CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای هاشم کوزه چیان

Hashem Koze chian

استاد دانشگاه تربیت مدرس

کد محقق - Researcher ID: 7843

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای هاشم کوزه چیان

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشیتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد یوسفی

Ahmad Yosefi

عضو هیأت علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

محمدکاظم شیخ الاسلامی

Mohammadkazem Shekhoeslami

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای هاشم کوزه چیان در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارایه مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت های تولیدی ورزشی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۸، شماره ۳۹، سال ۱۳۹۵
۲ ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۳ ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل کننده سن و سابقه ورزشی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۶، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۳
۴ ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۴، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۱
۵ ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۷، شماره ۳۰، سال ۱۳۹۴
۶ بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ابعاد عدالت ورزشی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۴، شماره ۱۶، سال ۱۳۹۱
۷ بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۶، شماره ۲۴، سال ۱۳۹۳
۸ بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۷، شماره ۲۹، سال ۱۳۹۴
۹ بررسی مهمترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۳، شماره ۹، سال ۱۳۹۰
۱۰ تاثیر ایدیولوژی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی آنان فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۱ تاثیر ساختار کارآفرینانه بر اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۴، شماره ۱۳، سال ۱۳۹۱
۱۲ تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۶، شماره ۲۲، سال ۱۳۹۳
۱۳ تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۵، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۲
۱۴ حمایتاز لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۸، شماره ۳۶، سال ۱۳۹۵
۱۵ رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۶، شماره ۲۳، سال ۱۳۹۳
۱۶ شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استان های ناموفق ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۷، شماره ۳۳، سال ۱۳۹۴
۱۷ طراحی مدل الزامات پیاده سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش های تفریحی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۱۱، شماره ۵۳، سال ۱۳۹۸
۱۸ طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۶، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۳
۱۹ طراحی مدل ورزش همگانی ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۶، شماره ۲۷، سال ۱۳۹۳
۲۰ طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری داوطلبان در ورزش دانشجویی: مطالعه موردی داوطلبان ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره .۲، شماره ۶، سال ۱۳۹۳
۲۱ طراحی و تدوین مدل شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۹، شماره ۴۵، سال ۱۳۹۶
۲۲ کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده ازنظریه داده بنیاد دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۷، شماره ۳۴، سال ۱۳۹۴
۲۳ مدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۸، شماره ۳۶، سال ۱۳۹۵
۲۴ مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۱۰، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۷
۲۵ مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۹، شماره ۴۱، سال ۱۳۹۶
۲۶ مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکاردانشگاه تربیت مدرس دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۴، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۱
۲۷ نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۵، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۲

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی قایقرانی رفتینگ دررودخانه سیروان اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار ۱۳۹۰
۲ بررسی ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان و ارتباط آن با رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان کشور اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱
۳ بررسی ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی، عوامل انگیزاننده و عوامل فرهنگی شهروندان با مشارکت در ورزش همگانی و رتبهبندی موانع حضورمطالعه موردی: استان لرستان اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۴ بررسی جایگاه مسیولیت اجتماعی سازمانی (CSR) در میان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس تهران) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ۱۳۹۶
۵ بررسی چالشهای مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد کیفی همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی ۱۳۹۴
۶ تعیین وضعیت عدالت سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان در ادارات تربیت بدنی استان خراسان رضوی ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ۱۳۹۰
۷ رابطه بین انگاشت قدرت مربیان و تعهد ورزشی در هندبالیست های نخبه زن کشور ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ۱۳۹۰
۸ عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار ۱۳۹۳
۹ عوامل موثر برکیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ۱۳۹۰
۱۰ نقش منابع انسانی دررویکرد استعدادیابی و پرورش استعداد ورزشی:مطالعه تطبیقی دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی ۱۳۹۱