CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدیریت دانش در شرکت های کوچک ومتوسط : ارائه یک رویکرد عملیاتی

عنوان مقاله: مدیریت دانش در شرکت های کوچک ومتوسط : ارائه یک رویکرد عملیاتی
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_022
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

احسان کثیری -

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش شیوه شناسایی، دراختیارگرفتن ، سازماندهی وپردازش اطلاعات جهت خلق دانش می باشد که پس ازآن توزیع می شودوسپس دردسترس دیگران قرارمی گیرد تابرای خلق دانش بیشتر استفاده شود( رادینگ، 21:1383) اجرای مدیریت دانش ازاین جهت دارای اهمیت است که ، سازمان های برای مقابله باتهدیدات محیطی واستفاده از فرصت های احتمالی، ناچارند ظرفیتها وتوانمندی درونی خود رابشناسند، نقاط ضعف راترمیم نموده و به تقویت نقاط قوت بپردازند. مسائل ومشکلات مدیریت آن چنان پیچیده ودرهم شده است که تشخیص مشکل به آسانی میسرنیست وماهیت انسانی سازمان ها و پیچیده بودن رفتاری کارکنان، این پیچیدگی رامضاعف نموده است.هدف ازانجام این تحقیق بحث پیرامون دومسئله مهم بوده است : چرا مدیران شرکت های کوچک و متوسط باید ازمدیریت دانش درسازمان شان آگاهی داشته باشند و چگونه می توانند آن رادرسازمان بهاجرا دربیاورند، روش تحقیق مورداستفاده دراین مطالعه روش اسنادی بوده وازابزارقیش برداری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است .نتایج تحقیق تصریح می نماید که برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش نیازبه ایجادشناخت نسبت به مدیریت دانش درسازمان، همسوسازی مدیریت دانش با استراتژی کسب وکار، ممیزی دانش ونیز بکارگیری روش هایی است که فرایندها، تغییرات فرهنگی، وفناوری هایی که بهترین پتانسیل رابرای ارتقای دانش وافزودن ارزش برای سازمان دارند باهم ترکیب کنند می باشد. لذاباتوجه به یافتهای تحقیق پیشنهاد می گردد که نسبت به حمایت مدیران ارشد سازمانها، آگاه سازی واطلاع کارکناان ازتغییرات ومزایای حاصل از پیاده سازی مدیریت دانش افزوده گردیده و درنهایت بسترسازی فرهنگی درزمینه پیاده سازی مدیریت دانش صورت گیرد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، صنایع کوچک ومتوسط، اجراوپیاده سازی ، مدیریت استراتژیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_022.html