CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای مهندس حمیدرضا کریمی

Hamidreza Karimi

کد محقق - Researcher ID: 9776

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای مهندس حمیدرضا کریمی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی انجمن مهندسی گاز ایران، تهران- دانشگاه تهران ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احد روانجو

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

الهام عبداله پور

دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای مهندس حمیدرضا کریمی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر غلظت متفاوت بی کربنات سدیم در آب آبیاری بر برخی ویژگی های رویشی و بوم فیزیولوژیکی دانهال های پسته رقم بادامی ریززرند مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲ اثر کاربرد بنزیل آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی های درخت و میوه پسته کله قوچی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۳ اثرات اسید جاسمونیک و میکوریز آربوسکولار بر رشد و خصوصیات اکوفیزیولوژیکی دانهال های پسته تحت تنش خشکی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۴ ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و رشدی سه ژنوتیپ مختلف گردو نسبت به بیکربنات آب آبیاری فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۵ ارزیابی پایه های پسته و دو رگه بین گونه ای آتلانتیکا × ورا (Pistacia vera × Pistacia atlantica) به تنش خشکی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۶ ارزیابی تأثیر پایه، پیوندک و روش پیوند بر افزایش رویشی انار فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۷ بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های نر و ماده پسته (.Pistacia vera L) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۸ بررسی تنوع ساختار ظاهری درون تودهای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آنها در رقم پسته بادامی ریز زرند فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۹ بررسی و جایگاه حقوق بشر در جهان اسلام فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۱۰ تاثیر تنش شوری بر غلظت عنصرهای کم مصرف در بنه باغی با نوع رشد و طول ساقه متفاوت مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۱۱ تأثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۲ گزارش یک مورد موکوسل کونکابولوزا مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۴
۱۳ هیدروسالپینکس دوطرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر: گزارش موردی از بز فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره .۶۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر اسید هیومیک بر پارامترهای رویشی و نشت یونی گل رز رقم گرند پریکس Rosa hybrida var Grand prix با دو روش کاربرد نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲ اثر روئیدنی دریایی برتغییرات نیروی ثقلی و جانبی وارد بر جکت سرچاهی SPD21 منطقه گازی پارس جنوبی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۴
۳ اثر ضریب تغییر بار ثقلی عرشه بر ضریب اطمینان گسیختگی عملیاتی جکت سرچاهی SPD20 منطقه گازی پارس جنوبی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۴
۴ اثر غلظت های مختلف اسیدهیومیک بر جذب کلسیم و عمر ماندگاری گل رز رقم آوالانچ Rosa hybrida L. cv. Avalanche نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵ اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر عناصر غذایی دانهال های پسته ی رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوری دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۶ ارزیابی بیوشیمیایی توده های مختلف ترخون Artemisia dracunculus جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۷ ارزیابی تاثیر قطر پایه و نوع پیوندک بر گیرایی پیوندک و پارامترهای رویشی پسته دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۸ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی پایه های پسته با استفاده از نشانگرRAPD دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۹ ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف دستنبو ( var. dudaim )با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۳
۱۰ ارزیابی دانهال های هیبرید بین گونه ای پسته اهلی و بنه به تنش خشکی با تاکید بر شاخص های بیوشیمیایی پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۰
۱۱ ارزیابی ویژگیهای رویشی هیبرید بین گونهای آتلانتیکا و ورا در مرحله دانهالی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۲ RobustF eedbackL tnearrzationC ontrolf or UncertainN onlinearS ystems, Implementedo n HelicopteLr aboratoryM odel پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۶
۱۳ بررسی پتانسیل فشار آوندهای چوبی ساقه و میزان پرولین دانهالهای پسته میکوریزی درشرایط تنش خشکی ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی ۱۳۹۲
۱۴ بررسی پیوند در انار و جایگاه آن در انارکاری کشور نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۵ بررسی رشد و تغییرات توزیع ماده خشک در سه پایه پسته میکوریسی تحت تنششوری اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۱۶ بررسی رفتار آلیاژهای مقاوم به سایش پمپهای انتقال مواد معدنی در شرایط حاد ترکیبی خوردگی و سایش یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران ۱۳۸۸
۱۷ بررسی رفتار خوردگی فلز جوش فولاد زنگ نزن L 316 به روش اکتیو تیگ با استفاده از فلاکس سه جزیی اکسیدسلیسیم- اکسیدتیتانیوم– اکسیدکلسیم هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب ۱۳۹۶
۱۸ بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و برخی تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر شکست خواب بذر باریجه اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۹ بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و نیترات پتاسیم روی شکست خواب بذر باریجه اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۰ بررسی عوامل خطای انسانی دربروز سوانح هوایی دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی ۱۳۹۰
۲۱ بررسی مخاطرات برخورد با قنوات و حفره های معارض در تونل های شهری مشهد مقدس کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ۱۳۹۴
۲۲ بررسی نقش برخی صفات کیفی در تعیین جنسیت پسته رقم بادامی ریس زرند درمرحله دانهالی اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۲۳ بررسی واکنش پایه های بادامی ریز زرندPistacia vera L. cv. Badami-Riz-e-Zarand و بنه باغی P.eurycarpa × P. Atlantica به دو گونه قارچ فیتوفترا دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۲۴ بررسی واکنش پایه های بادامی ریز زرندPistacia vera L. cv. Badami-Riz-e-Zarand و بنه باغی P.eurycarpa × P. Atlantica به قارچ Verticillium dahliae دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۲۵ بزرسی اثز تیمارهای مختلف دمایی بز شاخص های جوانه سنی بذر سه رقم پسته اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۲۶ تاثیر تنظیمات کششو سرعت غلتکها، برخی از ماشین آلات خط تکمیل بر روی میزان جمع شدگی پارچه های ریب1×1صد در صد پنبه ای هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۱
۲۷ تأثیر تنظیم کننده های رشد و سولفات پتاسیم بر روی رنگ قسم تهای مختلف میوه انار بعد از انبارسرد همایش ملی انار ۱۳۹۰
۲۸ تأثیر قلیائیت آب آبیاری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی انار اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۲۹ روش اجرای جمع کننده های زهکشی زیرزمینی در زمین های ماسه ای با سطح آب زیرزمینی بالا نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۴
۳۰ شناسایی فاکتورهای بحرانی در چرخه عمر پروژه های ساخت و ساز در ایران و تاثیر آن دراتمام پروژه ها با رویکرد مدیریت تنگنا دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ۱۳۹۶
۳۱ کنترل H∞ چند منظوره سیستم های آشفته تکین یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ۱۳۸۲
۳۲ مخاطرات تونل سازی درحفر تونلهای شهری مشهدمقدس همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۴
۳۳ مروری بر استفاده از مواد معدنی در کنترل خونریزی غیر قابل مهار در شرایط پیش بیمارستانی همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی ۱۳۹۷
۳۴ مطالعات اولیه پیرامون انتخاب گرده دهنده مناسب برای برخی ارقام تجاری پسته هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۵ مطالعه اثر تنش شوری و همبستگی بیه صفات در هیبرید طبیعی بنه باغی به عنوانپایه در درختان پسته اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۳۶ مطالعه اثر تنش قلیاییت بر برخی از خصوصیات برگ پایه پسته بادامی ریز زرند دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۳۷ مطالعه اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر رشد رویشی دانهالی پسته رقم بادامی ریز اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۳۸ مطالعه اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر رشد رویشی دانهالی پسته رقم بادامی ریز در شرایط تنش شوری اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۳۹ مطالعه اولیه بررسی و ارزیابی تنوع درون رقمی پسته اکبری و احمدآقایی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۴۰ مطالعه گردهافشانی تکمیلی با استفاده از سوسپانسیون دانهگرده غنیشده با عناصربور و روی بر ویژگیهای کمی و کیفی خشکمیوه پسته رقم ,اوحدی، اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۴۱ مطالعهی اثر عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر میزان تنظیم کننده های اسمزی دانهال های پسته ی رقم بادامی ریز در شرایط تنش شوری دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۴۲ واکنش دانهال های دو رقم پسته اکبری و کله قوچی به تیمار اسید سالیسیلیک در شرایط تنش سرمایی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۳ واکنش دو پایه پسته به تنش خشکی براساس برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷