CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه الگوهای موجود در خصوص مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: مطالعه الگوهای موجود در خصوص مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_029
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید کریمی - کارشناس ارشد حسابداری
هادی کشکرانی - کارشناس ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش مطالعه الگوهای موجوددرخصوص مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران به منظوردستیابی به مناسب ترین مدل جهت ارزیابی مدیریت سود درمحیط بازارکشورمی باشد. ازآنجایی که اقلام متعددی نقش به سزایی درمدیریت سودبازی می کنندلذابه عنوان متغییر وابسته بااستفاده از پنج مدل مطرح( جونز، جونزتعدیل شده، کاسنیک ، کاسنیک تعدیل شده وجونزودچو، سلوان و سونی) موردبررسی قرارگرفت.دراین پژوهش 70شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دردوره زمانی 1384 تا 1390 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیات ازمدل رگرسیون استفاده شده است. یافته های آزمون فرضیات به ترتیب ضریب 254/0 برای مدل کاسنیک، 235/0 برای مدل کاسنیک تعدیل شده، 35 0/0 برای مدل تعدیل شده جونزودیچو، سلوان وسونی، 19 0/0 برای مدل تعدیل شده جونزو 4 00/0 برای مدل جونز، حاکی ازآن است که درمیان پنج مدل مذکورمدل کاسنیک بیشترین همبستگی رابدست می دهد. باتوجه به اینکه دراکثریت قریب به اتفاق تحقیقات داخلی دراین زمینه ازمدل تعدیل شده جونیز اسفاده شده است می توان استفاده از مدل مذکور راباتوجه به شرایط بومی موردتردیدقرارداده ومدل کاسنیک رابه عنوان الگوی مناسب برای بررسی مدیریت سود درشرکتها پیشنهاد کرد.

کلمات کلیدی:
الگوهای مدیریت سود( جونز، جونز تعدیل شده ، کاسنیک)، اقلام تعهدی- مدیریت سود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_029.html