CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مربوط بودن افشاهای داوطلبانه برارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی مربوط بودن افشاهای داوطلبانه برارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_042
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهرام محسنی ملکی - دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طبابائی (نویسنده مسئول )
محسن عرب کیاسری - دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی روز بهان ساری
افسانه کاویانی - دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی روز بهان ساری

خلاصه مقاله:
هدف ازانجام این پژوهش مربوط بودن افشاهای داوطلبانه برارزش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است. سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات سودمنداقتصادی، نیازبه اطلاعات قابل اتکایی دارندکه دراین بین کیفیت سود ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد. باتوجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات مالی گزارش های مالی رابه عنوان یکی ازمنابع اصلی اطلاعات مالی درمورد واحدهای اقتصادی ملاک تصمیم گیری قرارمی دهند، بنابراین درگزارشگری مالی بایداطلاعاتی فراهم شودکه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتباردهندگان بالفعل وبالقوه وسایراستفاده کنندگان درامرسرمایه گذاری واعطای اعتبارمفید باشد.لذا مربوط بودن افشاهای داوطلبانه قابل بررسی می باشد. این تحقیق ازنوع مطالعات توصیفی – همبستگی مبتنی برتحلیل داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سطح افشای داوطلبانه باارزش بازارشرکت و همچنین بین سطح افشای داوطلبانه شرکت ها باارزش بازاربه ارزش دفتری شرکت رابطه معنی داری وجوددارد.

کلمات کلیدی:
مربوط بودن، افشاهای داوطلبانه، ارزش بازار، ارزش بازار برارزش دفتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_042.html