CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر حسین ملکی نژاد

Doctor Hosein Malekinezhad

کد محقق - Researcher ID: 7648

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر حسین ملکی نژاد

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر کنفرانس هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران، یزد ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد شاکرنژاد

Ahmad Shakerzadeh

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نیما فرجیان

Nima Farajian

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان کی-مدیرگروه کامپیوتر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر حسین ملکی نژاد در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثراجرای طرح تغذیه مصنوعی درتعدیل خشکسالی نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۲ ارائه ساختاری به منظور مدیریت تلفیقی منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۵
۳ ارزیابی استحصال آب باران از ساختمان های مسکونی (مطالعه موردی شهر شیراز) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۴
۴ ارزیابی اقتصادی سدهای زیرزمینی منطقه سندرک میناب یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۵
۵ ارزیابی اقدامات آبخیزداری در کاهش وقوع سیل؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز سد مهاباد زیر حوزه کوتر سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۶ ارزیابی اقدامات آبخیزداری در کاهش وقوع سیل؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز سد مهاباد- زیر حوزه کوتر دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی ۱۳۹۱
۷ ارزیابی عملکرد طرح های آبیاری قطره ای در استان یزد سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۸ ارزیابی و تعیین بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده ۱۳۹۳
۹ ارزیابی هیدروگراف واحدلحظه ای ژئومورفولوژیک GIUH درشبیه سازی هیدروگراف سیل حوزه آبخیز منشاد نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۱۰ استحصال آب باران از پشت بام، راهکاری نوین در مدیریت منابع آب چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۴
۱۱ انتخاب بهترین تابع توزیع منطقه ای دبی های کم با استفاده از روش گشتاورهای خطی (حوضه رودخانه کرخه) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۴
۱۲ انتخاب بهترین توزیع آماری برای تحلیل فراوانی متوسط دبی های حداکثر ماهانه مطالعه موردی رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۱۳ اهمیت تجارت آب مجازی از دیدگاه اصلاح الگوی مصرف سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری ۱۳۸۸
۱۴ برآورد آب مجازی محصولات مهم کشاورزی و تاثیر آن در بیلان آبی دشت (مطالعه موردی : دشت یزد اردکان) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۱۵ برآورد دبی پیک در حوزه های فاقد آمار با استفاده از روش مدت مساحت و موج جنبشی (مطالعه ی موردی: حوزه آبخیز گنبد چای) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ۱۳۹۶
۱۶ برآورد مقدار و قیمت آب مجازی تولید زردآلو فراغه ابرکوه هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۱۷ برآورد میزان تبخیر و تعرق از سطح خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای ومدل سبال اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ۱۳۹۵
۱۸ بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت کازرون با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۱۹ بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا برشدت بارشهای یکساعته با دوره بازگشت های مختلف درزاگرس به کمک تحلیل خوشه ای چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۲۰ بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی وآب شور بر عملکرد یون ها در اجزا فیزیولوژی گیاه زیتون دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۲۱ بررسی اثرات انتقال آب بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کوهپایه-سگزی اصفهان همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها) ۱۳۹۱
۲۲ بررسی اثرات خشکسالی برتغییرات سطح سفره آب زیرزمینی آبخوان سفیددشت با استفاده ازشاخص های GRI,SPI نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۲۳ بررسی ارزش آب ذخیره شده با پوشش های کاهنده تبخیر و نقش آن در مدیریت منابع آب مجتمع مس سرچشمه هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۲۴ بررسی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه بر اساس داده های تشتک تبخیر دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۲۵ بررسی پدیده نشست زمین ناشی از استحصال بی رویه آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت ابرکوه در استان یزد) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب ۱۳۸۸
۲۶ بررسی پوشش گیاهی در عرصه های پخش سیلاب مناطق خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: استان یزد کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۲۷ بررسی تاثیر رژیم تلفیقی آب شور بر روی شاخص های کمی و کیفی زرشک اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی ۱۳۹۵
۲۸ بررسی تاثیر رژیم تلفیقی آب شور بر روی شاخص های کمی و کیفی زیتون کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۵
۲۹ بررسی تاثیر عوامل اقلیمی در دقت پیشبینی خشکسالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی درمنطقه یزد پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۳۰ بررسی تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر شدت تبخیر در استان اصفهان با استفاده از مدلهای مختلف رگرسیون خطی و درجه2 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۳۱ بررسی تأثیر خشکسالی اقلیمی بر آبدهی برخی از قنوات دشت یزد- اردکان همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰
۳۲ بررسی تطبیقی نمایه های رایج خشکسالی به منظور معرفی مناسب ترین نمایه در اقالیم مختلف ایران چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۳۳ بررسی تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان سفیددشت اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۴ بررسی جنبه های مختلف هیدرولوژی شهری و غیرشهری اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری ۱۳۸۹
۳۵ بررسی خشکسالی و روند آن در جنوب کشور با استفاده از نمایه جدید RDI و آزمون من - کندال دومین کنفرانس سراسری آب ۱۳۸۸
۳۶ بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی در آبخوان دشت سبزوار هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۰
۳۷ بررسی روش نسبت مساحت برای برآورد دبی روزانه درحوضه های فاقد داده ( مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان و آبریز سفید رود ) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه ۱۳۹۴
۳۸ بررسی روشهای تحلیل منطقه ای برآورد دبی پیک سیلاب درحوضه های اصفهان - سیرجان و دشت یزد - اردکان نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۳۹ بررسی روند تغییرات سرعت باد ایستگاه سینوپتیک اردکان چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار ۱۳۹۶
۴۰ بررسی روند خشکسالی در دشت مروست با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی GRI چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۴۱ بررسی روند خشکسالی و تغییر در خرم آباد با استفاده از 6 نمایه خشکسالی و آزمون نا پارامتری من کندال همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی ۱۳۸۹
۴۲ بررسی سیر تکاملی مدلسازی هیدرولوژیکی در مطالعات زمین لغزش پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۴۳ بررسی شدت خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیک در دشت کرمان باغین هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۴۴ بررسی شدت و فراوانی خشکسالی و تطابق زمانی آن در نیمه شمالی و جنوبی ایران پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۴۵ بررسی کارایی تکنیک هیبرید جهت برآورد دبی حداکثر سیلاب در برخی مناطق مرکزی ایران پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۴۶ بررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزد هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۸
۴۷ بررسی کاربری فضای سبز شهرستان یزد در دو حالت شرایط فعلی و افت سفره بر اثر خشکسالی نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۴۸ بررسی کاربری فضای سبز شهرستان یزد در دو حالت شرایط فعلی و افت سفره بر اثرخشکسالی دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۲
۴۹ بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی طایفه عشایری عرب طاهری طبس و ارائه راهبرد مدیریت مناسب یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۵
۵۰ بررسی مقایسه ای تبخیر ماهانه به روش همگن سازی منطقه ای و تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: مناطق مرکزی، جنوب و جنوب شرقی ایران) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۵۱ بررسی نظام های سنتی بهره برداری از منابع آب در ایران همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰
۵۲ بررسی و اندازه گیری کیفی آب زیر زمینی در دشت یزد – اردکان چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۵۳ بررسی و مقایسه سیل با دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از تکنیک گشتاورهای خطی(مطالعه موردی: حوضههای اصفهان - سیرجان و دشت یزد- اردکان) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۹
۵۴ بررسی و مقایسه مدل شبکه عصبی و شبکه عصبی- موجکی در پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نمدان استان فارس) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۵۵ بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی و میزان بهره برداری در دشت کوهدشت دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۵۶ بهینه ترین فاصله بین آبشکن های رودخانه دوآب_ صمصامی با تعیین مقدار دو مولفه k و α و توجه به مصالح تشکیل دهنده بستر اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۵۷ بهینه سازی کاربری اراضی در بخشهای کشاورزی و فضای سبز شهرستان یزد با توجه به آب موجود با نرم افزار LINDO دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۲
۵۸ پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار و GIS (مطالعه موردی دشت کازرون) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۵۹ تأثیرات برداشت بیش از حد آب زیرزمینی برروی کیفیت آن در محیط GIS (مطالعه موردی حوزه دشت بافت_ دشتاب استان کرمان) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۶۰ تجزیه و تحلیل رخدادهای بارندگی منطقه شیرکوه یزد هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۶۱ تحلیل روند تغییرات دبی دررودخانه های حوضه سدگلستان نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۱
۶۲ تحلیلی بر تکنیک کم آبیاری و روش آبیاری زیر زمینی و تاثیر آن بر کاهش خسارات خشکسالی اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی ۱۳۷۹
۶۳ تصفیه پسابهای صنعتی و نفتی با استفاده از نانو تکنولوژی دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۰
۶۴ تعیین آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز با نرم افزارcropwat جهت برنامه ریزی صحیح در خشکسالی ها(مطالعه موردی شهرستان یزد دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۲
۶۵ تعیین بهترین پروژه آبخیزداری در حوزه بافت_ دشتاب واقع در استان کرمان اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۶۶ تعیین بهترین سناریوی مدیریت مصرف آب در کشاورزی با استفاده از نرم افزار CROPWAT ( مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان ) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۶۷ تعیین مهمترین پارامترهای اقلیمی موثر بر تبخیر در مناطق خشک کشور به کمک تجزیه عاملی دوران یافته سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۶۸ تعیین و ارزیابی روابط سیل - احتمال وقوع با استفاده از تکنیکهای همبستگی - مبنا (Regression - Based Techniques) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۶۹ خشکسالی اقلیمی و روند آن دراستان کرمانشاه با استفاده از شش نمایه خشکسالی و آزمون من-کندال نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۱۳۸۹
۷۰ روش های برآورد هیدروگراف واحد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی وHEC-HMS دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۱۳۹۰
۷۱ روشهای زیستی تصفیه پسابهای صنعتی و نفت (میکروبها، لجن فعال وRBC و...) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۰
۷۲ روند تغییرات زمانی ویژگی های رخدادهای بارش در ایستگاه یزد هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۷۳ شبیه‌سازی هیدروگراف سیل و واسنجی پارامترها با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه رودخانه کن) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب ۱۳۸۸
۷۴ شناسایی عوامل موثردرمدلسازی رسوب با استفاده ازمدل درخت تصمیم رگرسیونی مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۷۵ شناسایی مناطق همگن از نظرجهت وزش باد در محدوده ایران مرکزی اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده ۱۳۹۳
۷۶ کاربرد دیاگرام گشتاورهای خطی در تجزیه و تحلیل منطقهای سیلاب در حوزه‌های اصفهان-سیرجان و دشت یزد-اردکان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب ۱۳۸۸
۷۷ کاربردگشتاورهای خطی درآنالیز منطقه ای سیلاب حوزه های اصفهان – سیرجان و دشت یزد – اردکان چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۷۸ محافظت از آب با استفاده از مینی ماژول های کاهنده تبخیر در مجتمع مس سرچشمه هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۷۹ مدلسازی آب های زیرزمینی دشت مروست با استفاده از نرم افزار MODFLOW و کد کامپیوتری PEST اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۸۰ مدیریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار ازمنابع آب مطالعه موردی : حوزه سد درودزن دومین همایش ملی فرسایش بادی ۱۳۸۹
۸۱ مدیریت کاربرد آبهای بازیافتی تصفیه خانه های شهری جهت ابیاری ، مطالعه موردی تصفیه خانه شهریزد اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۸۲ مدیریت منابع آب از دیدگاه قرآن کریم همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰
۸۳ مطالعه نقش عوامل مختلف اقلیمی بر فرآیند تبخیر در قالب مناطق همگن در برخی از مناطق خشک و نیمه خشک ایران سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۸۴ معرفی شاخص جدیدی برای تشخیص و تعیین خشکسالی و شدت ، تداوم و وسعت آن درمناطق خشک ایران پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۸۵ معرفی شاخص ظرفیت اقتصادی جهت اولویت بندی نقاط مناسب احداث سازه های آبخیزداری و منابع آب نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۸۶ معرفی و ارزیابی قابلیت های مدل WEAP در تخصیص آب در سیستم های آبی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۸۷ مقایسه هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفوکلیماتیک و ناش در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی:حوزه آبخیز منشاد) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۸۸ مقایسه ی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی دربالا دست و پایین دست طرح تغذیه مصنوعی سفیددشت نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۲
۸۹ مکان یابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش حوضچه های تغذیه با استفاده ازمنطق بولین دردشت کوهدشت اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۹۰ مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی به روش منطق بولین (دشت تایباد) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۹۱ نظارت و ارزیابی روند تغییر کاربری اراضی حوزه آبخیز فخرآباد مهریز یزد با استفاده از سنجش از دور یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۵
۹۲ نقش آب انبارها در استمرار حیات در شهر یزد همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰
۹۳ نقش ابخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه و مهار سیلاب های شهری هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۰
۹۴ نقش زنان در مدیریت بهینه منابع آب همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰