CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر سجاد آستانی

Doctor Sajjad Astani

کد محقق - Researcher ID: 8

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر سجاد آستانی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان ۲۸ شهریور ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشگاه شهید مفتح همدان ۱۸ مهر ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۹ آبان ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشگاه شهید مفتح همدان ۱ اسفند ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشگاه شهید مفتح همدان ۲۲ اسفند ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱ خرداد ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح همدان ۱ شهریور ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح همدان ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران دبیرخانه دائمی همایش، همدان،اداره کل محیط زیست استان ۱۵ آذر ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۱۲ مهر ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۲۰ شهریور ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۹ مرداد ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان ۳۰ آبان ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، همدان - دانشکده شهید مفتح همدان ۱۶ مرداد ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۸ آذر ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۲۳ بهمن ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار دبیرخانه دائمی همایش، تهران - دانشگاه شهید بهشتی ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، تهران - مرکز بین الملی همایش های دانشگاه شهید بهشتی ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۲۸ آبان ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۵ آذر ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۲۶ آذر ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۲۶ آذر ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری ،عمران،گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۰ دی ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۵ آذر ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۲۶ آذر ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار دبیرخانه دایمی کنفرانس، همدان ۱۱ آذر ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۹ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی در هزاره سوم دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۶ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی و نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۲۲ آبان ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۵ شهریور ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، همدان - دانشکده شهید مفتح ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح ۲۱ خرداد ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۲۸ آبان ۱۳۹۴
رئیس کنفرانس دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

علی رجب زاده قطرمی

Ali Rajabzadehghatromi

رجب چوکان

Rajab Chookan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

سید رضا طبائی عقدائی

Seyed Reza Tabaei Aghdaei

استاد

فرزاد شریف زاده

Farzad Sharif zadeh

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علیرضا عباسی

Alireza Abassi

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سیدمحمدباقر حسینی

Seyed Mohamad Bagher Hosseini

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمد مدادی

Mohammad Medadi

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

شهرام شیران زائی

Shahram Shiran zali

معاون اداری و مالی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

حمید ابهری

Hamid Abhari

استاد دانشگاه مازندران

جواد تقی زاده

Javad Taghizadeh

دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

احمد ریاحی

Ahmad Riahi

Iranian-Australian Community of Science

لیلا تبریزی رائینی

Leila Tabrizi Raini

استادیار

حسین زارع

hossein Zare

دانشیار

سعید مظلومیان

Saeed Mazlomiyan

دانشیار

محمدحسن صیف

دانشیار

محمد جوادی پور

دانشیار دانشگاه تهران

رحمت اله نورانی پور

Rahmatolah Nouranipour

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

قباد بهزادی پور

Ghobad Behzadipour

رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور

علیرضا رضایی

Alireza Rezaei

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ایمان یوسفی

مدیر اجرایی مجمع مهندسی توسعه

سید آرشام آتش زر

Seyed Arsham Atashzar

احسان علی پوری

Ehsan Alipouri

استاد مدعو گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

علی همت بناری

استادیار روان‌شناسی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر سجاد آستانی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثرات کودهای شیمیایی برسلامت خانواده و محیط زیست آنها اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی ۱۳۸۹
۲ ارائه راهکارهایی مناسب جهت ایمنی و کاهش آلودگی حرارتی صنایع و نیروگاهها نخستین همایش بین المللی بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی ۱۳۸۹
۳ ارزش و اهمیت اکوسیستم های تالابی مانگرو دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۴ ارزش واهمیت تالاب ها مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۵ ارزیابی آلودگی و روش های متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم درتالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سواستان همدان نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۶ ارزیابی آلودگی و روش‌های متداول ارزش‌گذاری اقتصادی توریست ماه مه که تو ریسمان در تالاب (مطالعه موردی تا لب شیرین سو استان همدان) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۷ ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری روستای توریستی ورکانه در شهرهمدان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۸ ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر ملایر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۹ ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده خانگرمز دراستان همدان بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل (TCI) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰ ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده ملوسان دراستان همدان با استفاده ازGISو مدل (TCI) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۱۱ ارزیابی اقلیم گردشگری استان همدان به کمک شاخص TCI همایش گردشگری و توسعه پایدار ۱۳۹۰
۱۲ ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS وشاخص بیوکلیماتیک ترجونگ ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۳ ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب کویری آقگل با استفاده ازشاخصبیوکلیماتیکترجونگ سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۱۴ ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب ها با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی : تالاب آقگل دراستان همدان) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۱۵ ارزیابی مخاطرات محیط زیستی تالاب کویری میقان سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۱۶ ارزیابی مخاطرات محیط زیستی لکه های نفتی بر روی حیات دریایی وانسانی ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۷ ارزیابی و امکان سنجی پتانسیل های گردشگری تالاب آقگل در استان همدان با استفاده ازمدلSWOT سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۱۸ ارزیابی و برآورد شاخص اقلیم آسایش گردشگری ذخیره گاه زیست کره حرا با استفاه از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل (TCI) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۹ ارزیابی وامکان سنجی توانمندی های گردشگری منطقه حفاظت شده آلمابلاغ با استفاده از مدلSWOT ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۲۰ ارزیابی یا مقایسه پهنه بندی اقلیم گردشگری استان‌های مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۲۱ استفاده از پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی استان همدان) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۸۹
۲۲ استفاده از پساب حاصله از بیوگاز، جهت توسعه پایدارآبزی پروری دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) ۱۳۹۰
۲۳ امکان سنجی توانمندی های گردشگری تالاب شیرین سو دراستان همدان با استفاده ازمدلSWOT دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۲۴ بررسی آفلاتوکسین در پسته و رابطه آن با رشد ونمو میوه همایش ملی مدیریت کشاورزی ۱۳۹۰
۲۵ بررسی آگاهی های شکارچیان محلی از ارزشهای زیست محیطی پرندگان پرندگان تالابی و امکان سنجی مشارکت آنها درحفاظت و مدیریت پایدار پرندگان آبزی و کنارآبچر مطالعه موردی تالاب شیرین سو دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۲۶ بررسی امکان سنجی تکثیر و پرورش اختاپوس به روش پرورش در قفس Cageculture وفرآوری خیار دریایی Sea cucumber به منظور بهره برداری اقتصادی واشتغال زایی درایران نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۲۷ بررسی پراکندگی زمانی و مکانی عوامل اقلیمی و شناخت آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک ) در منطقه آزاد قشم به منظور جذب گردشگران همایش گردشگری و توسعه پایدار ۱۳۹۰
۲۸ بررسی تاثیر اقلیم برنوع زندگی و شکل گیری تنوع فرهنگی دریکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی مطالعه موردی روستای ماخونیک روستای لی لی پوت های ایران همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۲۹ بررسی تحلیلی ساخت و توسعه مجموعه توریستی ورزشی دشت میشان در شهر همدان با رویکرد توسعه پایدار اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۳۰ بررسی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق چهارگانه استان کرمان دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۳۱ بررسی تنوع فلورستیک و خاکشناسی جنگل های هیرکانی ایران همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار ۱۳۹۰
۳۲ بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبزی درتالابهابه عنوان گهواره تنوع زیستی مطالعه موردی (تالاب شیرین سونگین تالاب های استان همدان) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۸۹
۳۳ بررسی تنوع گونه ای فلورستیک کویرمیقان اراک همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار ۱۳۸۹
۳۴ بررسی تنوع گونه ای فونستیک و فلور ستیک کویر میقان و دریاچه فصلی آن کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی ۱۳۸۹
۳۵ بررسی تنوع گونه های مختلف اکالیپتوس در کشور و اثرمثبت آن بر روی محیط زیست و جلوگیری از تخریب جنگل همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار ۱۳۹۰
۳۶ بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچردر تالاب (مطالعه موردی آق گل استان همدان) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۸۹
۳۷ بررسی تنوع گیاهان آبزی ایران و نحوه پراکنش آن ها در کشور کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی ۱۳۸۹
۳۸ بررسی تنوع گیاهان دارویی استان همدان کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی ۱۳۸۹
۳۹ بررسی توریسم درزیباترین روستای توریستی استان همدان، ورکانه همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۴۰ بررسی توریسم فرهنگی در مناطق روستایی مطالعه موردی روستای اورامان تخت کردستان اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان ۱۳۹۰
۴۱ بررسی توریسم و اکوتوریسم درتالاب ها همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۴۲ بررسی توریسم و گردشگری در بزرگترین و بی نظیرترین غار آبی جهان علیصدر همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۴۳ بررسی خصوصیات فارماکولوژیگی و دارویی انار دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۴۴ بررسی روشSWOT جهت کیفیت مدیریت پسماند ها (مطالعه موردی شهرستان همدان) نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۸۹
۴۵ بررسی عوامل جاذبه و دافعه صنعت توریسم در تالاب شیرین سو اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۸۹
۴۶ بررسی فرآیندهای استحصال بیوانرژی نخستین همایش بیوانرژی ایران ۱۳۸۹
۴۷ بررسی گردشگری و اکوتوریسم در تالاب ها به عنوان شاهکارهای خلقت (مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان) همایش گردشگری و توسعه پایدار ۱۳۹۰
۴۸ بررسی مخاطرات محیط زیستی گونه های دریایی سمی ، گزنده و مهاجم ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۴۹ بررسی مزایای سیستم اطلاعات جغرافیا GIS وگردشگری الکترنیکی درراستای شناخت بیشترمحیط زیست اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۵۰ بررسی میزان سموم وکودهای مصرفی درسطح مزارع استان همدان اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۵۱ بررسی میزان مصرف سالیانه کود شیمیایی در سطح مزارع کشاورزی شهرستان تویسرکان همایش ملی مدیریت کشاورزی ۱۳۹۰
۵۲ بررسی نقش تالابها در پایش سلامتو نقش پرندگان مهاجر آبزی در گسترش و انتقال بیماری شهروندان همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۰
۵۳ بررسی نقش زنان دربیابان زدایی و جلوگیری ازبیان زایی مطالعه موردی: منطقه حبله رود سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۵۴ بررسی نوع نگرش سنتی و تنوع فرهنگی در یکی از شگفت انگیزترین مناطق روستایی( مطالعه موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی ۱۳۸۹
۵۵ بررسی و اندازه گیری نیترات در ابهای شرب زیرزمینی مطالعه موردی شهرستان کبودراهنگ استان همدان اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب ۱۳۹۰
۵۶ بررسی و شناخت اثرات مخرب کشنده سرخ Red Tide بر محیط زیست دریایی و ارائه راهکارهای کنترلی دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۵۷ بررسی و شناسایی تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک منطقه حفاظت شده دینار کوه در استان ایلام دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۵۸ بررسی و مدیریت پسابهای صنعتی و اثرات مضر آنها بر محیط زیست نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۸۹
۵۹ بررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی ۱۳۹۰
۶۰ بررسی و مطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین‌المللی شادگان دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۶۱ بررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگاز نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۶۲ بررسی و مقایسه برخی ازانواع دستگاه های تولید کننده بیوگاز دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) ۱۳۹۰
۶۳ بررسی و مقایسه تنوع زیستی فلورستیک مناطق حفاظت شده نشر وخانگرمز در استان همدان نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۶۴ بررسی واندازگیری نیترات در آب های شرب زیر زمینی (مطالعه موردی شهرستان نهاونددراستان همدان) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۶۵ بررسی وشناخت برخی از مهم ترین ماهیان زهرآگین ایران وجهان همایش منطقه ای شیلات و آبزیان ۱۳۹۰
۶۶ بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای جامدو برآوردمجموع ارزش ریالی مواد بازیافتی ازپسماندهای شهر ملایر ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۶۷ بررسی ومطالعه تنوع زیستی فونستیک و فلورستیک تالاب بین المللی شادگان نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۶۸ برنامه ریزی مدیریت و روشهای متداول ارزش گذاری اقتصادی توریسم و اکوتوریسم در تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدان دومین همایش ملی تالاب های ایران ۱۳۸۹
۶۹ بکارگیری دانش سنتی و معماری پایدار دربهره گیری بی نظیر از منابع طبیعی دریکی از بی بدیل ترین باغهای ایرانی درکرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی ۱۳۹۰
۷۰ بکارگیری دانش سنتی ومعماری پایدار در بهرگیری بی نظیر از منابع طبیعی در یکی از بی بدیل ترین باغ های ایرانی در کرمان مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۷۱ بهره گیری ا زمدیریت تلفیقی آفات Integrated Pest Management گامی موثر درجهت دستیابی به کشاورزی پایدار همایش ملی مدیریت کشاورزی ۱۳۹۰
۷۲ بهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان کرمان (مطالعه موردی بخش ساردوئیه ،شهر درب بهشت) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک ۱۳۸۹
۷۳ بهره گیری از انرژی پاک بیوگاز در مناطق روستایی استان همدان (مطالعه موردی روستای ورکانه) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) ۱۳۹۰
۷۴ بهره گیری ازتعدیل گیاهی به عنوان تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک، گذرگاهی به سوی توسعه پایدار همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار ۱۳۹۰
۷۵ بیوانرژی مزایا وکارکردها نخستین همایش بیوانرژی ایران ۱۳۸۹
۷۶ بیوگاز انرژی مفید،کم نظیرو همگام با محیط زیست نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۷۷ پاکسازی با انواع فرآیندهای گیاه پالایی دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۰
۷۸ پرنده نگری و توریسم پرنده درتالاب ها دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۷۹ پسماندها ،قواعد و حقوق زیست محیطی دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) ۱۳۹۰
۸۰ پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی به کمک شاخص TCI و استفاده از نرم افزار Gis همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی ۱۳۹۰
۸۱ پهنه بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلTCI سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۸۲ تاثیر فضاهای زیر زمینی در بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی ۱۳۹۰
۸۳ تاثیرات اقلیم برنحوه پراکنش گونه های موریانه در ایران خسارت آنها و ارائه راهکارهای کنترلی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۸۴ تاثیرات اقلیمی برخشکسالی و نقش دو گانه آب در بیابان زایی و بیابان زدایی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۸۵ تاثیرات لوازم آرایشی و مخاطرات بهداشتی بالقوه مصارف غیراصولی آن ها برسلامت زنان همایش منطقه ای سلامت زنان ۱۳۹۰
۸۶ تورسیم فرهنگی درمناطق روستایی (مطاله موردی روستای ماخونیک، روستای لی لی پوت های ایران) همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۸۷ توریسم و اکوتوریسم ثروت بی نظیر و نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان همدان همایش گردشگری و توسعه پایدار ۱۳۹۰
۸۸ توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق چهارگانه استان اصفهان همایش منطقه ای صنعت توریسم ۱۳۸۹
۸۹ توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کهگیلویه و بویراحمد همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۹۰ توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری درتالاب ها و مناطق کویری مطالعه موردی تالاب کویری میقان دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۹۱ توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته و بی نظیر گردشگری در مناطق حفاظت شده استان کردستان اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان ۱۳۹۰
۹۲ توریسم ورزشی همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۹۳ توسعه پایدارآبزی پروری و حفاظت از محیط زیست نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۹۴ حفاظت از تنوع زیستی بابررسی ومطالعه فونستیک مارهای نیمه سمی ایران ونحوه پراکنش آنها درکشور دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۹۵ حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با ارزیابی آلودگی در آنه مطالعه موردی تالاب شیرین سو دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۱۳۹۰
۹۶ حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با شناخت تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبچر در آنها به عنوان یکی از سلسله مراتب مهم تنوع زیستی (مطالعه موردی تالاب شیرین سو) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی ۱۳۸۹
۹۷ روشهای اندازه گیری و ارزشهای تنوع زیستی همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۸۹
۹۸ ریسک خشکسالی در کشاورزی و نقش آموزش کشاورزان و مردم محلی جهت مشارکت آنها در مبارزه با خشکسالی اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۹۹ سلامت ، بهداشت محیط و محیط زیست از منظر اسلام ،قرآن و روایات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰۰ شکوفایی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محیط زیستی ناشی ازآن ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰۱ شناخت فواید و ارزش‌های اکوسیستم های تالابی و شناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۱۰۲ شناخت فواید وارزش های اکوسیستم های تالابی وشناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۰۳ شناسایی و مکان یابی محل دفن پسماند عملیات حفاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی میدان نفتی منصوری اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ۱۳۹۱
۱۰۴ ضرورت بهبودکیفیت و بهینه سازی فرایندهای تولیدکمپوست در کشور همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۸
۱۰۵ فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی وگسترش توریسم وتوسعه پایدار باتکیه بر ماهیگیری ورزشی مطالعه موردی استان همدان نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۰۶ فناوری نوین گیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده (مطالعه موردی مقایسه گیاهان فرا انباشت کننده معدن آهنگران) دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) ۱۳۹۰
۱۰۷ کاربرد ICTs در توسعه پایدارکشاورزی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۰۸ کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در محیط زیست اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰۹ کاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بررسی سرب به عنوان آلاینده زیست محیطی هوا در دستگاه خون ساز بدن انسان پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها ۱۳۹۰
۱۱۰ کاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بکارگیری از سمیت تنفسی اسانس دوگیاه رازیانه ونعناع فلفلی بر روی حشرات بالغ شپشه آرد اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۱۱ کمک به تطابق جنگلها باتاثیرات تغییر اقلیم همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۱۲ گامی در جهت حفظ محیط زیست با جایگزین کردن سموم گیاهی به جای سموم شیمیایی اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست ۱۳۸۹
۱۱۳ گامی مؤثر جهت حفظ محیط زیست و بهبود توسعه پایدار، با بهره‌گیری از انرژی پاک بیو گاز در ساختمان‌ها دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۱۱۴ گامی موثردرجهت حفاظت ازمحیط زیست به کمک استخراج انرژی بیوگاز از مکانهای دفن زباله وتخمین میزان متان تولید شده از لندفیل هابا روش IPCC دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) ۱۳۹۰
۱۱۵ گردشگری و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری در جنگلهای حراومانگرو جزیره قشم همایش ملی قشم و چشم انداز آینده ۱۳۹۰
۱۱۶ گیاه پالایی تکنیکی موثر برای حذف فلزات سنگین از خاک مطالعه موردی مقایسه گیاهان فراانباشت کننده دو معدن آهنگران و همه کسی اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۱۷ گیاه پالایی روشی مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب و تصفیه پساب فاضلابها دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۰
۱۱۸ محاسبه تمایل به پرداخت WTP توسط گردشگران برای بهره مندی از تالاب مطالعه موردی تالاب شیرین سو دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۱۱۹ محیط زیست وانرژی پاک زیست توده پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۲۰ مخاطرات زیست‌محیطی آلودگی نفتی در دریاها و اندازه‌گیری مساحت لکه‌های نفتی و روی دریا با استفاده از تکنیک‌های جدید پردازش تصویر دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۱۲۱ مخاطرات محیط زیستی جوندگان از نظر بهداشتی ،بیماری های آنان وارائه راهکارهای کنترلی دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۱۲۲ مطالعه وبررسی کاربردهای مختلف آرتمیا ونحوه پراکنش آن درکشور نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۲۳ معرفی و شناخت تالاب ها ی مهم استان همدان و شناسایی تنوع گونه‌های پرندگان آبزی و کنار آبچر در آن دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۱۲۴ مقایسه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان فراانباشت کننده شهرک صنعتی ویان اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۱۲۵ مقایسه وتحلیل مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار ازطریق آگاهی مشروط اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۲۶ نقش اقلیم وخشکسالی برشاهکارهای خلقت جهان تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدان همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۲۷ نقش GIS درتحلیل پهنه های مستعد توریسم همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۱۲۸ نقش ICTS (فناوری اطلاعات) بر کیفیت وشیوه زندگی اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی ۱۳۸۹
۱۲۹ نقش توریسم و اکوتوریسم در توسعه پایدار محیط زیست همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۱۳۰ نقش تولیدات سفالی وسرامیکی درجذب توریسم و اشتغال زایی (مطالعه موردی لالجینْ: شهر سفال ولعاب همایش منطقه ای توریسم و توسعه ۱۳۸۹
۱۳۱ نگاهی ویژه به معضلات محیط زیستی ومشکلات نانو ذرات ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۳۲ نگرشی بر استراتژی آمایش سرزمین و مسائل زیست محیطی اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۱۳۳ واکاوی قواعد حقوقی مدیریت پسماندها در ایران از دیدگاه محیط زیستی نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۸۹
۱۳۴ واکاوی نقش سازمان های مردم نهاد وNGOهای زیست محیطی در فرهنگ سازی و آموزش همگانی به منظورحفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های شهری (مطالعه موردی شهرستان همدان) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۳۵ واکاوی و بررسی عوارض زیست‌محیطی مقابله با موجودات مهاجم ناشی از آب توازن کشتی‌ها در اسناد بین‌المللی و شناخت مهم‌ترین گله‌های مهاجم آبزی دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۱۳۶ واکاوی و بررسی عوامل موثر بر سلامت زنان و مادران همایش منطقه ای سلامت زنان ۱۳۹۰
۱۳۷ ورود نیترات و آلودگی های آبهای زیرزمینی مطالعه شهرستانهای مختلف استان همدان همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان ۱۳۸۹