CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر لجن فاضلاب و کود فسفری بر جذب فسفر و رشد گندم در شرایط تنش تغذیهایفسفر

عنوان مقاله: تأثیر لجن فاضلاب و کود فسفری بر جذب فسفر و رشد گندم در شرایط تنش تغذیهایفسفر
شناسه (COI) مقاله: ABYARI13_015
منتشر شده در سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم معینی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید حجازی مهریزی - استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعظم جعفری - استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
در خاکهای آهکی حلالیت فسفر به واسطه pH بالا محدود میشود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کاربرد لجن فاضلاب به عنوان یک منبع مهم در تأمین فسفر مورد نیاز گیاه و کاهش اثرات تنشی کمبود فسفر بر گندم انجام شد. تیمارهای کودی شامللجن فالالاب، کود فسفری و مخلوط آنها به همراه تیمار شاهد )تنش کمبود فسفر( به مدت 3ماه در خاک اعمال شد. در زمان های 1، 2 و 3 ماه پس از اعمال تیمار کودی، بوتههای گندم برداشت و خصوصنیات رشندی شامل ارتفاع، وزن تازه و خشک شاخسار اندازهگیری شد. همچنین میزان جذب فسفر توسط شاخسار نیز تعیین شد. نتایج نشان داد که در ماه اول هنی تفناوتمعنیداری از لحاظ خصوصیات رشدی بین تیمارهای کودی مشاهده نشد در حالیکه در ماه دوم و سوم اختلاف بین تیمار شاهدو تیمار کودی معنیدار بود. در ماه سوم، تیمار مخلوط در مقایسه با سایر تیمارهای کودی تأثیر بیشتری بر رشند گنندم داشنت.جذب فسفر شاخسار در ماه اول تحت تأثیر تیمار کودی قرار نگرفت در حالیکه در ماه دوم و سوم تیمار مخلوط لجن فالانلاب وکود فسفری از لحاظ میزان جذب فسفر شاخسار در بالاترین سطح آماری قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد لجننفالالاب قادر به تأمین فسفر مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد به ویژه در زمانهای انتهایی رشد میباشد.

کلمات کلیدی:
تنش تغذیهای، فسفر، بقایای آلی، کشاورزی پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ABYARI13-ABYARI13_015.html