CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محسن ابراهیمی

Doctor Mohsen Ebrahimi

کد محقق - Researcher ID: 8166

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محسن ابراهیمی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادیتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محسن ابراهیمی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر بازیافت فعال و غیرفعال بر توانایی حفظ تکرار، مقدار لاکتات و درک فشاربین نوبت های فعالیت مقاومتی فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره .۳، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۰
۲ اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره .۵، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۲
۳ اثر شنا بر اشتها، انرژی دریافتی و ترکیب غذای مصرفی در زنان جوان دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره .۵، شماره ۹، سال ۱۳۹۲
۴ ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تاکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره .۸، شماره ۳۲، سال ۱۳۹۷
۵ استراتژی تخصیص بهینه دارایی ها در حضور بازار مسکن فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره .۶، شماره ۲۱، سال ۱۳۹۴
۶ اندازه گیری ظرفیت جذب و پارامترهای ترمودینامیکی حذف مس دو ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانو کامپوزیت گاما آلومینا- نانو لوله کربنی دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۷ Contextual factors interfacing with quality of care in the emergency department: A micro-ethnographic study مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۸ High-throughput direct regeneration of soybean mutant and commonlines from cotyledonary node دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۹ How is the injury severity scored a brief review of scoring systems مجله پزشکی بالینی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۰ Improving Phosphorus Efficiency in Crops with Focus on Purple Acid Phosphatase: Potentials and Perspective دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۱ Pathological EEG Findings in the Patients with the First Seizure Admitted to the Emergency Department مجله پزشکی بالینی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۱۲ Patient Satisfaction Analysis in Emergency Department in Imam Reza Hospital of Mashhad مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۳ Re-Bleeding in Patients With Cirrhosis: Evaluation of Esophageal and Gastric Variceal Bleeding and Their Relationship With a Model for theEnd-Stage Liver Disease (MELD) Score and Child-Pugh Score مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۴ بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره .۲۱، شماره ۷، سال ۱۳۹۳
۱۵ بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره .۱۱، شماره ۳۵، سال ۱۳۸۷
۱۶ بررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنش دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۷ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و PCR-RFLP دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۱۸ بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۱۹ بررسی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۲۰ پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل ایران در افق زمانی 1404 با استفاده از مدل ARIMA مجله ی مهندسی عمران شریف دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۲۱ تاثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین-1 و ANP زنان چاق دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره .۷، شماره ۱۳، سال ۱۳۹۸
۲۲ تاثیر محرومیت از خواب بر توجه انتخابی و مداوم در دانشجویان دختر ورزشکار فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره .۳، شماره ۸، سال ۱۳۹۳
۲۳ تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری در دانشجویان پسر ورزشکار دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره .۳، شماره ۸، سال ۱۳۹۴
۲۴ تبیین لزوم توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره .۱۰، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۱
۲۵ تجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۲۶ تست بازیابی نانو فوتوکاتالیست (TiO(2)/Fe(2)O(3 مورد استفاده در فرایند حذف یون سمی سرب موجود در آب آلوده فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۷ توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در ایران (طی سال های 1386-1359) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۱
۲۸ شناسایی و ارزیابی خطاهای متداول فرایند پذیرش بیماران بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع) با به کارگیری روش آینده نگر تحلیل حالات و اثرات خطا (FMEA) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۹ مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل (مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره .۶، شماره ۲۴، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ (Zygophyllum fabago) شمارش کروموزومی و بررسی سیتوژنتیکی در 8 جمعیت قیچ هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲ Analytical Review And Comparison of Steam Assisted Gravity Drainage And its Variations همایش ملی مهندسی شیمی ۱۳۸۸
۳ Assessment of chemical composition of essential oil of Ferula assa-foetida oleogum-resin from different regions Iran سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران ۱۳۹۷
۴ Automatic multi resolution-based vascular tree extraction in fundus photography هشتمین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران ۱۳۹۷
۵ آثار رای غیابی نسبت به محکوم علیه دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی ۱۳۹۷
۶ آنالیز حساسیت یک مخزن شکافدار نمونه با توجه به مکانیزم های تولید در آن اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۹۰
۷ اثر مصرف حاد مکمل کورکومین (500 میلیگرم) بر شاخصهای آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی ۱۳۹۴
۸ اثرات سیاست پولی بر بازار بورس در یک کشور صادرکننده نفت بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی ۱۳۹۱
۹ ارایه مدل توسعه یافته سیستم توزیع کالاهای فسادپذیر در حالت عدم قطعیت دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران ۱۳۹۶
۱۰ ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین براساس تلفیق مدل اسکور، کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: شرکت فرایند صنعتی پویا چوب) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران ۱۳۹۶
۱۱ ارزیابی ارتقای تردد عمومی در سطح شهر شیراز بر رویکرد شهرگرایی با تاکید بر خطوط مترو شهری هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۹
۱۲ ارزیابی ارقام گندم نان براساس شاخصهای تحمل به خشکی در شرایط دیم وآبیاری تکمیلی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۳ ارزیابی روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۶
۱۴ ارزیابی شاخصهای تحمل به تنش خشکی درهیبریدهای جدید ذرت دانه ایZea mays L.) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۵ ارزیابی عملکرد سایت مسکن مهر با تاکید بر اصول مکانیابی (نمونه موردی: مسکن مهر اسدآباد) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی ۱۳۹۴
۱۶ ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه آبگیر مدول نیرپیک در شبکه آبیاری و زهکشی ورامین دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۱۷ ارزیابی نقش مدیریت دانش مالی توسط تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی کارمندان بانکی شیراز) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۳۹۸
۱۸ استخراج تنشهای حاصل از برخورد امواج شکننده به دماغه شناور زیر سطحی به کمک دو روش FEM,FVM چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل ۱۳۹۰
۱۹ استفاده از آویشن در تغذیه دام جهت افزایش کیفیت گوشت تولیدی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۰ استفاده از پروبیوتیک در تغذیه نشخوارکنندگان اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه ۱۳۸۹
۲۱ استفاده از نانولوله های کربنی جهت تصفیه ی آب آلوده به مس چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۲۲ استفاده از نانولوله های کربنی چنددیواره جهت حذف یون دوظرفیتی مس از محیط زیست آبی سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی ۱۳۹۰
۲۳ انتخاب بهترین شیوه تامین مالی از میان شیوه های موجود، با استفاده از الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتب (AHP) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
۲۴ ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت ۱۳۸۱
۲۵ Bit Run Optimization through Simulation اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران ۱۳۸۷
۲۶ COMPARING THE COMPLIANCE OF BRAIN CT SCAN INTERPRETATIONS OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS WITH RADIOLOGISTS REPORTS چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران ۱۳۹۸
۲۷ COMPARISON OF THE SUCCESS RATE OF POSTERIOR TIBIAL NERVE BLOCK IN THE ANKLEWITH AND WITHOUT ULTRASOUND GUIDANCE FOR PAIN MANAGEMENT IN EMERGENCY DEPARTMENTS چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران ۱۳۹۸
۲۸ Determining Reservoir Parameters by Decline Curve Analysis اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز ۱۳۸۹
۲۹ DIAGNOSTIC ACCURACY OF ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF METATARSAL BONES FRACTURE; A CROSS SECTIONAL STUDY چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران ۱۳۹۸
۳۰ Enhanced Estimation of Reservoir Parameters Using Decline Curve Analysis همایش ملی مهندسی شیمی ۱۳۸۸
۳۱ Feasibility Study of Using Perforation Inflow Test Analysis to Estimate Reservoir Parameters اولین کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی ۱۳۸۸
۳۲ Feasibility Study of Using Perforation Inflow Test Analysis to Estimate Reservoir Parameters اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور ۱۳۸۷
۳۳ Optimizing Gas Lift Production of One of Oil Wells in Aghajari Field چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۸۹
۳۴ Parametric Study of Condensate Buildup in a Naturally Fractured Gas Condensate Reservoir اولین کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی ۱۳۸۸
۳۵ Phase evolution of hydroxyapatite nanocomposites during sintering اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته ۱۳۹۱
۳۶ Silybum marianum(L.) ی ژن چالکون سنتاز گیاه خارمریم cDNA شناسایی توالی کاملGaerth) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۷ Simulation and Optimization of Multiple Bit Runs to minimize cost per foot چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۸۹
۳۸ THE EFFECT OF SALINITY ON ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY IN BREAD WHEAT GENOTYPES اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۲
۳۹ Use of Genetic Programming for Predicting Two Phase Inflow performance relationship of oil wells چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۸۹
۴۰ YIELD AND YIELD COMPONENTS CHANGES IN RESPONSE TO DIFFERENT SALINITY LEVELS IN BREAD WHEAT GENOTYPES اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۲
۴۱ بازاریابی و فروش رویکردی نوین دراشتغال زایی بخش کشاورزی همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۴۲ بررسی اثر تنش شوری بر رشد اولیه هیبرید ذرت در مرحله گیاهچه ای اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۴۳ بررسی اثرات پروبیوتیک ها بر عملکرد و سیستم ا یمنی گوساله های شیری اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه ۱۳۸۹
۴۴ بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذور بابونه (Anthemis nobilis L.) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۴۵ بررسی اثرات ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی ۱۳۹۴
۴۶ بررسی ارتباط بین دموکراسی، حکمرانی خوب و فساد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب opec وoecd کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد ۱۳۹۴
۴۷ بررسی ارتباط بین شهرنشینی و مصرف بنزین در ایران با استفاده از روش دادههای ترکیبی نخستین همایش توسعه شهری پایدار ۱۳۸۹
۴۸ بررسی ارتباط علی بین توریسم و درآمد سرانه خانوارهای شهری درایران 1338-1386 اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران ۱۳۹۰
۴۹ بررسی استفاده از ویت لوکیت نانو بلورین جهت حذف فلز سنگین Cd2+ از محلول های آبی دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۰
۵۰ بررسی ایزوترم جذب یون Cu2+ از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره ی اکسید شده ی سطحی چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۵۱ بررسی پروتئین های گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم های تتراپلوئید بومی ایران چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۵۲ بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر تحریک جوانه زنی بذر برخی از توده های جنس بابونه (Anthemis L) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۳ بررسی تاثیرات قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد بر ریزغدههای سیب زمینی سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۵
۵۴ بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد اجتماعی سازمانی یا میانجی گری انگیزه و تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی ۱۳۹۳
۵۵ بررسی تأثیر چسبندگی و زاویه اصطکاک دیوار-خاک روی فشار جانبی فعال خاک در دیوارهای حائل دایرهای چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۱۳۹۴
۵۶ بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران: کاربردی از نظریه بازی ها کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ۱۳۹۲
۵۷ بررسی ترمودینامیکی فرآیند جذب یون Ni2+ از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره ی اکسید شده ی سطحی چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۵۸ بررسی ترمودینامیکی فرآیند جذبیون +2 Cu از محلولهای ابی با استفاده از نانولولههایکربنی چند دیوارهی اکسید شدهی سطحی اولین همایش صنایع معدنی ۱۳۸۹
۵۹ بررسی تنوع آللی ژنهای مؤثر در بهاره سازی و پاسخ به فتوپریود در ارقام و لاین های تجاری گندم ایران اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۶۰ بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین تودههای هگزاپلوئید گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۴
۶۱ بررسی توزیع اکو-جغرافیایی ژنهای مؤثر در بهاره سازی در ارقام اصلاح شده گندم ایران سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۲ بررسی ثبت رکوردهای جدید دما در تابستان 1398 در برخی ایستگاه های کشور از دیدگاه اقلیمی ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ۱۳۹۸
۶۳ بررسی راندمان آب در حوضه های آبریز بسته (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۶۴ بررسی سینتیک جذب یون دو ظرفیتی کادمیم توسط نانوبلورکهای هیدروکسی اپاتیت در محلولهای آبی اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست ۱۳۹۰
۶۵ بررسی سینتیک فرآیند جذب یون Cu+2 برروی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی - گاما آلومینا درمحیط آبی اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی ۱۳۹۰
۶۶ بررسی عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور های با درآمد متوسط به پایین (با تأکید بر منحنی زیست محیطی کوزنتس EKC) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست ۱۳۸۹
۶۷ بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفید همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۶۸ بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۶۹ بررسی مکانیزم های تاثیر گزار بر تولید مخازن شکافدار وانجام مطالعات حساسیت سنجی در این مورد سومین کنگره ملی مهندسی نفت ۱۳۹۰
۷۰ بررسی میزان تاثیر طرح مرمت و لایروبی قنوات کشور همایش ملی قنات ۱۳۸۳
۷۱ بررسی وراثت پذیری برخی صفات زراعی درلاین های نوترکیب جو یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۲ پارامتر های موثر برحذف کروم شش ظرفیتی موجود در پساب آبکاری با استفاده از گل قرمز پسماند کارخانه تولید آلومینا همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب ۱۳۹۱
۷۳ پارامترهای موثر برحذف فلز سنگین Cu2+ از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت CNT- Al2O3 دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۰
۷۴ پیش بینی انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران برای افق زمانی ۱۴۰۴ با استفاده از مدلARIMA همایش ملی جریان و آلودگی هوا ۱۳۹۱
۷۵ پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش های اقتصاد ایران در افق زمانی 1404 با استفاده از مدل ARIMA دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی ۱۳۹۰
۷۶ پیشگیری جرم درپرتو آموزه های وحیانی دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت ۱۳۹۶
۷۷ تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در محصولات آرایشی و بهداشتی شهر تهران(مورد مطالعه: محصولات سینره) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۵
۷۸ تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کیفیت عملکرد مدیران اجرایی مورد مطالعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی ۱۳۹۵
۷۹ تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کیفیت عملکرد مدیران اجرایی مورد مطالعه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی ۱۳۹۵
۸۰ تاثیر تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد ریزغدههای سیب زمینی چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۸۱ تاثیر ذهنیت خریداران از کشور مبدا بر شخصیت برند کالای الکترونیک مورد مطالعه: تلفن همراه سامسونگ همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی ۱۳۹۶
۸۲ تاثیر شهر نشینی و افزایش درامد بر مصرف انرژی با استفاده از روش همگرایی ARDL در اقتصادی ایران 1384-1346 دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ۱۳۸۹
۸۳ تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار مصرف کنندگان خودروی رانا دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۵
۸۴ تاثیر فرسودگی بذربرجوانه زنی ورشد گیاهچه بابونه ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۸۵ تاثیر قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری B.O.T درانجام طرح های عمرانی (مطالعه موردی شهرداری شیراز) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۹
۸۶ تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری زنجیر تامین محصولات لبنی مورد مطالعه شرکت لبنیاتی پگاه اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی ۱۳۹۶
۸۷ تاثیر معایب و مزیت های گسترش مجتمع های تجاری بزرگ در سطح شیراز توسط مدل AHP باتاکید بر نقش شهرداری شیراز هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۹
۸۸ تاثیر مولفه های ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرکت ها بر اساس مدل پایداری تغییرات سود کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ۱۳۹۴
۸۹ تاثیر یک جلسه تمرین شدید هوازی بر پپتید ناتریورتیک دهلیزی زنان چاق اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ۱۳۹۴
۹۰ تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا (HIIT )و مصرف مکمل زنجبیل بر عملکرد زنان میانسال فعال همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی ۱۳۹۴
۹۱ تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر تعادل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی ۱۳۹۴
۹۲ تجزیه خوشه ای ارقام زودرس و دیررس سیب در دوره نونهالی ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۹۳ تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان از طریق تجزیه میانگین نسلها در شرایط تنش رطوبتی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۹۴ تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژی در گندم نان در شرایط تنش رطوبتی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۹۵ تخمین پارامترهای مخزن توسط تست کوتاه جریان ورودی به شبکه ها و مقیاسه آن با نتایج تست های متداول هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ۱۳۸۹
۹۶ تخمین تابع تقاضای برق براساس قیمت گذاری زمان-مصرف دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۷
۹۷ تخمین فشار جانبی فعال خاک روی دیوارهای حایل با روش مشخصه های تنش دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۴
۹۸ تعیین پارامترهای ترمودینامیکی جذب یون Sn+2 برروی هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین درمحلولهای آبی اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی ۱۳۹۰
۹۹ تعیین میدان فشار آکوستیکی اطراف پوسته استوانه ای مغروق توسط دو روش تحلیلی و عددی چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل ۱۳۹۰
۱۰۰ تفکر کایزنی استراتژی مطمئن در توسعه کیفیت سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ۱۳۸۱
۱۰۱ توسعه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو گروه D8: روش داده های ترکیبی ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران ۱۳۹۲
۱۰۲ توسعه بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشورهای عضو گروه D8: روش داده های ترکیبی سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران ۱۳۸۹
۱۰۳ تولید انرژی الکتریسیته بوسیله بازیافت حرارت تلف شده در کارخانه سیمان ارومیه بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۱
۱۰۴ جایگاه بهرهوری در اقتصاد مقاومتی کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار ۱۳۹۳
۱۰۵ جایگاه صلح از منظر فلسفه اسلامی با تاکید بر سیره امیرالمومنین (علیه السلام) کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین علی(ع) ۱۳۹۸
۱۰۶ جرم انگاری شبیه سازی انسان ازمنظر روایی عامه دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت ۱۳۹۶
۱۰۷ جرم انگاری شبیه سازی انسان در پرتوآموزه های کرامت مدار قرآنی دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت ۱۳۹۶
۱۰۸ جلوه های بهره وری کنگره ملی بهره وری ایران ۱۳۷۹
۱۰۹ چالش ها و رویکردها در بهینه سازی فنی و اقتصادی فراز آوری با گاز همایش ملی مهندسی شیمی ۱۳۸۸
۱۱۰ حذف یون Ni2+ از محلول های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره ی اکسید شده ی سطحی چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۱۱۱ حذف یون نیکل دو ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده ازپسماند گل قرمز کارخانه تولید آلومینا هشتمین کنگره سرامیک ایران ۱۳۹۰
۱۱۲ حقوق و تکالیف محکوم علیه رای غیابی در آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی ایران دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی ۱۳۹۷
۱۱۳ رسیدگی و اعتبار دهی در معاملات الکترونیک دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی ۱۳۹۷
۱۱۴ ریزازدیادی در گونه های جنس بابونه (.Anthemis L) با استفاده از تکنیک کشت بافت هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۱۵ سنتز نانوپودر تیتانات آلومینیوم پایدار شده با تیتانات منیزیم نهمین کنگره سرامیک ایران ۱۳۹۲
۱۱۶ سنتز نانوکامپوزیت پلی آنیلین- زیرکونیوم و مطالعه ی ویژگی های ساختاری و مورفولوژیکی آن سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۳
۱۱۷ شبیه سازی رسوب گذاری در ترانشه ها با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی قائم هشتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ۱۳۸۷
۱۱۸ شبیه سازی عددی انتقال رسوب در شرایط غیر ماندگار با تغییرات سریع در یک میدان جریان دو بعدی قائم چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۷
۱۱۹ شبیه سازی و بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر پدیده مخروطی شدن آب در یک مخزن نمونه و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آن اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۹۰
۱۲۰ شبیهسازی تحلیلی مخزن با استفاده از دادههای چاهآزمایی اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز ۱۳۸۹
۱۲۱ شرایط آثار و احکام اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی ۱۳۹۷
۱۲۲ شناسایی دوژن چالکون سنتاز گیاه خارمریم(Silybum marianum(L.) Gaerth یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۲۳ شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس مدل شه دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی ۱۳۸۷
۱۲۴ صلح، سازش از منظر کلام آسمانی وروایی دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت ۱۳۹۶
۱۲۵ ضرورت اندازه گیری جریان در انهار سنتی در مدیریت منابع آب رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ۱۳۹۶
۱۲۶ فواید استفاده از پروبیوتیک در تغذ یه نشخوارکنندگان اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه ۱۳۸۹
۱۲۷ کاهش آسیب پذییر فضاهای اداری دربرابرحوادث تدوین سامانه فرماندهی حادثه ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی ۱۳۹۲
۱۲۸ کایزن عملیاتی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ۱۳۸۲
۱۲۹ گروه بندی لاینهای پیشرفته گندم براساس محتوای نسبی آب برگ و میزان آب از دست رفته برگ در شرایط دیم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۳۰ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- رایزوشیت: صفت ریشه ای با قابلیت کمک به گیاهان در تحمل تنش خشکی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۳۱ مدل خود ارزیابی فرآیند توسعه منابع انسانی بر اساس مدل تعالی سازمان ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ۱۳۸۴
۱۳۲ مدل مدیریت منابع انسانی با تاکید بر چهار وجهی منابعی انسانی در سازمان های پروژه محور دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت ۱۳۹۴
۱۳۳ مطالعات کاریولوژیکی بر روی 5 جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ ( zygophyllum fabago) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۳۴ مطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۱۳۵ مطالعه القاء کالوس در گیاه دارویی بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۳۶ مطالعه ایزوترم های جذب یون مس از محیط آبی با استفاده از نانوکامپوزیت پلی آنیلین- زیرکونیوم سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۳
۱۳۷ مطالعه برهم کنش قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد درریزغده های سیب زمینی پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۶
۱۳۸ مطالعه ریزازدیادی در گیاه دارویی بابونه رومی (.Anthemis nobilis L) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۳۹ مطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۱۴۰ مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدود همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۱۴۱ مطالعه عکس العمل هیبریدهای ذرت دانه ای نسبت به آبیاری محدود یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴۲ مطالعه واکنش برخی هیبریدهای ذرت دانه ای به تنش خشکی با استفاده ازروشهای چندمتغیره آماری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴۳ مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۱۴۴ مقایسه عملکرد، سلامت و رضایت جنسی در زنان باردار،شیرده و عادی متاهل شهر گرگان در سال 97 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ۱۳۹۸
۱۴۵ نقش تحقیق و توسعه در تکوین محصول چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ۱۳۸۲
۱۴۶ نقش حرکت بهره وری در نتیجه گرایی سازمان پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ۱۳۸۳