CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد (EVA,REVA,MVA) درشرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد (EVA,REVA,MVA) درشرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_009
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید وحید درویش پور - کارشناس ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:
سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تاازمیزان موفقیت مدیران دربه کارگیری ازسرمایه ی آنها آگاهی یابند. ایجادارزش وافزایش ثروت سهامداران دربلندمدت ازمهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درسال 1385 الی 1390 می باشدک باتوجه به مدیریت به محدودیت های اعمال شده درانتخاب شرکت ها درنهایت 48 شرکت به عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب شدند داده های مالی درسایت (( مدیریت پژوهش ، توسعه ومطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار)) ونرم افزارتدبیر پرداز وره آورد نوین واسناد موجوددرکتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است.این پژوهش شامل 3 سوال و3 فرضیه می باشدکه درصدد بررسی روابط بین حاکمیت شرکتی باشاخص های ارزیابی عملکرد نوین شرکت ها می باشد، که برای آزمون فرضیات پژوهش ازضریب همبستگی پیرسن وبرای ارائه مدل ازرگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دادکه بین شاخص های ارزیابی عملکرد (ارزش افزوده اقتصادی، وارزش افزوده اقتصادی پالایش شده )باحاکمیت شرکتی در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده دربورس رابطه مثبت معناداری وجوددارد، ولی بین ارزیش افزوده بازاربا حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجودداشت

کلمات کلیدی:
ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ، حاکمیت شرکتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_009.html