CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر مهرداد لاهوتی

Doctor Mehrdad Lahouti

استاد،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 7469

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر مهرداد لاهوتی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهمجله علوم باغبانیمشهد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سعید شفیعی ثابت

Saeed shafieisabet

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مهرداد لاهوتی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر دگر آسیبی عصاره ی اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین و عملکرد اکسین اکسید از در دوره رویشی دو گیاه سویا و گاوپنبه سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۲ اثر دگرآسیبی عصاره اکالیپتوس برجوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سویا و گاوپنبه سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۳ اثرات تنش های محیطی بر گیاهان زراعی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۴ اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۵ ارزیابی اثر ایندول استیک اسید بر برخی ویژگیهای جوانه زنی ارقام حساس و مقاوم برنج Oriza sativa L در شرایط تنش شوری دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۶ ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره گیاه اکالیپتوس برای کنترل علف هرز تاجریزی سیاه مابین بوته های گیاه زراعی خیار اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی ۱۳۹۶
۷ ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیاچیتی و علف هرز ارزنوحشی دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۸ استفاده از تکنیک زیست سنجی به منظور بررسی آلودگی به نیکل آب آبیاری اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۵
۹ Investigating the effects of allelopathy of (Pinus eldarica L.) extract on morphological traits of plants of (Phaseolous vulgaris cv,white bean) (Phaseolous vulgaris cv, chiti bean) and weeds (Panicum miliaceum L.) (Amaranthus retroflexus L.) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۷
۱۰ بررسی اثر آنتیموان Sb-EDTA در رشد و میزان کلروفیل گیاه هندوانه ( Citrullus lanatus) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۱ بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی و رشد دانه رست های گیاه ماش (Vicia sativa L) در شرایط تنش Zn2+ دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۲ بررسی اثر برهمکنش سدیم - کلسیم بر میزان کلروفیل a و b به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری در گیاه کلزا (Brassica napus L.) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۱۳ بررسی اثر برهمکنش سدیم کلسیم بر روی طول بخش هوایی و ریشه گیاه کلزا (.Brassica napus L) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۴ بررسی اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه شبدر ایرانی ،(Trifolium resupinatum) در شرایط تنش Cr+3 اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۵ بررسی اثرسطوح کلرورسدیم برتغییرات میزان کلروفیل درگیاه سیب زمینی اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۰
۱۶ بررسی اثرعوامل محیطی برمیزان مقاومت گیاه به یون کرومات گیاه عدسک آبی به منظور تعیین توانایی این گیاه درپالایش فاضلابهای صنعتی اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۰
۱۷ بررسی اثرغلظت های مختلف کادمیوم برکلروفیل وپلی فنول اکسیداز درگیاه گلرنگ )Carthamus tinctorius L دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۲
۱۸ بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی گیاه شقایق (Papaver rhoeas) بر ویژگی های جوانه زنی علف هرز سلمه تره (Chenopodium album) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۹ بررسی پتانسیل آللوپتیکعصاره آبی اکالیپتوس بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۲۰ بررسی تاثیر cr(+3) بر رشد رویشی و برخی صفات مورفولوژیکی در گیاه اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ۱۳۹۱
۲۱ بررسی تاثیر cr(+3) بر سطوح کلروفیل و پرولین در گیاه سیب زمینی اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ۱۳۹۱
۲۲ بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی رشد گیاهچه ایی گیاه اسفرزه Plantago psyllium L. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۳ بررسی تاثیر تنش شوری ناشی ازکلرید سدیم برروی سنجش میزان سدیم ریشه و عدد کلروفیل متری SPAD برگ گیاه جو Hordeum vulgare L. درکشت گلخانه ای ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۲۴ بررسی تاثیر تنش شوری ناشی ازکلرید سدیم برروی میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز ریشه و سنجش میزان کلرریشه گیاه جو Hordeum vulgare L درکشت گلخانه ای ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۲۵ بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس بر کنترل علف هرز سوروف در پوشش های زراعی برنج به منظور کاهش مصرف علف کش های شیمیایی اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی ۱۳۹۶
۲۶ بررسی تاثیر عناصر آلوده کننده خاک بررشد رویشی و برخی صفات مورفولوژیکی در گیاه Solanum tuberosume L اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۲۷ بررسی تاثیر فلزات سنگین بررشد رویشی و برخی صفات مورفولوژیکی در گیاه Solanum tuberosume L. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۲۸ بررسی تاثیرعناصر آلوده کننده خاک بر سطوح کلروفیل و پرولین درگیاه سیب زمینیL. Solanum tuberosume اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۲۹ بررسی تاثیرفلزات سنگین برسطوح کلروفیل و پرولین درگیاه سیب زمینی L.) Solanum tuberosume سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۳۰ بررسی تاثیرمتقابل سدیم - کلسیم برسنجش میزان عنصرمعدنی پتاسیم برگ و میزان کلروفیل a وکلروفیلb دربرگ گیاه جو Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضرتنش شوری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۳۱ بررسی تأثیر انباشتCr+3 بر غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه کاهو(Lactuca Sativa L. ) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۳۲ بررسی تأثیر متقابل سدیم - کلسیم بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۳ بررسی تأثیر متقابل سدیم - کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۴ بررسی تأثیر متقابل سدیم کلسیم بر میزان عناصر معدنی سدیم وکلسیم در برگ گیاه کلزا (.Brassica napus L) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۳۵ بررسی تأثیر متقابل سدیم کلسیم بر میزان عنصر معدنی سدیم و کلسیم به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری در برگ گیاه کلزا (.Brassica napus L) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۳۶ بررسی تأثیر متقابل سدیم و کلسیم بر روی تغییرات اندهای نامحلول برگ و بیومس ریشه گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۳۷ بررسی جذب و انباشتگی و ظرفیت گیاه پالایی + 3 Cr توسط گیاه شنبلیله Trigonella Faenum-graecum L. اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۳۸ بررسی جوانه زنی بذور هندوانه در شرایط این ویترو دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۳۹ بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA و Kin و NAA و IBA بر بازاریابی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) در شرایط In Vitro دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۴۰ بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر ظرفیت گیاه پالایی یون کرومات بوسیله گیاه آبزی عدسکآبی (Lemna minor L.) اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۱ بررسی میزان انباشتگی و توزیع (فرمول در متن اصلی مقاله) در گیاه پیاز خوراکی Allium cepa cv. Hybrid اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۲ بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmax به تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید و شاخص پایداری غشا سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۴۳ بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmax به تنش خشکی از دو جنبه محتوی پروتئین محلول و پرولین سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۴۴ بررسی همبستگی کلروفیل سیب زمینی تحت شرایط تنش شوری و سولفات کلسیم ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۴۵ بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار اثر کروم بررشد رویشی و برخی صفات مورفولوژیکی در گیاه Solanum tuberosume L اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۴۶ بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار اثر کروم برکلروفیل و پرولین در گیاه سیب زمینی L. Solanum tuberosume اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۴۷ بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه های با استفاده Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) In Vitro در شرایط IAA و BA از تیمارهای هورمونی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۸ بهینه سازی محیط کشت برای کالزایی مریستم گیاه زینتی بگونیاOlympia White ، Begonia ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۴۹ بهینه سازی محیط کشت بمنظور باززایی مریستم گیاه زینتی بگونیا Begonia، Olympia White در شرایط in vitro دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۰ پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردوی ایرانی(.L regia Juglans ( برویژگی های جوانه زنی وفعالیت آنزیم اکسیداز گایاکول پر ( GPX ( در گیاه .L mays Zea وعلف هرز squparia Koshia چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی ۱۳۹۶
۵۱ تاثیر آسکوربیک اسید بر مقدار برخی آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی در گیاه ریحان سبز تحت تنش شوری نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۵۲ تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر سیستم دفاع غیرآنزیمی گیاه جعفری تحت تنش مولیبدن نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۵۳ تاثیر متقابل سدیم - کلسیم بر شاخص سنجش پرولین به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری در گیاه کلزا (Brassica napus L.) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۵۴ تاثیر هورمون اکسین بر جوانه زنی و رشد دانه رست های دو رقم گیاه برنج Oriza sativa L تحت تیمار شوری اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۵۵ تأثیر تنش Cr3+ بر جوانه زنی بذر های پیاز خوراکی (Allium cepa,CV.Hybrid) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۵۶ تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز،مقادیرپرولین و کلروفیل برگ در سطوح مختلف کلسیم در گیاهان گندم رقم Triticum Sativum L.(cv soissons) و بهبود بهروه وری خاک درشرایط تنش شوری اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۵۷ تغییرات مقادیرپرولین و کلروفیل برگ درسطوح مختلف کلسیم درگیاهچه های لوبیا قرم رقم کلی Phaseolus vulgaris L. درشرایط تنش شوری اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۰
۵۸ تیمار سالیسیلیک اسید: کاهش اثرات تنش مولیبدن با تکیه بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه جعفری ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۵۹ کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۶۰ مطالعه اثر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر ویژگی های جوانه زنی بذور سویا (Glycine max L) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۶۱ مطالعه پتانسیل دگرآسیبی آللوکیمیکال های موجوددرعصاره آبی (Raphanous sativus L.) تربچه برویژگیهای مورفولوژیکی گندم بهاره رقم پارسی Triticum aestivum L دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۶۲ مطالعه پتانسیل دگرآسیبی علف هرزتاج خروس وحشی بر جوانه زنی بذور ذرت همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۶۳ مطالعه پتانسیل دگرآسیبی علف هرزیولاف وحشی بر جوانه زنی بذور ذرت دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۶۴ مقایسه اثرات نانوذرات و میکرذرات اکسید روی ZNO بر روی برخی از صفات رویشی کلزا چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی ۱۳۹۶
۶۵ واکنش صفات مورفولوژیک ارقام لوبیا به تنش خشکی همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰