخصوصیات بذری گیاه دارویی نازبوOcimum basilicum L. Var. Keshkeny Levelu یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱ ار چند محیط کشت بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان ( Ocimumbasillicum L.) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۲ ارزیابی اثر اسانس نعناع (Mentha spicata) روی برخی از ویژگی های میوه زردآلو (Prunus armeniaca cv. Rajabali) طی دوره انبار مانی چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵
۱۳ ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدو تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo L. ) تحت تأثیر بسترهای مختلف آلی و سطوح متفاوت کود فسفر دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۴ ارزیابی برخی ویژگی های فیزیکی نه ژنوتیپ زرشک بومی ایران نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۵ ارزیابی توسعه پایدار صنعت مبلمان چوبی کشور با روش تصمیمگیری گروهی همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار ۱۳۸۹
۱۶ ارزیابی روش خشک کردن مادون قرمز بر پارامترهای کیفی برگ های نعناع نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا ۱۳۹۳
۱۷ ارزیابی مقاومت به ضربه و سختی سطح چندسازه سبز پلی لاکتیک اسید-×آرد ساقه آفتابگردان چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۸ ارزیابی مقاومت هشت توده بومی گیاه دارویی شنبلیله در شرایط تنش شوری (Trigonella foenum- graecum L) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۹ استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص جوانه زنی درونی در پیاز اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۲۰ استفاده از روش غیرتخریبیMRI در تشخیص کرم گلوگاه در انار همایش ملی انار ۱۳۹۰
۲۱ اولویت بندی استفاده از پسماندهای محصول نیشکر در ایران پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۲۲ Direct and indirect plant regeneration in Hypericum perforatum: an important medicinal plant چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۲۳ Direct and indirect plant regeneration in Hypericum perforatum: an important medicinal plant چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۲۴ Effect of some essential oils on Rhizopus rot and Some Quality Factors of Peach(Prunuspersica) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۲۵ Ganoderma lucidum A potent source of polysaccharide for human cancer prevention اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن ۱۳۹۴
۲۶ Levisticum officinale Koch. باز زایی غیرمستقیم از کشت کالوس در گیاه دارویی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۷ The Effect of Isabgol (Plantago psylium) Mucilage and Zataria multiflora Essential Oils on Microbial Load and Improving Shelf Life of Fresh Cut Carrot اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا ۱۳۹۳
۲۸ بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخص های رشد و نمو، اسانس، کلروفیل، میزان نسبی آب برگ (RWC) و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر (Ocimum basilicum L. Var. Keshkeny Levelu) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۹ برآوردقابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط بازودرسی درشش لاین گوجه فرنگی با استفاده ازروش تلاقی دای آلل دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۳۰ بررسی آثار تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک 4 گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با پتانسیل استفاده در فضای سبز اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۳۱ بررسی اثر اندازه سوخ و نوع توده موسیر بر اجزای عملکرد در شرایط آب و هوایی مشهد همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳۲ بررسی اثر تراکم بوته و کاربرد اسیدهیومیک بر میزان موسیلاژ گیاه دارویی پنیرک دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۵
۳۳ بررسی اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenom-graecum L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۴ بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۵ بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در برخی خصوصیات رویشی در میزان اسانس نعنا فلفل این (Mentha piperita) در طی دو چین دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۳۶ بررسی اثر سالیسیلیک اسید بربرخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی نعنا فلفلی درشرایط تنش شوری Menthapiperita همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۳۷ بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و استفاده از ترکیب ضد تنش دلفان پلاس بر فاکتورهای رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis رقم اصلاح شده ساترن Saturn ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۸ بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس ریحان اصلاح شده رقم کشکنی لولو (Keshkeni luvelou) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۹ بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانهزنی و رشد اولیه ریحان سبز (Ocimum basilicum) و ریحان بنفش هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۰ بررسی اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان، رقم اصلاح شده مجارستانی Ocimum basilicum L . var .keshkeny levelu) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۴۱ بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری ۱۳۸۶
۴۲ بررسی اثر نوع محیط بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴۳ بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۴ بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240 دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۴۵ بررسی اثرسالیسیلیک اسید برخصوصیات پس ازبرداشت زردآلو ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۴۶ بررسی ارتباط معانی اسماء الهی باصنعت ساختمان نمونه موردی: حافظ همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۴
۴۷ بررسی ارتباط معانی اسماءالهی باصنعت ساختمان نمونه موردی:رافع کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر ۱۳۹۴
۴۸ بررسی امکان افزایش راندمان استخراج اسانس با تغییر در پتانسیل اسمزی سیستم استخراج هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۹ بررسی امکان تولید ریز غده های زیره سیاه (Bunium persicum) از طریق کشت درون شیشه ای همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۰ بررسی امکان تولید کالوس در گیاه دارویی کلوس (kelussia odoratissima) در شرایط درون شیشه ای همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۱ بررسی بار میکروبی موجود در برخی از گیاهان دارویی مهم ایران دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۵۲ بررسی پیاده سازی صحیح بودجه بندی عملیاتی و رفع موانع آن با درنظر گرفتن عوامل انسانی اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۵
۵۳ بررسی تاثیر استفاده از کودهای آلی بر فاکتورهای رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (Maticaria chamomilla) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران ۱۳۸۷
۵۴ بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد، درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی اصلاح شده رقم پرسو (Presov) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۵۵ بررسی تاثیر تاریخ کشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس بومادران هزار برگ Achillea millefolium در سال دوم رویش ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۵۶ بررسی تاثیر دما و استفاده از ضایعات کشاورزی بر روی سرعت رشد و کیفیت اسپاون خاک اره ی قارچ دارویی گانودرما Ganoderma lucidum اولین همایش ملی محیط زیست ۱۳۹۳
۵۷ بررسی تاثیر دما و استفاده از ضایعات کشاورزی بر روی کیفیت و سرعت رشد میسلیوم در اسپان خاک اره قارچ دارویی گانودرما(Ganoderma lucidum ) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۵۸ بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر مدت زمان خشک کردن، درصد اسانس و درصد کامازولن Matricaria recutita گیاه دارویی بابونه ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۵۹ بررسی تاثیر شدت های مختلف نور مکمل آبی و قرمز LED بر ویژگی های رشد و کرک های ترشحی نعناع فلفلی (Mentha piperitha) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۶۰ بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر سرعت رشد میسلیوم و وزن تر و خشک میوه ی قارچ دارویی گانودرما ( Ganoderma lucidum) اولین همایش ملی محیط زیست ۱۳۹۳
۶۱ بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر وزن و سرعت رشد میسلیوم قارچ دارویی گانودرما (Ganoderma lucidum )در شرایط کشت جامد اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۶۲ بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر وزن و سرعت رشد میسلیوم قارچدارویی گانودرما ( Ganoderma lucidum )در شرایط کشت جامد اولین همایش ملی محیط زیست ۱۳۹۳
۶۳ بررسی تاثیر کاربرد کوددامی وکمپوست شهری برمیزان رشدونمومیزان وعملکرداساسن وبارمیکروبی سنبل الطیبValeriana officinalis اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۶۴ بررسی تاثیرکاربردکودهای آلی ومالچ بررشدونمو میزان وعملکرداسانس و بارمیکروبی گیاه دارویی نعناع فلفلیMentha × piperita اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۶۵ بررسی تأثیر هورمونهای کینتین و بنزیل آدنین بر جنینزایی کرفس کوهی Kelussia odoratissma Mozaff. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۶۶ بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۶۷ بررسی تنش شوری برجوانه زنی گیاه دارویی گل مغربی Oenothera biennis L همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۶۸ بررسی تنوع ژنتیکی لاین های مختلف آفتابگردان با استفاده ازنشانگرهای مولکولی میکروساتلیت یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۹ بررسی توجیح پذیری اقتصادی استفاده از کوره های چوب خشک کنی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف ۱۳۹۰
۷۰ بررسی تیمار سالیسیلیک اسید بر عمر پس از برداشت زردآلو همایش ملی صنایع غذایی ۱۳۹۰
۷۱ بررسی خصوصیات رشید گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L ) تحت تاثیر مخمر ساکارومایسس و کودهای آلی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۷۲ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی و اسانس ریحان اصلاح شده (Ocimum basilicum keshkeni luvelou ) تحت تاثیر برگ پنیرک و پلیمر سوپر جاذب اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۷۳ بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فنولوژیکی و خواص دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۷۴ بررسی خواص کششی و سختی سطح چندسازه سبز پلی لاکتیک اسید - الیاف کنف سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۷۵ بررسی روش های نوین کنترل قارچ های بیماری زای پس از برداشت توت فرنگی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۷۶ بررسی سطوح شوری سدیم کلرید بر صفات رشدی گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی ۱۳۹۲
۷۷ بررسی سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ای ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۷۸ بررسی ضرورت فضاهای باز و نیم باز در محیط های آپارتمانی و مسکونی کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۳
۷۹ بررسی فنولوژی موسیر ایرانی( Allium hirtifolium) در شرایط آب و هوایی مشهد اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۸۰ بررسی مراحل فنولوژی و نیازهای حرارتی نسترن زرد Rosa foetida J Herrmann دو توده بومی کردستان اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۸۱ بررسی مقایسه بار میکروبی موجود در استان و دم کردن گیاهان دارویی دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۸۲ بررسی ویژگی های دارویی و وضعیت پراکنش برخی گیاهان بومی در استان چهار محال و بختیاری همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۸۳ به نژادی گیاهان دارویی و معطر ضرورت فاز دوم توسعه نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۸۴ پیش بینی گرایش به اعتیاد براساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۷
۸۵ تاثیر اتانول و اسانسس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گلهای شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. yellow candy) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۸۶ تاثیر اسانس گیاهان دارویی خوشاریزه و اویشن شیرازی در افزایش عمر گلجایی گلهای بریده لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum Topic Blue) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۸۷ تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیارcucumis sativusتحت شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۸۸ تاثیر افزایش ارتفاع در مقاطع با اشکال مختلف در ستون های پیش تنیده دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ۱۳۹۶
۸۹ تاثیر تعداد دفعات محلول پاشی و سطوح مختلف کود نانو (Farmax) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۹۰ تاثیر رنگ مالچ بر عملکرد و اجزای عملکرد در کدوی مسمایی اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۹۱ تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی زرشک بی دانه Berberis vulgaris var. Asperma دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۹۲ تاثیر روشهای خشک کردن و انبارداری بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۹۳ تاثیر سوپر جاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبو معطر (Ocimum basilicum L. Var. Keshkeny Levelu) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۹۴ تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر میزان پلی ساکارید های خارج و درونسلولی میسلیوم قارچ دارویی گانودرما در شرایط کشت جامد اولین همایش ملی محیط زیست ۱۳۹۳
۹۵ تاثیر عوامل مختلف بر القای کالوس و بررسی رشذ آن در محیط کشت مایع گیاه دارویی کرفس کوهی Kelussia Odoratissimia Mozaff. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۹۶ تاثیر کودهای آلی بر میزان لینولئیک اسید در کدو تخمه کاغذی (Cucurbita pepo) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۹۷ تاثیر گرد افشانی بر عملکرد دانه و درصد روغن کدو تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var.styriaca) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۹۸ تاثیرتیمار قبل ازبرداشت سالیسیلیک اسید برعمرانباری و برخی ویژگیهای کیفی میوه زردآلو ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۹۹ تایمر پلیمر سوپر جاذب آب super absorbent polymer ) در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیکومورفولوژیکی، عملکرد محصول و انباشت متابولیت های سازگاری در گیاه دارویی ریحان اصلاح شده (Ocimum basilicum L . var. keshkeny levelu) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۰۰ تأثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو (Farmax) بر ویژگی های رویشی گیاه شاهی Lepidium (sativum L.) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۰۱ تأثیر تغذیه برگی نیترات پتاسیم بر فاکتورهای رشد، عملکرد و درصد اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۰۲ تأثیر سطوح مختلف کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر رشد، نمو و عملکرد دانه و درصد روغن کدو تخمه کاغذی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۰۳ تأثیر محلول پاشی نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۰۴ تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep با استفاده از مدل های رگرسیونی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۰۵ تعیین شاخص های ماده اولیه در کارخانه چوب و فلز اردکان سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۸۴
۱۰۶ تعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهبان نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۰۷ خوشه سازی؛ رویکردی استراتژیک درجهت حفظ و توسعه توان رقابت در واحدهای کوچک تولید مبلمان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری ۱۳۸۹
۱۰۸ دیدگاه مولانا درباره تاثیر خوردن در زندگی فردی و اجتماعی سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا) ۱۳۹۶
۱۰۹ زراعت چوب سیاستی مبتنی بر توسعۀ پایدار صنایع چوب و کاغذ همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار ۱۳۸۹
۱۱۰ شاخ هزایی مستقیم از ریزنمونه گره طوقه در گیاه داروییLevisticum officinale Koch. هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۱۱ شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان (Pistacia vera L. Cv. Daneshmandi) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۱۲ طراحی سایت حمل ونقل ترکیبی بندرخشک بارویکرد معماری اسلامی دربناهای غیرمذهبی همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی ۱۳۹۳
۱۱۳ طراحی سایت حمل ونقل ترکیبی(بندرخشک)با رویکرد توجیه پذیری فنی در شهرستان مشهد کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۳
۱۱۴ قیاس تطبیقی رفتارسازه ای و ساختارکالبدی ابنیه سنتی درایران بامصالح سنتی ومدرن نمونه موردی : ایوان ورودی مسجدجامع گوهرشاد دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۳
۱۱۵ کارآیی مدیریت استراتژیک در انتخاب ماشین مناسب کشاورزی هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۲
۱۱۶ کاربرد اسانس های گیاهی در کنترل Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم در هلو در شرایط درون شیشه ای سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۱۱۷ کاهش ضایعات محصولات باغی در دوره پس از برداشت اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ۱۳۸۳
۱۱۸ مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی ۱۳۹۲
۱۱۹ مارکرهای SSR همبسته با مقاومت نسبی به Phoma macdonaldii در Helianthus annuus دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۱۲۰ مروری بر خواص دارویی و تولید قارچ دارویی گانودرما(Ganoderma lucidum ) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۲۱ مطالعه اثر طیف های مختلف نور بر ویژگی های مورفولوژیکی و مقدار هیپریسین در گل راعی (Hypericum perforatum L.) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۱۲۲ مطالعه تاثیر دما و استفاده ازروغن هسته انگور درافزایش عمرانباری گیلاس سیاه مشهد دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۸۸
۱۲۳ مطالعه تأثیر تیمارکودهای آلی و اوره بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اسفناج خوراکی (Spinacia oleracea L) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۲۴ مطالعه خواص آللوپاتیک برخی از گیاهان دارویی بومی استان خراسان به روش دیش پک و ساندویچ همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران ۱۳۹۵
۱۲۵ معرفی کمپوست، کمپوست زباله های شهری ، کمپوست گرانوله گوگرددار و ورمی کمپوست و اهمیت آن ها در کشاورزی همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار ۱۳۹۶
۱۲۶ مقایسه خصوصیات فنوتیپی و فیزیکوشیمیایی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۲۷ نقش اسید سالیسیلیک در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بایوشیمیایی گیاه نعنافلفلی (Mentha (piperita L اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۲۸ نقش حسد در سرنوشت فرد و اجتماع از دیدگاه مولانا سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا) ۱۳۹۶
۱۲۹ نقش نیارشی گره سازی و رسمی بندی گنبدهای مساجددرمعماری بومی سنتی ایران نمونهموردی: گنبدمسجدجامع گوهرشاد همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۴
۱۳۰ نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۱۳۹۶