CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی برگرایش کارآفرینانه در کسب وکار های خانوادگی مورد مطالعه :کسب وکارهای خانوادگی در حوزه صنعت کاشی وسرامیک استان اصفهان)

عنوان مقاله: تاثیر فرهنگ سازمانی برگرایش کارآفرینانه در کسب وکار های خانوادگی مورد مطالعه :کسب وکارهای خانوادگی در حوزه صنعت کاشی وسرامیک استان اصفهان)
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_053
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سپیده مقیم - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی الیاسی - عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش ، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برگرایش کرآفرینانه ی کسب وکارهای خانوادگی است. دراین پژوهش برای بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه کسب وکارهای خانوادگی درصنعت کاشی و سرامیک استان اصفهان، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ومدل گرایش کارآفرینانه ی دست و لامپکین مورداستفاده قرارگرفته است. ابزارهای استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات عبارت اند از پرسش نامه استاندارد دنیسون برای سنجش بعدفرهنگ سازمانی (پایایی باآلفای کرونباخ برابر 92/0 )، پرسشنامه و پرسش نامه ی استاندارد درس ولامپکن برای سنجش بعدگرایش کارآفرینانه، (پایاییی باآلفای کرونباخ برابر 8/0 ) پرسشنامه این پژوهش درمیان تمام اعضای جامع توزیع شد که ازتعداد 70 پرسشنامه توزیع شده 55 پرسش نامه به طورکامل تکمیل وبرگردانده شد. دراین پژوهش برای آزمودن فرضیه ی اصلی به کمک نرم افزار Spss ازآزمون رگرسیون خطی ساده و برای آزمودن فرضیه های فرعی پژوهش ازآزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازماین برروی گرایش کارآفرینانه ی افراد این شرکت ها تاثیرمثبت ومعناداری دارد، به طوری که برای ایجادوتقویت گرایش کارآفرینانه درکارکنان باید روی فرهنگ سازمان تمرکزکرده ودرجهت هماهنگی ارزشها وهنجارهای افراد باکسب وکارهای خانوادگی اقدام کرد.

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی، گرایش کارآفرینانه، کسب وکارهای خانوادگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_053.html