CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله معرفی عملکرد چیلر جذبی (Absorption chiller) و پانل هوشمند خورشیدی در صنعت ساختمان

عنوان مقاله: معرفی عملکرد چیلر جذبی (Absorption chiller) و پانل هوشمند خورشیدی در صنعت ساختمان
شناسه (COI) مقاله: 77_3045645068
منتشر شده در یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ریحانه پیمان - کارشناسی مهندسی عمران-عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:
در 100 سال اخیر، افزایش مصرف سوختهای فسیلی منجر به بالاتر رفتن غلظت اتمسفری دی اکسید کربن تا 30شده اس ت تا آنجا که 42 % از انرژی مورد نیاز، از سوختها ی فسیلی ) نفت و گاز و (… تأمین م یشود و پی شبینی شده است تا سال 2010 میلادی، آسیا به بزرگترین مصرف کننده انرژی در دنیا تبدیل خواهد شد. در کشور ما نیز %38 سوخت مصرفی به ساختمانها اختصاص داده شده که در کنار هزین ههای بالای آن برای مصرف کننده، با خطر روبه اتمام بودن منابع و آلودگی محی طزیست همراه است که این مهم استفاده از سرچشم ههای تجدیدپذیر انرژی را واجب م یگرداند.از آنجا که این انرژیهای تجدیدپذیر منجر به تولید مقادیر بسیار بسیار ناچیزی و در برخی موارد هیچ نوع از گازهای گلخان های م یگردند؛ لذا یکی از سوختهایی که به زودی در دنیا رتبه اول مصرف را به خود اختصاص م یدهد، انرژی الکتریکی سبز خورشیدی م یباشد. جالب است که بدانیم مقدار انرژی دریافتی زمین از خورشید در هر 15 دقیقه،برابر با مقدار انرژی مصرفی تمام کشورهاست.با این تفاسیر امروزه مشاهده م یشود که ژاپن با تولیدبیش ا ز 45 درصد انرژی خورشیدی در سطح بین المللی،بیشترین مقدار سلولهای خورشیدی نصب شده را بر حسب تعداد افراد کشور خود دارا اس ت. همچنین بعد از ژاپن،کشورهای اروپایی و ایالا ت متحده امریکا نیز قابل ملاحظ هترین بازارهای بهر هبری از انرژی سبز را تحت پوشش داشته و اهمیت آن به حدی رسیده است که کشو ر آلمان بخشی از مالیات دریافتی از مردم خود ر ا صرف سرمای هگذاری در این زمینه م ینماید. در این مقاله نیز سعی شده است که با معرفی عملکرد س یست مهای وابسته به انرژی خورشیدی و بررسی موقعیت فنی – اقتصادی چیلرهای جذبی ) بعنوان سیستم تهویه مطبوع ساختما ن( ونحوه عملکرد پانلهای هوشمند خورشیدی در طراحی و معماری مناسب ساختمانها، بر این نکته تأکید شود که با واقع بودن ایران بر روی کمربند زرد کره زمین و با تکیه بر این واقعیت که میزان کل انرژی خورشیدی که به کشور م یتابد،بیش از 3000 برابر انرژی مورد نیاز آن است و میزان دریافت آفتاب سالانه در ایران، حدود 1000 برابر تمامی مصرف و صادرات سالانه انرژی کشور می باش د. لذا با طراحی بهینه سیستم های خورشیدی ،بجای اخت صاص یارانه به سوختهای فناپذیر فسیل ی م یتوان با اقدام به ساخت سیست مهای گرمایش و سرمایش خورشیدی در ساختمانها و نیز احداث نیروگاههای انرژی خورشیدی در صنعت

کلمات کلیدی:
انرژی سبز، معماری، سازه، پانل هوشمند، چیلر جذبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CESC11-77_3045645068.html