CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای مسعود شمس بخش

Masoud Shams Bakhsh

دانشیار - دانشگاه تربیت مدرس

کد محقق - Researcher ID: 9391

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای مسعود شمس بخش

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزیکرمان،ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سید ساجدین موسوی

Seyed Sajedin Mosavi

بهمن سلیمانی

Bahman Soleymani

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای مسعود شمس بخش در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ بررسی فنوتیپی و بیماری زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان های شمال ایران دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۲ بررسی فیلوژنتیکی جدایه های جدید ایرانی ویروس بادنای یک انجیر بر اساس ترادف ژن پروتئین حرکتی دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳ بررسی کارایی برخی ازروشهای سالم سازی سیب زمینی Solanum tuberosum L و اثرآنها برعملکرد غده چه درگیاهان عاری ازویروس فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۴ پراکنش سه ویروس مهم شته برد کلزا در استان گلستان دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۵ تاثیر آلودگی ویروس موزاییک خیار و ویروس موزاییک کلم گل بر مقاومت کلزا به ویروس موزاییک شلغم دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۵۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۶ حذف ویروس موزاییک خیار از گلایل با استفاده از روش‎های کشت مریستم، گرمادرمانی و برق‎درمانی دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۷ کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۸ کاربرد ناقل های ویروسی گیاهی در بیوتکنولوژی دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۹ محلول سازی و تا خوردگی مجدد اجسام اینکلوژن پروتئین نو ترکیب پوششی ویروس برگ باد بزنی مو تولید شده در Escherichia coli دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۰ نقش سورفکتین در القا مقاومت گیاه توتون علیه آگروباکتریوم دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۷

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر عوامل کنترل بیولوژیک باکتریایی بر روی قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط آزمایشگاهی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۲ ارزیابی فعالیت بیوکنترلی Bacillus amyloliquefaciens جداشده از ریزوسفر خربزه علیه قارچ عامل پوسیدگی ذغالی درشرایط آزمایشگاهی کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۳ استفاده از حامل کلروپلاستی برای بیان پروتئین نوترکیب فیوژن نانوبادیAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتریEscherichia coli اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۴ استفاده از ناقل ویروسیTuMVبه منظور بیان موقت ژنGFPدر گیاه توتون اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵ اولین گزارش از وجود باکتری Brenneria goodwinii از ایران هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۶ اولین گزارش از همراهی فیتوپلاسما با بیماری کتابی شدن تاج خروس از تهران سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۷ اولین گزارش از همراهی فیتوپلاسما با بیماری کتابی شدن هندوانه ازایران سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۸ Escherichia همسانه سازی و بیان ژن رمز کننده پروتئین پوششی ویروس زردی غربی چغندر قند درcoli هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۹ بررسی بیماری لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی در استان تهران اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۰ بررسی تغییرات بیان ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز گندم در تعاملات گندم- زنگ ساقه با استفاده ازRealtime-PCR اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۱ بررسی تنوع ژنتیکی Ustilago hordei ب ا استفاده از نشانگر RAPD در استان خوزستان هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۲ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum با استفاده از نشانگر مولکولی IS50 دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۳ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه هایPectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۴ بررسی تنوع ژنتیکی جذایه های جهش یافته تریکودرما با استفاده از نشانگر ERIC-PCR سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۵ بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Ustilago hordei در استان خوزستان با استفاده از نشانگر rep-PCR دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۶ بررسی عوامل بیماری لکه برگی باکتریایی درتعدادی ازگیاهان زینتی استان مرکزی سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۱۷ بررسی وقوع ویروس موزائیک انجیر در برخی از استان های ایران اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۸ تاثیر اسانس آویشن بر تراکم جمعیت Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی باکتریایی سیب زمینی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۹ تاثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر فعالیت آنزیم های مرتبط با دفاع چغندرقند علیه ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل ۱۳۹۸
۲۰ تاثیر ویروس موزاییک کلم بر صفات فلورسانس کلروفیل در کلزا دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل ۱۳۹۸
۲۱ تأثیر ژنوتیپ، غلظت هورمونی و سن ریز نمونه های برگ لپه ای کلزا Brassica napus L بر باززایی انها در شرایط کشت بافت دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۲۲ تشخیص ویروس برگ بادبزنی مو درانگور با استفاده از آزمون RT- PCR چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۳ تعیین ترادف قطعه کوچک و ژن غیر ساختمانی قطعه M جدایه تره ویروس لکه زرد زنبق ( Iris yellow spot (virus نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲۴ تعیین خصوصیات و تفکیک استرین های ایرانی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش های بیوشیمیایی و مولکولی چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۵ تعیین درصد بذربردی ویروس موزایئک معمولی لوبیا و ویروس موزائیک خیار در ارقام لوبیا خشک سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۶ تکامل مولکولی پروتئین پوششی و p25 مربوط به جدایه های ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۱
۲۷ تولید پلانتی بادی اختصاصی عامل بیماری جاروک لیمو ترش در گیاه Nicotiana benthamiana هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۸ جداسازی و تکثیر فاژهای پلی کلونال اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات از کتابخانه فاژی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۹ جداسازی و شناسایی بیماری پوسیدگی ذغالی Macrophomina phaseolina در مزارع لوبیا شهرستان کنگاور اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۳۰ ردیابی همزمان ویروسهای موزائیک معمولی و موزائیک معمولی نکروز لوبیا با استفاده ازMultiplex-RT-PCR اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۳۱ شناسایی و ردیابی پوتی ویروس های آلوده کننده باقلا در استان خوزستان هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳۲ شیوع بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان تهران ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۳ مقایسه تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر روی برخی از پارامترهای رشد وباردهی لوبیا ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۴ مقایسه سه نشانگر مولکولی RAPD و rep-PCR ،ISSR در بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های Sclerotinia sclerotiorum دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۸۸
۳۵ واکنش آنزیم های آنتی اکسیدانتی کلزا به ویروس موزاییک شلغم و ویروس موزاییک گل کلم دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل ۱۳۹۸
۳۶ واکنش تعدادی از ژنوتیپ های چغندرقند به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴