CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای امین باقی زاده

Amin Baghi Zade

دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران

کد محقق - Researcher ID: 9397

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای امین باقی زاده

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزیکرمان،ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد شاکرنژاد

Ahmad Shakerzadeh

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نیما فرجیان

Nima Farajian

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان کی-مدیرگروه کامپیوتر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای امین باقی زاده در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر السیتور روی و عصاره مخمر بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه بادرنجبویه همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲ اثر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آنها بر عملکرد گیاه هندوانه دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۳ اثر نیتروژن بر کیفیت علوفه چند رقم سورگوم علوفه ای در کرمان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴ احیا اکوسیستم های آلوده شده توسط فلز سنگین کادمیوم با کمک گیاه ازمک( Cardaria draba L) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی ۱۳۸۹
۵ ارائه مدل مناسب ژنتیکی برای عملکرد و صفات وابسته به آن تحت تنش خشکی دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۶ ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای خاکشیر با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD در استان کرمان هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۷ ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات مرتبط با کیفیت نانوایی در لاین های مختلف گندم نان بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۸ ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات زیره سبز Cuminum cyminum L.) بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۹ ارزیابی ژنوتیپهای زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت استرس خشکی بر پایه شاخصهای تحمل اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۰ ارزیابی صفات مورفولوژیک و تعیین مهمترین اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) تحت شرایط تنش و نرمال رطوبتی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۱ ارزیابی عملکردی اجزای عملکرد کىجد تحت تىش خشکی دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران ۱۳۹۶
۱۲ ارزیابی مدل ژنتیکی مناسب برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۱۳ اصلاح الگوی تولید و مصرفدر گیاهان دارویی همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف ۱۳۹۰
۱۴ اصلاح الگوی تولیدومصرف نان همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف ۱۳۹۰
۱۵ بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر روند تغییرات رشد چغندرقند پاییزه در دشت ارزوئیه نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۶ بررسی اثر عصاره اتانولی، متانولی و اسانس گیاهان Pimpinella Anisum بر درصد زنده مانی سلولهای سرطان معده انسان در شرایط in vitro دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷ بررسی اثر عصاره اتانولی، متانولی و اسانس گیاهان Pimpinella Anisum بر درصد زنده مانی سلولهای سرطان معده انسان در شرایط in vitro دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۸ بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره مخمر بر بیوسنتز رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۹ بررسی اثر کادمیوم بر طول اندام زمینی و هوایی و میزان جذب در اندام هوایی در گیاه تاجریزی اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۲۰ بررسی اثر کادمیوم بر وضعیت سیتوژنتیکی گیاه تاج ریزی (Solanm nigrum L) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۲۱ بررسی اثرکادمیوم برمیزان پروتئین ها دراندام هوایی گیاه تاجریزی Solanum nigrum L. کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۲۲ بررسی تاثیر ریز ذرات اکسید روی و اکسید مس بر جوانه زنی و صفات ریخت شناسی گیاهچه شیرین بیان (Glycrrhiza glabra L.) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۲۳ بررسی تاثیر سرب بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۲۴ بررسی تجمع کادمیم در قسمت های مختلف گیاه سیر و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو کادمیم اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۲۵ بررسی تنوع ژنتیکی باکتریهای PGPR تولید کننده اکسین با استفاده از نشانگر RAPD سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۶ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های گیاه دارویی مرزه با استفاده از صفات مرفولوژیک همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۷ بررسی تنوع ژنتیکی ختمی دارویی با استفاده از نشانگر های مولکولی RAPD هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۸ بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی بابونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی ۱۳۸۹
۲۹ بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی حنا با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۳۰ بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی حنا با استفاده از نشانگرمولکولی RAPD سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۱ بررسی تنوع فنولوژیک گیاه چند منظوره و روغنی هوهوبا chinensis (LINK) Simmondsisa در استان کرمان اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۳۲ بررسی تنوع مولکولی لاینهای غله جدید تریتیپایرم در مقایسه با لاینهای امیدبخش تریتیکاله و ارقام گندم نان ایرانی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۳۳ بررسی خویشاوندی نمونه های موجد در ژرمپلاسم لوبیای چشم بلبلی ایران کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۳۴ بررسی ژنتیکی صفات مختلف در اینبرد لاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام گندم روشن و سوپرهد تحت شرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۳۵ بررسی صفات فیزیولوژیک گیاهچه زیره سبز .CUMINUM CYMINUM L تحت شرایط تنش خشکی بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۳۶ بررسی صفات مرتبط با عملکرد جو از طریق نشانگر مولکولی RAPD چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۳۷ بررسی عملکرد و اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص های تحمل در هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط نرمال و تنش شوری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۸ بررسی مدل های چند پارامتری صفات مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۳۹ بررسی میزان lawsone در عصاره گیاه دارویی حنا کرمان با استفاده از کارماتوگرافی مایع (HPLC) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۴۰ بررسی میزان جذب آرسنیک توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۱ بررسی میزان جذب سرب توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات آن بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۲ بررسی میزان جذب فلز کادمیوم توسط گیاه یونجه و مطالعه اثرات این فلز بر خصوصیات فیتوشیمیایی و موفولوژیک آن اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۳ بررسی واکنش متفاوت اکوتیپ های کرانه ای زیره سبز در پاسخ به ریکاوری بعد از تنش خشکی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴۴ بررسی وجود اسکوآلن در برخی گیاهان دارویی نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۴۵ بهینه سازی سیستم کالوس زایی یونجه (medicago sativa L.) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۶ بیوتروریسم و پدافند غیر عامل سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۷ تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۸ تاثیر EDTA بر غلظت عناصر سنگین مس و روی در خاک و توانایی ایجاد آلودگی آبهای زیرزمینی توسط این عناصر یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۴۹ تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر میزان آفلاتوکسین پسته اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۵۰ تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام لوبیا قرمز چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۵۱ تاثیر میزان کودهای ازته و فسفاته و دور آبیاری بر میزان آفلاتوکسین پسته اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۵۲ تأثیر پارامترهای جوی بر محصولات کشاورزی دریک اقلیم بیابانی( مطالعه موردی : شهر کرمان) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۵۳ تجزیه QTL برخی صفات مرتبط با عملکرد جو در جمعیت F 3 حاصل از تلاقی Cwb×Afzal در کرمان چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۵۴ تعیین مدل مناسب ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم نان ( Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۵۵ تهیه و کاربرد کاوشگرPTA71 در شناسایی نواحی ریبوزومی ژنوتیپهای تریتی پایرم دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۸۸
۵۶ شناسایی ژن کارکردی Nax1 در گندمهای دیپلوئید Triticum boeoticum غرب ایران اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۵۷ شناساییQTLهای های متحمل به شوری در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقی گاسپارد و خارچیا اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵۸ مخاطرات محیطی محصولات تراریخته هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵۹ مدلسازی عملکرد اکوتیپ های زیره سبز (cuminum cyminuom ) در استان کرمان دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۶۰ مطالعه ژنتیکی برخی صفات گندم نان تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۱ مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات کمی مهم در تعدادی از هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط تنش شوری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۲ مکان یابی QTLهای برخی صفات زراعی گندم نان تحت تنش شوری با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۳ مکانیابی ژنهای کنترل کننده برخی از صفات فیزیولوزیک گندم نان تحت تنش خشکی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۶۴ نقش اسید سالیسیلیک در جنین زایی سوماتیکی غیر مستقیم هوهوبا ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶۵ همسانه سازی فرم کوتاه شده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (K2S) در ناقل کلروپلاستی توتون هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰