CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای پروفسور سیدمحمود حسینی

Professor Seyed Mahmoud Hosseini

Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering

کد محقق - Researcher ID: 8797

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای پروفسور سیدمحمود حسینی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمدحسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

غلامعلی دهشیری

Gholamali Dehshiri

رئیس کل دادگستری استان یزد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای پروفسور سیدمحمود حسینی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیر خطی دو بعدی در محیطهای متخلخل درشت دانه همسانگرد فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره .۴۶، شماره ۸۵، سال ۱۳۹۵
۲ اند از هگیری وسعت غد د برونر د ر نواحی مختلف د وازد هه گوسفن د لری بختیاری فصلنامه دامپزشکی دوره .۲۲، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۳ بررسی عوامل بازدارنده جنبش نرم افزاری درنظام آموزش عالی کشاورزی ومنابع طبیعی ازدیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره .۱۵، شماره ۵۷، سال ۱۳۹۲
۴ بررسی عوامل موثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی دو فصلنامه کشاورزی دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۸۶
۵ بررسی و شناخت موانع و محدودیت های کارآفرینی در بخش کشاورزی فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۶ تحلیل عدم قطعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) مجله آب و فاضلاب دوره .۲۳، شماره ۸۲، سال ۱۳۹۱
۷ درآمدی بر مدل آرمانی کنترل استراتژیک با ابعاد سازمانی، مورد مطالعه سند افق رسانه ملی فصلنامه رسانه دوره .۲۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۸ شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۹ طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۰ کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه ای آرمانی دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۱۱ مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۲ نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت بندی مکانی اقدامات کنترل سیل فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آسیب شناسی آموزش منابع انسانی اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش ۱۳۸۹
۲ آسیب شناسی پیشی گرفتن از رهبر جامعه اسلامی با توجه به آیه یک سوره حجرات سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۱۳۹۵
۳ آنالیز ایمنی شغلی (JSA) شرکت گاز استان خراسان رضوی نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۱۳۹۱
۴ اثرات مولفههای افقی و قائم زلزلههای حوزه نزدیک در پاسخ چرخهای پلهای بتنی با پایههایکوتاه و بلند اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ۱۳۹۰
۵ اثرزلزله حوزه دوربرشبکه انتقال آب با مدل تحلیل تنش کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۶ ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجحیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانال های مرکب هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۷
۷ ارزیابی اثرات استفاده از مالچ نفتی درمنطقه سیستان دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۸ ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تاکید بر فرسایش بادی پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۹ ارزیابی تغییرات اکولوژیکی سیستان تحت تاثیر کاهش بارندگی و خشکسالی اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ۱۳۸۸
۱۰ ارزیابی عملکرد روشهای مکانیابی طرح نمونه گیری به منظور به کارگیری در کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب در یک شبکه مدل و یک پایلوت از شبکه شهر مشهد نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۹
۱۱ ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم افزار PMWIN در پیش بینی جریان در آکیفرهای آزاد نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۹
۱۲ ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با تاکید بر فرسایش بادی در منطقه سیستان دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۸۷
۱۳ ارزیابی و تهیه نقشه شدت بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس تغییر یافته (منطقه نیاتک سیستان) همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت ۱۳۸۹
۱۴ استفاده از تکنیک GIS در طبقه بندی شدت بیابان زایی منطقه سیستان پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۱۵ اسیب شناسی برنامه های توسعه پایدار روستایی ایراناز منظر قوانین برنامه های توسعه (دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404 ۱۳۹۳
۱۶ افزایش دقت معادلهی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۱۷ الگوسازی مفهومی پارادایم جدید نظام تحقیقات کشاورزی با استفاده از رو ششناسی سامانه های نرم سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۸ بازنگری روشهای پژوهش در ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی: حرکت به سوی روش شناسی ترکیبی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۹ بحران خشکسالی و رسالت ترویج چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۲۰ بررسی اثر عصاره سنبل الطیب بر رفع افسردگی ناشی ازآسم دررت نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی ۱۳۹۱
۲۱ بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن در جامعه عشایری ایران اولین همایش سازگاری با کم آبی ۱۳۸۶
۲۲ بررسی افزودن نیتروژن بر شرایط جداسازی دی اکسید کربن به صورت یخ خشک در مخلوط دوتایی متان و دی اکسید کربن با استفاده از معادله حالت دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۱
۲۳ بررسی برخی از روشهای جداسازی لرزه ای به منظور کنترل ارتعاش و کاهش پاسخ لرزه ای ساختمانها سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۱۳۹۳
۲۴ بررسی برنامه ها و سیاستهای ترویج مرتعداری سازمان جنگلها و مراتع کشور از دیدگاه مرتعداران استان زنجان سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۲۵ بررسی پتانسیل جمع آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶
۲۶ بررسی تاثیر بادشکن زنده اکالیپتوس برعملکرد یونجه درمناطق خشک مطالعه موردی شهرستان جیرفت دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۲۷ بررسی تاثیر شاخص های اصلی زمین لرزه حوزه نزدیک بر رفتار سازه های بتنی با سیستم قاب خمشی اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت) ۱۳۹۵
۲۸ بررسی تاثیر محتوای آموزشی مراکز آموزش عالی کشاورزی کرج در توانمندسازی فراگیران سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۲۹ بررسی تاثیرپذیری نتایج مدل های تحلیل آزمایش های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۹
۳۰ بررسی تغییرات روند شاخصهای یخبندان در قایمشهر از دیدگاه کشاورزی دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ۱۳۹۷
۳۱ بررسی خصوصیات مهم بارندگی از دیدگاه کاربردهای کشاورزی در قایمشهر همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی ۱۳۹۷
۳۲ بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۹
۳۳ بررسی رابطه سبک های مدیریت با بهداشت روان و خلاقیت دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۳۴ بررسی رابطه سبک های مدیریت با بهداشت روان و خلاقیت اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان ۱۳۹۴
۳۵ بررسی رابطه ی ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ( مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان خوزستان) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها ۱۳۹۲
۳۶ بررسی رابطه ی ساختارسازمانی وکارآفرینی سازمانی مطالعه موردی اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ۱۳۹۲
۳۷ بررسی راهکارهای آموزشی - ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی دربین گندمکاران استان ایلام اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۳۸ بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم های میراگر جرمی اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت) ۱۳۹۵
۳۹ بررسی روش های جداسازی لرزه ای آونگی مورد استفاده در ساختمان ها، برای کاهش اثرات زلزله سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۱۳۹۳
۴۰ بررسی سازوکارهای تقویت و توسعه کارکرد خدمات برون رسانی دانشگاهی درعرصه کارآفرینی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۴۱ بررسی سازوکارهای موثر در پذیرش و بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشاردر استان آذربایجان غربی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۴۲ بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۴۳ بررسی عوامل تاثیر گذار بر دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان منابع طبیعی استان لرستان چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۴۴ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان برای مشارکت در مدیریت شبکه ی آبیاری سد علویان سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۴۵ بررسی عوامل مؤثر در توسعه مهارت های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۴۶ بررسی عوامل موثر بر تشدید فرآیند بیابان زایی اراضی در منطقه سیستان دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۸۷
۴۷ بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علم وفرهنگ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا ۱۳۹۷
۴۸ بررسی عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی درمدیریت پایدار منابع اب و خاک در حوزه ابخیز حبله رود مطالعه موردی روستای ارو سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور ۱۳۸۵
۴۹ بررسی عوامل موثر برانگیزه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی وحد علوم و تحقیقات تهران و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۵۰ بررسی عوامل موثر در استفاده کشاورزان از وام های رسمی ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۸۸
۵۱ بررسی مساله جنگل فراگیر کمینه بادر نظر گرفتن محدودیت در قابلیت اطمینان نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۱۳۹۱
۵۲ بررسی مقایسه ای اثرات بادشکن های مصنوعی و گیاهی بر تغییرات سرعتباد مطالعه موردی منطقه جیرفت دومین همایش ملی فرسایش بادی ۱۳۸۹
۵۳ بررسی مقایسه ای مدلهای Icd8 و ESAs9 جهت تهیه نقشه بیابان زایی درمنطقه زهک سیستان دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۵۴ بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و بی سرپرست تحت حمایت بهزیستی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۵۵ بررسی مهم ترین وظایف معلم و دانش آموز در امر یاد دهی و یادگیری دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ۱۳۹۷
۵۶ بررسی میزان افسردگی ناشی ازآسم تجربی براساس تستهای رفتاری دررت اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۰
۵۷ بررسی میزان بکارگیری عملیات حفاظت خاک توسط کشاورزان حوزه های آبخیز کرخه و دز پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۵۸ بررسی نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات ترویجی از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات ترویجی وکشاورزی در شهرستان های ارومیه و خوی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۵۹ بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به فناوری نانو مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۶۰ بررسی نیازهای آموزشی گلخانه داران گل و گیاه زینتی استان تهران از دیدگاه گلخانه داران (با استفاده از مدل بوریچ) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی ۱۳۹۲
۶۱ بررسی و تحلیل نقش عوامل ترویجی- آموزشی بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۶۲ بررسی و شناخت سیستم های مدیریت یادگیری LMS و ارائه مدلی بدیل مبتنی بر معماری SOAP هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ۱۳۹۴
۶۳ بررسی وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل ESAs مطالعه موردی منطقه نیاتک سیستان دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۶۴ بررسی وضعیت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان لرستان چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۶۵ بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری پره کامپوزیتی توربین بادی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع ۱۳۹۶
۶۶ بکارگیری روش طراحی آزمایش ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی استر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع ۱۳۹۶
۶۷ به کارگیری جاذبهای انرژی درسیستم های بازویی Outrigger دردوحالت متداول وطبقات آویخته ازبازوها سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۴
۶۸ بهینه سازی کیفیت چسبندگی در اتصالات چسبی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از روش های طراحی آزمایش ها چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۱۳۹۶
۶۹ بهینه سازی لوله های مدفون آب براساس کرنش محوری و خمشی در تلاقی با گسل با استفاده از الگوریتم ژنتیک سومین همایش ملی عمران شهری ۱۳۹۰
۷۰ بهینه سازی لوله های مدفون آب در تلاقی با گسل بر اساس کرنش محوری و خمشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات ۱۳۹۰
۷۱ پژوهش بررسی تأثیر گشتالت درمانی گروهی بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۷۲ پژوهشی پیرامون اهمیت بهداشت،سلامتی و طب پیشگیری در آموزهای اسلامی کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ۱۳۹۶
۷۳ پیامدهای کمی "طرح جامع تامین آب شرب مشهد" بر منابع آب زیرزمینی پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۴
۷۴ پیش بینی شرایط تشکیل یخ خشک در مخلوط دوتایی متان- دی اکسید کربن با استفاده از معادلات حالت دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی ۱۳۹۱
۷۵ تاثیر آموزش مهارت حل مساله به شیوه ی گروهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم دوره متوسطه شهرستان مهولات دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۷۶ تاثیر آموزش های انبوهی در توانمندسازی اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی شهرستان همدان کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۷۷ تاثیر کشت گیاه گزشاهی برروی خصوصیات ادافیکی مطالعه موردی منطقه جیرفت دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۷۸ تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر ستونهای ساختمانهای فولادی با قاب خمشی پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۸۶
۷۹ تبیین نقش ترویج کشاورزی در مدیریت بحران خشکسالی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۸۰ تجربیاتی چند در کار با مدل HEC-RAS در تحلیل جریان غیر دائمی شکست سد مطالعه موردی: سد بیدواز اسفراین ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۶
۸۱ تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش های شهری پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۴
۸۲ تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۸۳ تجزیه و تحلیل عدمقطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشتدانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۱
۸۴ تحلیل بازه ای معادله ی بیلان آب با استفاده از دیدگاههای منطق فازی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۸۵ تحلیل تنشهای دینامیکی استوانه جدار ضخیم FGM تحت شوکمکانیکی به روشتحلیلی هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۹
۸۶ تحلیل دینامیکی استوانۀ جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند (functionally Graded Material) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۴
۸۷ تحلیل عوامل مؤثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۸۸ تحلیل کرنش طولی و خمشی لوله های مدفون آب در تلاقی با گسل با استفاده از شبکه عصبی اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال ۱۳۹۰
۸۹ تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۹۰ تحلیل و اولویت بندی منابع ریسک و استراتژی های مدیریت ریسک تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان رضوی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۹۱ تحلیلی بر تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر رستاخیز شیعی در مناطق شرقی عربستان سعودی با تاکید بر مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به عنوان تجلیگاه حماسه سیاسی در منطقه خاورمیانه) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ۱۳۹۲
۹۲ تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۲
۹۳ تعیین اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی هیجانی بر سلامت عمومی، شادکامی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر. چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان ۱۳۹۵
۹۴ تعیین اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی هیجانی بر سلامت عمومی شادکامی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی ۱۳۹۳
۹۵ تعیین تحلیل شرایط عملکردی موثر بر قابلیت اطمینان عملکرد انسان در فرآیند تعبیه کاتتر ورید مرکزی بخش اورژانس پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ۱۳۹۷
۹۶ تلفیق GIS و مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۴
۹۷ توسعه آموزش کشاورزی کارآفرینانه در بین دانشجویان دختر: الزامات و راه کارها سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۹۸ توسعه منطقه ای، ماموریت اصلی پارکهای علم و فناوری مطالعه موردی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همایش توسعه مبتنی بر دانایی ۱۳۸۱
۹۹ خشکسالی عامل اصلی تغییر اقلیم درمنطقه سیستان دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۱۰۰ خوداشتغالی دانشجویاندانشکده های کشاورزی استان تهران: عوامل انگیزشی و بازدارنده سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۰۱ دانش بومی مبارزه با هجوم رسوبات بادی درکهنوج دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۰
۱۰۲ دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی درموردزمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در فعالیتهای ترویج کشاورزی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۰۳ روابط عمومی و مدیریت خبر در بحران بایدها و نبایدها نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات ۱۳۹۰
۱۰۴ روش پیشنهادی جهت تعیین اعداد فازی برای پارامترهای هیدرولوژیک بر مبنای بازخورد خطا هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۰۵ زمینه های مشارکتی روستاییان در بازسازی مساکن زلزله زده (مطالعه موردی: روستاهای زلزله زده شهرستان بم) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا ۱۳۸۸
۱۰۶ سازه های اجتماعی - آموزشی موثر برمشارکت کشاورزان استان گلستان درمدیریت بهینه آب کشاورزی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۰۷ سنجش میزان پایداری کشاورزی بخش آسارا،شهرستان کرج اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۰۸ سیاست های کشاورزی پایدار: یک نیازسنجی در استان همدان سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۰۹ شناسایی تحلیل ریسک وقوع عوارض ناخواسته درفرآیند ساکشن لوله تراشه با استفاده از روش Event-Tree HEART پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ۱۳۹۷
۱۱۰ شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها ۱۳۹۷
۱۱۱ شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۱۲ شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناور ینانو در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه اعضای هیات علمی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۱۳ ضرورت و زمینه های کاربرد آینده پژوهی در ترویج و توسعه پایدار کشاورزی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۱۴ طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS برای ایجاد شبکهای بمنظور تسهیم دانش در بین دانشگران مراکز آموزشی و پژوهشی هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ۱۳۹۴
۱۱۵ طراحی لرزه ای لوله های مدفون نفت و گاز تحت بسترهای ناهمگون زمین سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۴
۱۱۶ طراحی مدل کنترل استراتژیک جامع برای واحدهای صنعتی در ایران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ۱۳۸۶
۱۱۷ طراحی و توسعه مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای فروشگاههای زنجیره ای ایران هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۸۹
۱۱۸ عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان منابع طبیعی استان گیلان نسبت به کاربرد فناوری-های اطلاعات و ارتباطات در جنگلداری اجتماعی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۱۹ عوامل موثر بر جلب مشارکت فنی بهره برداران در اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی از قنوات شهرستان تفت چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۲۰ عوامل موثر بر نگرش کشاورزان گندمکار پیرامون مدیریت ضایعات گندم ) مطالعه موردی کشاورزان گندمکار هشتگرد سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۲۱ عواهل موثر بر عدم کاربرد اینترنت در فعالیتهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۲۲ کاهش اثرات تنش خشکی به روش هیدرو و اسموپرایمینگ بذر در گیاه کلزا و رازیانه همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت ۱۳۸۹
۱۲۳ کشاورزی دقیق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رهیافتی در جهت نیل به توسعه پایدار اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۲۴ کشاورزی شهری و توسعه پایدار اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار ۱۳۹۳
۱۲۵ کشاورزی شهری: چالشها و فرصتهای آن کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۱۲۶ کمبود آب، چالش پیش روی توسعه بخش کشاورزی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۲۷ مدل آب وهوای محصول برای پیش بینی عملکرد گندم بااستفاده ازروشهای تجربی ـ آماری درقائم شهر ـ ایران کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۱۲۸ مدل سازی عددی انتقال حرارت جابجایی در لوله در حضور نوار پیچیده شده و نانو سیال چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۱۲۹ مدل سازی و ساده سازی ریاضی نیروهای دینامیکی وارد بر سدهای بتنی ناشی از زلزله (مطالعه موردی سد بتنی وزنی شفارود) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۱۳۹۳
۱۳۰ مذل مفهومی نظام اطلاعاتی نیاز محور برای ترویج مدیریت پایدار منابع طبیعی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۳۱ مشارکت شهروندان در خط مشی گذاری: تبیینی بر تجلی حقوق شهروندی در حکمرانی خوب دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی ۱۳۹۵
۱۳۲ مشوق ها و بازدارنده های بکارگیری یادگیری الکترونیکی درآموزشهای علمی - کاربردی کشاورزی سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۸
۱۳۳ مقاوم سازی سازه های قاب خمشی فولادی قدیمی با استفاده ازدیوار برشی فولادی سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۱۳۹۱
۱۳۴ مقایسه الگوی بار جانبی متناسب با شکل مود اصلی سازه والگوی بار واقعی اعمالی به سازه تحت اثر زلزله دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران ۱۳۹۵
۱۳۵ مقایسه الگوی بار جانبی متناسب با شکل مود اصلی سازه والگوی بار واقعی اعمالی به سازه تحت اثر زلزله سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ۱۳۹۵
۱۳۶ مقایسه تحلیل به روش بار افزون و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در سازههای منظم بتن مسلح قاب خمشی با دیوار برشی سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ۱۳۹۵
۱۳۷ مقایسه تحلیل به روش بار افزون و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در سازههای منظم بتن مسلح قاب خمشی با دیوار برشی دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران ۱۳۹۵
۱۳۸ مقایسه کارآیی دو روش کیفی پهنهبندی خطر بیابانزایی در منطقه بیابانی نیاتک سیستان ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۹
۱۳۹ مقایسه مفهوم عملکردی و اقتصادی سازه های مجهز به میراگر نوین EADAS و سازه های مجهز به میراگر TADAS و ADAS سومین همایش ملی عمران شهری ۱۳۹۰
۱۴۰ مقایسه نظریه ذهن درکودکان دارای اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی وکودکان عادی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۱۴۱ مکانیزم های ارتباطی تحقیق و ترویج سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۴۲ منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی موثر بر عملکرد شبکه دانش فردی مرتعداران استان فارس در شرایط خشکسالی اولین همایش سازگاری با کم آبی ۱۳۸۶
۱۴۳ نقش اعتبارات بخش کشاورزی در توسعه روستایی ( مطالعه موردی: اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در استان تهران ) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۵
۱۴۴ نقش انگیزه ی تقلب در دستکاری سود اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷
۱۴۵ نقش دانش بومی در توسعه پایدار کشاورزی پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۴۶ نقش دانش بومی در توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ۱۳۸۹
۱۴۷ نقش شناخت درمانی در درمان افسردگی با تاکید بر منابع اسلامی دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۱۴۸ نقش فرصت تقلب در دستکاری سود اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷
۱۴۹ نقش مؤثر پدافند غیر عامل در مدیریت بحران شریان های حیاتی تحت اثر زلزله دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۴
۱۵۰ نگاهی روانشناختی به نقاشی کودکان دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۱۵۱ واکاوی الزامات و مولفه های توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۵۲ یک نوع جاذب انرژی با ورقهای تسلیم شونده برای ستونهای پیرامونی ساختمان گهوارهای و بررسی آن با تحلیل اجزای محدود غیرخطی ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد ۱۳۹۴