CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آسیب شناسی ساختار سازمانی شعب بانک کشاورزی

عنوان مقاله: آسیب شناسی ساختار سازمانی شعب بانک کشاورزی
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_056
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن گیوریان -
سعیده صدرائی -

خلاصه مقاله:
دوره عمریک سازمان شامل چهارمرحله پیدایش، رشد، بلوغ ، افول است بنابراین برای اینکه سازمان هاافول نکنند تکنیکهایی وجودداردکه یکی ازآنها اسیب شناسی است.درواقع بیشترسازمان هانمی میرند آنها تجدیدساختارمی شوند برای تجدیدساختارابتدا بایدآسیب های موجودساختار مشخص گردند. ساختارسازمانی یکی ازعوامل موثربرخلاقیت ، انگیزش ، رضایت شغلی وکارائی وتوانمند سازی کارکنان و وسازمان می باشدبانک کشاورزی بانکی دولتی فعال درزمینه خدمت رسانی به بخش کشاورزی وغیرکشاورزی ازاین امر مستثنی نیست. هدف اصلی این تحقیق آسیب شناسی ساختار سازمانی شعب بانک کشاورزی می باشد. روش تحقیق روش توصیفی وازنظرهدف کاربردی می باشد. ابزاراندازه گیری طی پرسشنامه استاندارد ابعادساختار سازمانی رابینز وبراساس طیف لیکرتی انجام گردیده است جامعه آماری 900 نفر کارکنان شعب بانک کشاورزی درتهران بزرگ درمقطع مردادماه 1391 بوده که براساس فرمول کوکران به 270 نفرتقلیل یافت. بصورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید، برای تجزیه تحلیل داده ها ازآمارهایی چون توصیفی (جداول فراوانی ونمودارها) واستنباطی بااستفاده از نرم افزار spss بهره گیری شده است. پس ازتجزیه تحلیل اطلاعات، نتایج باالگوی مطلوب برگرفته ازادبیات نظری پژوهش تطبیق داده شدتاازاین طریق آسیب های ساختار سازمانی مشخص شود، درنهایت بااستفاده از جداول اماری مشخص گردید میزان ابعادساختارسازماین درشعب بانک کشاورزی بیشترازحدمطلوب می باشد.

کلمات کلیدی:
آسیب شناسی، ساختار سازمانی ارگانیک ومکانیک، بانک کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_056.html