CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر مهدی مختاری

Doctor Mehdi Mokhtari

استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کد محقق - Researcher ID: 8121

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

ابراهیم خدایی

Ebrahim Khodai

دانشیار دانشگاه تهران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مهدی مختاری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ A Review of the Performance of Carbon Nanotubes in Reducing Environmental Pollution فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲ An Assessment on Microbial Quality of Produced Vermicomposts in Yazd City in 2015 فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۳ Application of Chemical Coagulation Process for Direct Dye Removal from Textile Wastewater فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۴ Assessment of Airborne Asbestos Fibers Concentration in Yazd City in Summer 2015 فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۵ Changes in microbial pathogen dynamics during vermicomposting mixture of cow manure–organic solid waste and cow manure– sewage sludge مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۶ Evaluating the Effects of Peracetic Acid and Chlorine Dioxide Disinfectants on Staphylococcus Aureus Isolated from Surfaces of NICU فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۷ Evaluating the Fenton Process Efficiency in Removal of Reactive Red 2 from Aqueous Solution فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۸ Existance of Microbial Species in Vermicomposts Derived from Mixed Sesame Crust and Cow Manure Treatments فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۹ Investigating the Effect of Waste Process of Halva Ardeh Production on Vermicompost Quality فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۰ Investigating the Health and Economic Evaluation of Health-Care Wastes Disinfection Equipment of Tehran Hospitals in 2016 فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۱ Optimization of Waste Collection System Using Underground Containers with Source Separation Plan (Case Study: District 3 of Yazd Municipality, Iran) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۲ Performance Evaluation of Tile Wastewater Treatment with Different Coagulants فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۳ Qualitative and Quantatitve Investigation of Industrial Solid Waste in the Iron Ore Extraction and Processing Sectors of Golgohar Mining and Industrial Company فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۴ Removal Methods of Antibiotic Compounds from Aqueous Environments– A Review فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۵ Using life cycle assessment for municipal solid waste management in Tehran Municipality Region 20 مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۶ بررسی امکان تولید کمپوست از لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب یزد به روش ویندرو با تیمارهای مختلف فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۷ بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۸ بررسی و مقایسه فرایند کمپوس تسازی راکتوری ضایعات پسته در مخلوط با تیمارهای مختلف فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۱۹ بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل GANetXL فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۰ تاثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نظام مالیاتی ایران فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره .۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۲۱ تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان مجله آب و فاضلاب دوره .۲۴، شماره ۸۶، سال ۱۳۹۲
۲۲ تصفیه شیرابه زباله کارخانه کمپوست با فرایند اکسیداسیون مرطوب- جذب کاتالیستی مجله آب و فاضلاب دوره .۲۵، شماره ۹۰، سال ۱۳۹۳
۲۳ توسعه یک مدل تحلیلی تغییر مکان کنترل برای رفتار چرخه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۴ حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات آهن صفر (CMFe0): مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک مجله بهداشت و توسعه دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲۵ مدل سازی رفتار چرخه یی سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت ولغزش مجله ی مهندسی عمران شریف دوره .۳۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آگاهی پرسنل درمانی بیمارستانهای شهریزد درمورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۰
۲ آلودگی هوای داخل ساختمان و اثرات بهداشتی آن در ایران ششمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۲
۳ آنالیز،کدگذاری و طبقه بندی پسماندهای تولیدی از واحدهای صنعتی طبق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ( مطالعه موردی: شرکت گاز کرمان) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست ۱۳۹۵
۴ اثر زیولیت بر آبگریزی پویا و ایستا در یک خاک آلوده به نفت خام پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۵ اثر زیولیت بر میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانه ها و شاخص پایداری آنها در یک خاک آلوده به نفت خام پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۶ اثر زیولیت معدنی بر برخی ویژگی های یک خاک آهکی آلوده به نفت خام پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۷ اثر کاربرد زیولیت معدنی بر هدایت هیدرولیکی اشباع در یک خاک آهکی آلوده به نفت خام پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۸ ارائه یک مدل تحلیلی برای رفتارچرخه ای سازه ها بادرنظرگرفتن اثرلغزش هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۹ ارائه یک مدل تحلیلی تغییر مکان - کنترل برای سیستم های دو خطی چرخه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۰ ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات زغال سنگ بعنوان فیلر بر مقاومت کششی و دوام مخلوط آسفالتی گرم دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۴
۱۱ ارزیابی اثرات کاربری اراضی در مدیریت شهری ( مطالعه موردی شهر بابل ) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی ۱۳۹۸
۱۲ ارزیابی اثرات کاربری اراضی در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر بابل) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۷
۱۳ ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران دومین کنگره مهندسی نفت ایران ۱۳۸۶
۱۴ ارزیابی دقت مدلهای IDW و Kriging جخهت درونیابی داده های سطح آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر همایش ژئوماتیک 84 ۱۳۸۴
۱۵ ارزیابی کیفیت میکروبی آبهای معدنی مصرفی در شهر یزد اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده ۱۳۹۴
۱۶ ارزیابی وضعیت فعلی مدیریت پسماند صنعتی در ایران شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۲
۱۷ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تاثیر آن بر پیشبرد نظام مالیاتی در ایران شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران ۱۳۹۷
۱۸ استفاده از سیستم SBR پیشرفته جهت حذف دترجنت و مواد آلی از فاضلاب بیمارستانی یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۷
۱۹ امکان سنجی استفاده از سیستم SBR پیشرفته برای تصفیه فاضلاب شهر یزد نهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۵
۲۰ امکانسنجی بازیافت پسماندهای خانگی شهر شاهدیه و ارائه راهکارهای بهینه در جهت توسعه آن دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران ۱۳۹۳
۲۱ امنیت در پارکها راهی به سوی توسعه پایدار شهری دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری ۱۳۹۱
۲۲ انتشار خطا در مدلهای اکولوژیک با تکیه بر تحلیلهای جبری سیستمهای GIS در آمایش استان مرکزی اولین همایش GIS شهری ۱۳۸۶
۲۳ انجام فاز اول ایجاد سیستم جامع اطلاعات مکانی دستگاههای اجرایی استان خوزستان همایش ژئوماتیک 86 ۱۳۸۶
۲۴ Maternal Factors and the Infants with Cleft Lip and Cleft Palate: a Case-Control Study یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ۱۳۹۷
۲۵ برآورد خسارت زیست محیطی حادثه ی ناشی ازخوردگی خط لوله انتقال نفت خام اهواز به آبادان در سال 1377 با استفاده از نرم افزار PHAST و مدل Etkin چهاردهمین کنگره ملی خوردگی ۱۳۹۲
۲۶ بررس علل عدم کارایی دستگاه های بی خطر ساز پسماندهای عفونی در بیمارستان های استان یزد پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۱
۲۷ بررسی آلودگی به انتروکوک ها در آبها بطری شده مورد استفاده مردم یزد (1391) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۱
۲۸ بررسی اثرات سایت دفن زباله شهر کازرون برکیفیت آب رودخانه شاپور چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۰
۲۹ بررسی استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری جهت حل مسایل مربوط به زمانبندی وظایف چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع ۱۳۹۷
۳۰ بررسی استفاده از روش اکسیداسیون مرطوب با هوا برای تصفیه شیرابه زباله پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند ۱۳۸۹
۳۱ بررسی تاثیر شهر نشینی بر مصرف انرژی در ایران ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۳۲ بررسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد سازمانی درسازمان هامروری برسازمان های دولتی و خصوصی سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی ۱۳۹۸
۳۳ بررسی تاثیرسرمایه فکری درکارآفرینی برروی عملکرد شرکت های کوچک و متوسط چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی ۱۳۹۸
۳۴ بررسی تحلیلی مشکلات طراحی و بهره برداری کارخانه کمپوست یزد و ارایه راهکارهای مناسب جهت راهاندازی مجدد سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۵
۳۵ بررسی توانائی تعیین میزان شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۳۶ بررسی چالشهای پیش رو برای کنترل پدیده بیابانزایی درایران همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی ۱۳۹۰
۳۷ بررسی راندمان تصفیهبیولوژیک شوینده های موجود درفاضلاب شهری توسط راکتورناپیوسته متوالی SBR اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۳۸ بررسی راهکارهای حذف رادیواکتیویته طبیعی از آب آشامیدنی ششمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۲
۳۹ بررسی راهکارهای حفاظت ساختمانها در برابر رادن پنجمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۱
۴۰ بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) در حذف پارامترهای آلی و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی ششمین کنفرانس آب، پساب و پسماند ۱۳۹۴
۴۱ بررسی عناصر موظف مدیریت نوین پسماندها در قوانین و مقررات پسماندهای ایران چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۰
۴۲ بررسی عوامل خطر سرطان پستان یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ۱۳۹۷
۴۳ بررسی عوامل موثر بر زخم پای دیابتیک یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ۱۳۹۷
۴۴ بررسی غلظت فیبرهای آزبست در هوای شهر یزد در تابستان 1394 ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۶
۴۵ بررسی غلظت فیبرهای آزبست در هوای شهر یزد در تابستان 1394 پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۵
۴۶ بررسی فرصت ها و چالش های اقتصادی مدیریت پسماند در ایران و برخی از کشورها کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران ۱۳۹۳
۴۷ بررسی قدرت اثربخشی گندزداهای رایج برمیکروارگانیسم های جدا شده از قسمت های مختلف بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد در سال 1390 پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۱
۴۸ بررسی کارایی فرایند کمپوست سازی راکتوری ضایعات فراوری پسته با تیمارهای مختلف در حذف باکتری های شاخص و پاتوژن اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۱۳۹۷
۴۹ بررسی کارایی فیلتر سنگی با بستر سنگ آتشفشان در حذف مواد مغذی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خوی سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۹
۵۰ بررسی کمیت و کیفیت تولید زباله در بیمارستان زنان در بندرعباس شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۲
۵۱ بررسی کیفی فاضلاب در حوضچه تهنشینی از نظر مواد آلی و مغذی موثر بر رشد جلبک (مطالعه موردی: تصفیه خانه شهرک صنعتی جهان آباد) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۵۲ بررسی مخاطرات بهداشتی ناشی از تاسیسات تبدیل مواد آلی بهکود کمپوست ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۵۳ بررسی مشکلات تصفیه خانه بیمارستان شهید صدوقی یزد و تعیین راهکارهای ارتقای عملکرد آن نهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۵
۵۴ بررسی میزان تاثیر آموزش دو زبانگی درهوش و یادگیری دومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه ۱۳۹۸
۵۵ بررسی و شناسایی پسماندهای تولیدی از واحدهای صنعتی طبق کنوانسیون بازل ( مطالعه موردی: شرکت گاز کرمان ) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست ۱۳۹۵
۵۶ بررسی هزینه های توصیف - مقطعی پسماندهای خانگی شهر شاهدیه سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۵۷ بررسی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت حل مسائل مربوط به زمانبندی وظایف دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۷
۵۸ پیش بینی شوری آب زیرزمینی دشت زرینه رود با استفاده از مدل فازی- عصبی همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۴
۵۹ تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی مرکب با تحلیل عددی اجزای محدود ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۸
۶۰ توسعه یک مدل تحلیلی برای سیستم چرخه ای چند خطی با در نظر گرفتن اثر لغزش دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۱۳۹۲
۶۱ حوزه بندی آماری شهر اراک بر اساس طبقه بندی نظارت نشده برداری از طریق سیستم های اطلاعات مکانی همایش ژئوماتیک 88 ۱۳۸۸
۶۲ ژیوپلیتیک رژیم حقوقی در دریای کاسپین همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان ۱۳۹۵
۶۳ شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماندهای صنایع فولاد به روش EAF براساس مدلRCRA) مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۶۴ طرح ریزی نظام ارزیابی عملکرد محیط زیستی صنایع کاشی و سرامیک در بخش آلودگی هوا بابهره مندی از مدلTOPSISمطالعه موردی : کاشی کویر یزد دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران ۱۳۹۳
۶۵ فراینداکسیداسیون پیشرفته WAO درحذف ترکیبات ازته ازشیرابه کارخانه کمپوست اصفهان چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۰
۶۶ کاربرد الگوریتم ژنتیک تحت نرم افزار اکسل در مدیریت بهینه کیفی شبکه های توزیع آب کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۶۷ کاربرد سفالهای سنتی بعنوان صافی جهت تامین آب آشامیدنی هشتمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۴
۶۸ مبدل DC-DC از نوع افزاینده خازنی ترکیبی با سوئیچینگ رزنانسی هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو ۱۳۹۴
۶۹ محاسبه و پیش بینی میزان ترکیب ومحتوی انرژی پسماند جهت تولید برق در شهر اصفهان چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۰
۷۰ مدلسازی توسعه عملکردهای شهری و کاربرد مدلهای زیست محیطی در در محیط GIS برای تعیین مناطق مستعد برای توسعه فیزیکی شهر سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۵
۷۱ مدلسازی توسعه عملکردهای شهری و کاربرد مدلهای زیستمحیطی در محیط GIS برای تعیین مناطق مستعد برای توسعه فیزیکی شهر همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی ۱۳۸۸
۷۲ مدیریت پسماندها در شرایط اضطراری ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۷۳ مروری برسرمایه انسانی و نوآوری سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی ۱۳۹۷
۷۴ مطالعه پارامتریک رفتار دیوار برشی فولادی مرکب با تحلیل عددی اجزا محدود کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۷
۷۵ مطالعه موردی ملاحظات اقتصادی زیست محیطی بازیافت پسماندهای خانگی شهر شاهدیه سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۵
۷۶ مقایسه بین شاخصهای مختلف بلوغ و تثبیت در فرایند کمپوستینگ راکتوری پسماندهای شهری ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۷۷ مقایسه رفتار مکانیکی میلگردهای Ck45 تحت فرایندهای برنشینگ و کشص با روش اجزاء محدود پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران ۱۳۹۰
۷۸ مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و مدل فازی- عصبی در پیش بینی شوری آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زرینه رود) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی ۱۳۹۴
۷۹ مقایسه ی کارایی کلرین دی اکساید و پر استیک اسید در حذف باکتری های پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس از سطوح بخش NICU بیمارستان شهید صدوقی یزد ششمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان ۱۳۹۸
۸۰ میزان آگاهی و نگرش و عملکرد شهروندان بندر عباس در زمینه مدیریت مواد زائد جامدشهری شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۲
۸۱ نقش نماهای هوشمند متحرک در ارتقاء بهره وری و کاهش اتلاف مصرف انرژی اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۳
۸۲ نگاه جامعه شناختی به جنسیت در کتاب های فارسی ابتدایی جدید التالیف مدارس ایران کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۸۳ یک ویژگی برای شناسایی اسپم در فیسبوک با استفاده از الگوریتم ترکیبی مبتنی بر ژنتیک و نیروی گرانش دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۷