CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

خانم دکتر مریم بیرانوندزاده

Doctor Maryam Beyranvand zade

مدیر داخلی فصلنامه

کد محقق - Researcher ID: 7506

لیست سمت‌های علمی و اجرایی خانم دکتر مریم بیرانوندزاده

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر داخلیفصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازییزد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد شاکرنژاد

Ahmad Shakerzadeh

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نیما فرجیان

Nima Farajian

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان کی-مدیرگروه کامپیوتر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از خانم دکتر مریم بیرانوندزاده در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارزیابی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی شهرستانهای گیلان و گلستان فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲ ارزیابی راهبردهای استراتژیک توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل SWOT و ماتریس QSPM، مطالعه موردی: منطقه گریت-استان لرستان فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۳ ارزیابی رضایتمندی ساکنان بافت های فرسوده از شاخص های کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر گرگان) ماهنامه پایاشهر دوره .۱، شماره ۶، سال ۱۳۹۶
۴ ارزیابی سطح توسعه بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره ماهنامه پایاشهر دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۵ ارزیابی میزان تحقق کاربری زمین در طرح های توسعه شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: شهر دورود) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۶ ارزیابی میزان رضایت شهروندان از اجرای طرح مسکن مهر در شهر خرم آباد فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۷ ارزیابی و رتبه بندی توزیع فضایی شاخص های خدمات شهری در سطح شهرستان های استان گیلان ماهنامه پایاشهر دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۸ اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایشسرزمین، مطالعه موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۹ بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوه دشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارایه راه کارهای بهینه سازی فصلنامه معماری سبز دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۱۰ بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۱ پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد با تأکید بر عوامل کالبدی- محیطی دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۲ پیامدهای کالبدی – فضایی مشارکت روستاییان در اجرای طرح های توسعه روستایی، با تاکید بر طرح های عمرانی دولت (مطالعه موردی: دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۳ تاثیر فضای مجازی در ترویج ارزش های فرهنگی، مورد پژوهی: استان لرستان فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۱۴ تحلیل پایداری اقتصادی محلات شهری کرمانشاه (مطالعه موردی: محله جوانشیر) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره .۲، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۶
۱۵ تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت مرکزی شهر خرم آباد دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۶ تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشت گلخانه ای در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان پاکدشت) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره .۳، شماره ۷، سال ۱۳۹۳
۱۷ تحلیل و اولویت بندی راهبردهای امنیت محیطی فضاهای شهر زابل فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره .۴، شماره ۱۳، سال ۱۳۹۲
۱۸ چشم انداز مطلوب نظام اسکان سکونتگاههای روستایی مستقر در دریاچه سد سیمره مورد: دهستان زیرتنگ مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره .۲، شماره ۶، سال ۱۳۹۱
۱۹ رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۰ رویکرد تحلیلی بر مناسب سازی فضاهای شهری دوستدار کودک فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره .۱، شماره ۱۰، سال ۱۳۹۶
۲۱ سنجش میزان توسعهیافتگی شهرستانهای استان مازندران از لحاظ شاخصهای بهداشتی- درمانی فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره .۳، شماره ۱۰، سال ۱۳۹۵
۲۲ سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۲۳ سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) ماهنامه پایاشهر دوره .۱، شماره ۸، سال ۱۳۹۶
۲۴ مبلمان شهری، مفاهیم و جایگاه آن در فضاهای شهری فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره .۴، شماره ۵، سال ۱۳۹۶
۲۵ مکان یابی عرصه های مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲۶ موانع مشارکت شهروندان در زیباسازی محیط شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲۷ نقش پایداری درآمد شهرداریها بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرکوهدشت) ماهنامه پایاشهر دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۲۸ نقش سرمایه اجتماعی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله چمران، شهر زاهدان) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره .۴، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۷
۲۹ واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۷

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار در ایران کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۲ ارائه الگوی شهر ایمن با رویکرد پدافند غیر عامل دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ۱۳۹۵
۳ ارزیابی اثرات صنعت توریسم درتوسعه پایدارباتاکید براکوتوریسم نمونه موردی روستای گلیان شهرستان شیروان اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۴ ارزیابی تقاضای گردشگری دراستانمازندران باتاکید برشهرستان چالوس اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۵ ارزیابی توان اکولوژیک توسعه فضا یی منطقه طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ۱۳۹۵
۶ ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) ۱۳۹۳
۷ ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا ۱۳۹۲
۸ استفاده از توانهای بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر جاجرم همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۹ الزامات و ضرورت توجه به مقوله آمایش فرهنگی در فضاهای شهری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۵
۱۰ امنیت در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای ۱۳۹۷
۱۱ اولویت بندی سطوح توسعه روستایی: مطالعه موردی: استان فارس اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۱۲ بازارچه های مرزی و مکان یابی نامناسب آن ها در شهرها مورد: بازارچه مرزی شهر پاوه سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ۱۳۹۰
۱۳ بازارچه های مرزی و مکانیابی نامناسب آنها در شهرها (مورد : بازارچه مرزی شهر پاوه همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها ۱۳۹۱
۱۴ بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی ایران: بندرعباس چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ۱۳۸۹
۱۵ بررسی تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا ، شهر سازی و برنامه ریزی شهری دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط ۱۳۸۹
۱۶ بررسی خصوصیات اقلیمی ساختمان در شهر خرم آباد براساس الگوی ماهانی دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ۱۳۹۵
۱۷ بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ۱۳۸۹
۱۸ بررسی دلایل عدم مشارکت شهروندان با شهرداری خرم آباد سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی ۱۳۹۵
۱۹ بررسی راهکارهای احیاء و ترویج ورزش های بومی - محلی استان لرستان یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۶
۲۰ بررسی ساختار گردشگری در منطقه اورامانات دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۲
۲۱ بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ۱۳۸۹
۲۲ بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری استان لرستان یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۶
۲۳ بررسی قابلیت های گردشگری در استان لرستان، مطالعه موردی: روستای ایستگاه بیشه کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۲۴ بررسی مقایسه ای بین جایگاه شهروند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری ۱۳۹۲
۲۵ بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوهدشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارائه راهکارهای بهینه سازی کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی ۱۳۹۴
۲۶ بررسی مولفه های گردشگری پایدار اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۲۷ بررسی مولفه های مناسب سازی در فضاهای عمومی شهر بروجرد کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۲۸ بررسی و ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۲۹ بررسی و شناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود با تاکید بر حرکات دامنه ای اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۰ بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی سکونتاه غیررسمی محله گل سفید شهر خرم آباد و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۳۱ بررسی وضعیت توسعه اجتماعی- فرهنگی در استان ایلام در مقایسه با دیگر استانهای کشور دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۵
۳۲ بهره گیری از توان اقلیمی شهر خرم آباد با رویکرد کاهش مصرف انرژی کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۳۳ تحلیل آماری نماگرهای توسعه فرهنگی( مطالعه موردی: شهرستان های استان هرمزگان) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۵
۳۴ تحلیل جایگاه بقعه متبرکه زید بن علی در شهر خرم آباد با تاکید بر فضای همگانی و خاطره آمیز جمعی مذهبی دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ۱۳۹۵
۳۵ تحلیل ساختارحاکم برسکونتگاه های غیررسمی شهرخرم آبادمورد: محله علی آباد کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۳۶ تحلیل فضایی توسعه شهری در استان هرمزگان با استفاده از تکنیکهای رتبه- اندازه و اسکالوگرام (مطالعه موردی: فین) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا ۱۳۸۹
۳۷ تحلیل فضایی خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد: فضای سبز کلانشهر تهران اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست ۱۳۹۲
۳۸ تحلیل میزان مشارکت شهروندان در اقدامات شهرداری خرم آباد دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۵
۳۹ تحلیل و بررسی آسایش شهر خرم اباد براساس مدل زیست اقلیم دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ۱۳۹۵
۴۰ تحلیلی از ویژگیهای سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط ۱۳۸۹
۴۱ تحلیلی بر ساختار نظام مدیریت شهری با تأکید بر منابع مالی:مطالعه موردی: شهرداری خرم آباد دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط ۱۳۸۹
۴۲ تحلیلی بر ضرورت تدوین TDS در توسعه گردشگری شهری همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان ۱۳۹۲
۴۳ تحلیلی برضرروت تدوین TDS درتوسعه گردشگری شهری اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۴۴ تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار ۱۳۹۳
۴۵ تعیین پهنه های مستعد اکوتوریسم در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان ۱۳۹۲
۴۶ راهکارهای توسعه پایدارگردشگری درشهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهرنوشهر اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۴۷ رویکرد تحلیلی بر سطوح توسعه روستایی در استان کرمان چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم ۱۳۹۲
۴۸ رویکرد تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ۱۳۸۹
۴۹ رویکرد تحلیلی به مقوله اوقات فراغت در فضاهای گردشگری شهری اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ۱۳۹۴
۵۰ رویکرد عدالت فضایی در سکونتگاه های انسانی دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۵۱ رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر عدم توسعه شهری اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۵۲ سطح بندی سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک TOPSIS اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۵۳ سنجش سطوح برخوورداری خدماتی سکونتگاههای روستایی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تکنیک های کمی چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ۱۳۹۵
۵۴ سنجش سطوح توسعه در سکونتگاههای روستایی استان خوزستان با استفاده از مدل سلسله مراتبی TOPSIS چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ۱۳۹۵
۵۵ سنجش سطوح توسعه روستایی استان همدان با استفاده از تکنیک تاپسیس اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۵۶ شهر خلاق، چهارچوب و مفاهیم دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۷
۵۷ صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه‌ای نمونه موردی: استان سیستان و بلوچستان چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ۱۳۸۹
۵۸ فعالیت های فرهنگی و مذهبی، فضای مجازی، چالش ها و فرصت ها یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۶
۵۹ گردشگری وتاثیراقتصادی آن درتوسعه پایدارشهرهای مرزی مورد: شهرکوچک اندام سرخس اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری ۱۳۹۴
۶۰ مدرنسیم و مدرنیته و جایگاه آن در ساختار و توسعه شهرهای ایران چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ۱۳۹۵
۶۱ مدیریت بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیر عامل سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۴
۶۲ مطالعه راهبردی جاذبه‌های اکوتوریستی جنوب شرق ایران: سیستان و بلوچستان چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ۱۳۸۹
۶۳ مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی:شهر خرم اباد همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری ۱۳۹۲
۶۴ نقش شوراهای اسلامی در توسعه و مدیریت شهری با تأکید بر شهر خرم آباد اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ۱۳۹۴
۶۵ نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها: شهر خرم آباد نخستین همایش توسعه شهری پایدار ۱۳۸۹
۶۶ نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام ۱۳۸۹
۶۷ نگرش تحلیلی بر ساختار کالبدی-اقتصادی- اجتماعی محله علی آباد شهر خرم آباد اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف ۱۳۸۹
۶۸ نگرشی تحلیلی بر ساختار گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای دره تنگ سفلی، شهرستان سلسله اولین همایش علوم جغرافیایی ایران ۱۳۹۳
۶۹ واکاوی راهبردهای توسعه شهری در مطالعات آمایش سرزمین استان لرستان کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۷۰ ورزشگاه و تماشاخانه در شهر ایرانی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۵