CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر حسین انصاری

Doctor Hossein Ansari

عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 8898

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر حسین انصاری

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس شورای اجرایی دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ۱۲ آذر ۱۳۹۷

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمدحسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

غلامعلی دهشیری

Gholamali Dehshiri

رئیس کل دادگستری استان یزد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر حسین انصاری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطر های بر عملکردو کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۲ ارزیابی پارامترهای مؤثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما مجله آب و فاضلاب دوره .۲۵، شماره ۸۹، سال ۱۳۹۳
۳ ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در پیش بینی بارندگی ماهانه به کمک الگوهایپیوند از دور (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۴ ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سی ساب، خراسان شمالی فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۵ ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۶ ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن : روش داده های تابلویی مجله آب و فاضلاب دوره .۲۳، شماره ۸۴، سال ۱۳۹۱
۷ ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک - والس مجله آب و فاضلاب دوره .۲۰، شماره ۶۹، سال ۱۳۸۸
۸ ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره .۴۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۹ استفاده از توابع درونیاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۶، سال ۱۳۹۲
۱۰ اعتبار سنجی مدلAquacrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستان تحت شرایط همزمان تنش شوری و خشکی فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۱ بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت ذرت علوفه ای (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب نیشابور) مجله آب و فاضلاب دوره .۲۹، شماره ۱۱۸، سال ۱۳۹۷
۱۲ بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۱۳ بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان ، مطالعه موردی : شهر نیشابور مجله آب و فاضلاب دوره .۱۸، شماره ۶۳، سال ۱۳۸۶
۱۴ بررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخص های رشد سورگوم علوفه ای فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره .۴۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۵ بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق 1420 (یادداشت فنی) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۶ پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG5 فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۷ پیشبینی بارش و دمای متوسط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره .۳، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۲
۱۸ تاثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستان فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۱۹ ریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره .۷، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۷
۲۰ شبیه سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره ای توسط مدل Hydrus 2D/3D فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۲۱ قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی مطالعه موردی شهر نیشابور فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره .۱۳، شماره ۳۸، سال ۱۳۸۸
۲۲ قیمت گذاری آب شرب شهری براساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر مجله آب و فاضلاب دوره .۲۲، شماره ۸۰، سال ۱۳۹۰

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۲ A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۳ An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۴ Assessment of relationship between medication and estimated risk of breast cancer using Gail model among women in southeastern Iran, 2017-18 چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ۱۳۹۷
۵ آب یک کالای اقتصادی : مقایسه تعرفه های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده « IRT-cap » ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۸۶
۶ آلودگی آب و مدیریت کیفیت آن نهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۵
۷ اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۴
۸ ارائه رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف آب شهری همایش علمی چالش آب در استان قم ۱۳۸۹
۹ ارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۰ ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۱۱ ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۱۲ ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع خاک اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۳ ارزیابی تنشها پیرامون تونلهای دایره ای به روش عددی و تحلیلی اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۱۴ ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۱۵ ارزیابی روشهای افزایش عملکرد و بهره وری آب گندم با استفاده از گزینه های مدل SWAP مطالعه موردی: دشت نیشابور چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۶ ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی و انجام سزارین در زنان قالی باف شهرستان سربیشه دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور ۱۳۹۶
۱۷ ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از گاما تست دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ۱۳۸۹
۱۸ ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما (مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب ۱۳۹۷
۱۹ ارزیابی همبستگی شاخص های RDI, SPI و SPEI با پارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب و هوایی ایران دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۲۰ اسپکتروسکوپی NMR روشی نوین درصنعت غذا اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۲۱ اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف ۱۳۸۸
۲۲ افزایش طول عمر پانل های آبگرد شل یا بدنه کوره قوس الکتریکی بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۳
۲۳ Factors Affecting the Addiction Relapse in Methadone-Treated Addicts Referring to Addiction Treatment Centers in Southeast of Iran دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور ۱۳۹۶
۲۴ Investigating the rate of recurrence and its predictors in methadone treatment addicts referring to addiction treatment centers in Zahedan: a prospective longitudinal study in 2016 دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی ۱۳۹۶
۲۵ mparison of the Lecture and E-mail Training Method on Correction of Body Postures among Bank Staffs: an Ergonomic Study in the southeast of Iran نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳۹۷
۲۶ Sleep quality in nurses working in different shifts پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان PARCoMSS ۱۳۹۷
۲۷ Socio-economic Factors Related to Estimated Risk of Affecting to Breast Cancer by Gail Model in Women Older than 35 Years Referring to Health Centers of Zahedan City in 2016 سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ۱۳۹۶
۲۸ Survival Analysis of Drug Abuse Relapse in Addiction Treatment Centers in Zahedan: a prospective longitudinal study نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳۹۷
۲۹ SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۳۰ برآورد آماری حداکثر بارش محتمل ٢٤ ساعته براساس تصحیح ضریب فراوانی هرشفیلد (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۳۱ برآورد خطر احتمالی انتقال بیماریهای واگیر بر حسب نوع بلا سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه ۱۳۸۵
۳۲ برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۳۳ برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاههای کشاورزی دشت مشهد با احتساب هزینه های جبرانی اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی ۱۳۹۲
۳۴ برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۳۵ بررسی آثار تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک 4 گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با پتانسیل استفاده در فضای سبز اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۳۶ بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۳۷ بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۸ بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری در برخی خصوصیات رویشی در میزان اسانس نعنا فلفل این (Mentha piperita) در طی دو چین دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۳۹ بررسی اثرات اصلاح دادههای دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر-تعرق مرجع در استانخراسان شمالی اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰
۴۰ بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمههای سیستان دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ۱۳۸۹
۴۱ بررسی اثرات کمآبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۴
۴۲ بررسی الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۴۳ بررسی امکان استفاده از آب های زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم های آبیاری همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۴۴ بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۱
۴۵ بررسی تاثیر استرس شغلی بر سلامت عمومی در بین کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز سومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۱۳۹۶
۴۶ بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L. همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۴۷ بررسی تاثیرعوامل آب وهوایی برعملکرد گندم دیم و آبی درسه منطقه مهم تولید گندم کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۴۸ بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۴۹ بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه های استان همدان همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۵۰ بررسی رابطه فاکتورهای اقتصادی - اجتماعی با سن یائسگی طبیعی در زاهدان سال 1387 اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ۱۳۸۹
۵۱ بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزاء محدود پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۹
۵۲ بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه گلورد از رودخانه نکارود مازندران اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی ۱۳۹۲
۵۳ بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰
۵۴ بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف داروهای اعصاب و روان و مواد اعتیاد آور و در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد زاهدان سال 1396 دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت ۱۳۹۷
۵۵ بررسی عوامل ارگونومیکی مرتبط با پوستچر های مختلف دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر زاهدان نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران ۱۳۸۷
۵۶ بررسی غلظت فلزات سنگین در نزولات جوی شهر تهران و تعیین منشاء آن با استفاده از روش تحلیل عاملی (Factor Analysis) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۲
۵۷ بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۵۸ بررسی مدل نشست لایه روسازی خط لوله مدفون در اثر بارگذاری متغیر سطحی اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک ۱۳۸۹
۵۹ بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه ها در اصلاح الگوی مصرف همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب ۱۳۸۸
۶۰ بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار همایش علمی چالش آب در استان قم ۱۳۸۹
۶۱ بررسی مطالعات ومشکلات اجرایی پروژه اصلاح توسعه شبکه آب شهری مشهد مطالعه موردی: پهنه C کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب ۱۳۹۰
۶۲ بررسی میزان آگاهی از بیماری ایدز، هپاتیت و رفتار پرخطر در کودکان خیابانی سنین پیش دبستان و دبستان جنوب شرق ایران: آموزش نیاز اساسی در این کودکان اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان ۱۳۹۷
۶۳ بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه 3 شهر زاهدان در زمینه بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۷
۶۴ بررسی نظرات زنان منطقه 3 شهر زاهدان در مورد روشهای ترغیب مردم به شرکت طرح بازیافت مواد زائد جامد سال 1386 سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی ۱۳۸۷
۶۵ بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای « وابسته به قیمت آب» ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۸۶
۶۶ بررسی و ارزیابی قیمت گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی « AGE » ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۸۶
۶۷ بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای شهر زاهدان در سال 1385 یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۷
۶۸ بررسی وضعیت مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی (HSE و جو ایمنی در کارگاه های ساختمانی) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی ۱۳۹۵
۶۹ بررسی ویژگی های کمی توده خالص سرخدار(مطالعه موردی: منطقه پونه آرام استان گلستان) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۷۰ پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دورههای خشک استان سیستان و بلوچستان اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰
۷۱ پایش خشکسالی های شهر زاهدان و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع، تداوم و شدت آنها سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۷۲ پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS مطالعه موردی: دشت نیشابور هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۰
۷۳ پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب ۱۳۸۸
۷۴ تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای همایش ملی آب، انسان و زمین ۱۳۹۳
۷۵ تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۷۶ تاثیربستگی تاج بر میزان زاد آوری گونه های درختی در توده آمیخته سرخدار سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۷۷ تاملی بر چالشهای ارزیابی سیستمهای مدیریت با تکیه بر رویکرد BSC-DEMATEL- GAHP (مطالعه موردی: شرکت پالایش و پخش استان قم) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها ۱۳۹۲
۷۸ تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۷۹ تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۸۰ تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۸۱ تحلیل استفاده از پساب در کشاورزی معیارها و ارائه رویکردها حوزه شهری مشهد دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب ۱۳۸۹
۸۲ تعیین الگوی کشت بهینه تولیدات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی مطالعه موردی شرق استان مازندران اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۸۳ تغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۸۴ تفکیک مرحله اول و دوم تبخیر از سطح خاک بدون پوشش دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۲
۸۵ تلفیق و ترکیب توابع فازی مرتبط با پارامترهای بارندگی و تبخیروتعرق جهت پایش خشکسالی اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند ۱۳۸۶
۸۶ تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۱
۸۷ رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۸۸ سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۸۹ شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ۱۳۹۶
۹۰ طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۴
۹۱ طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دبی و حجم آب عبوری از پارشال فلوم اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۳
۹۲ کاربرد فناوری اطلاعات IT در مدیریت آب کشاورزی دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۹۳ گسترش و توسعه نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۴
۹۴ محیط زیست و انرژی های تجدید شونده یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۷
۹۵ مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزا محدود با انسیس و پلاکسیس دومین کنفرانس سراسری آب ۱۳۸۸
۹۶ مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم ۱۳۹۰
۹۷ مدلسازی هیدرولوژی حوضه ابریزبا استفاده از ArcSWAT همایش ژئوماتیک 89 ۱۳۸۹
۹۸ مدیریت مواد غذایی در شرایط بحران سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه ۱۳۸۵
۹۹ مروری بر روش های جداسازی گازهای اسیدی از گاز طبیعی پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۶
۱۰۰ مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۰۱ مطالعه کمی جنگلهای بلوط در بخش میانی زاگرس (مطالعه موردی: چهار محال بختیاری) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۱۰۲ مقایسه اختلالات دید رنگ در جوشکاران شهرستان زاهدان با افراد سالم هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ۱۳۹۰
۱۰۳ مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونههای غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۰۴ میزان فلوئور آب شرب و شاخص DMF در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زاهدان در سال 1385 نهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۵