CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر بهمن بهرام نژاد

Doctor Bahman Bahram Nezhad

دانشیار دانشگاه کردستان

کد محقق - Researcher ID: 9623

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر بهمن بهرام نژاد

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های گندمکردستان،سنندج

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمدحسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

غلامعلی دهشیری

Gholamali Dehshiri

رئیس کل دادگستری استان یزد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر بهمن بهرام نژاد در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر محیط کشت بر کشت درون شیشه ایی ارقام محلی و وحشی انگور( Vitis vinifera L) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۲
۲ القای ریشه های موئین در گیاه داروی خرفه (portulaca oleracea) با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳ القای کالوس از محور گل آذین گیاه پسته وحشی Pistacia atlantica subsp. Kurdica هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴ بررسی بیان ژن های شبه سایکلوتاید در گیاه ذرت تحت اثر حمله شته، تیمار با جاسمونیک اسید و زخم اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۵ بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین های آرگونات در گیاه خیار (Cucumis sativus L) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶ بررسی بیوانفورماتیکی ژن 1-دئوکسی-دی -زایلوز 5-فسفات سنتاز در چندین گونه گیاهی به منظور جداسازی ژن در پیرتروم اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۷ بررسی بیوانفورماتیکی عملکرد ژن شبه دفنسین D2 در گیاه توت فرنگی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۸ بررسی های بیوانفورماتیکی برای شناسایی میکرو RNA های حفظ شده در گیاه توت فرنگی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۹ تغییرات فعالیت آسکوربات پر اکسیداز در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۲
۱۰ جداسازی و اندازه گیری تراکم باکتری های اندوفیت دردو رقم توت فرنگی نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۱۱ جداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپنسنتازی از گیاه دارویی سیاهدانه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۲ شناسایی بیوانفورماتیکی ژن های هدف چند میکرو RNA جدید در انگور سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۱۳ شناسایی بیوانفورماتیکی میکرو RNA ها در انگور اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۱۴ شناسایی ژن های دفنسین در گیاه توت فرنگی(Fragaria vesca) با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۵ شناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا Phaseolus vulgaris سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۶ شناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا Phaseolus vulgaris سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۷ طراحیsiRNAبر اساس ژنAC1 از طریقin silico siRNA search برای ایجاد مقاومت عمومی به ویروس هایTYLCCNV و TYLCV اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۸ کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید در Viola modesta بومی غرب ایران دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۹ کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید درذرت دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۰ لاتین P-glycoprotein مقاومت چند دارویی MDR پیشرفت تومور و پیشرفت های اخیر در درک مکانیسم ان آى سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی ۱۳۹۵
۲۱ مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۲ مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم به بیماری فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۲۳ مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایههای ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۴ های قارچی های شبه سایکلوتاید ذرت در مقابله با بیمارینقش ژن اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۵ های مویین گیاه تاثیرالیسیتورهای متیل جازمونات و اسید سالیسلیک بر تجمع دوپامین در ریشهخرفه هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰