CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر تعارضات شغل - خانواده بررفتار شهروندی سازمانی در کارکنان زن دانشگاه ولی عصر رفسنجان

عنوان مقاله: تاثیر تعارضات شغل - خانواده بررفتار شهروندی سازمانی در کارکنان زن دانشگاه ولی عصر رفسنجان
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_096
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین صیادی تورانلو - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
سلیم کریمی تکلو - عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
فرحناز آهنگ - دانشجوی مدیریت دولتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)

خلاصه مقاله:
رفتار کارکنان درمحیط کاری توجه بسیاری ازمحققان رادردهه های گذشته به خودجلب کرده است .از جمله این رفتارها که هنگام تحلیل مفهوم آن ها مورد توجه قرارگرفته است رفتارشهروندی سازمانی است که تاثیرات فراوانی براهداف سازمانی و اثربخشی آن دارد. متغییرهای بسیاری بررفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است که ازجمله آنها می توان به تعارضات شغل- خانواده اشاره کرد. اکثرمتخصصان رفتارسازمانی اعتقاددارند که این تعارضات اثرات نامطلوبی ازخودبرجای گذاشته وبه یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضرتبدیل شده است .پژوهش حاضرباهدف سنجش رابطه بین تعارضات شغل خانواده بررفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان زن دانشگاه ولی عصر رفسنجان صورت گرفت. به منظور گردآوری داده هااز پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی پوددساکوف وهمکاران ( 1990) وتعارضات شغل خانواده کارلسون وهمکاران (2000) استفاده شد که پایایی آنها به وسیله آزمون آلفا کرونباخ 777/. و 905/. تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان دادکه بین تعارضات شغل- خانواده ورفتارشهروندی سازمانی همبستگی منفی و معناداری به میزان 393/. وجوددارد. به عبارت دیگر باافزایش تعارضات شغل –خانواده ، رفتار شهروندی سازمانی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی:
تعارضات شغال- خانواده ، رفتارشهروندی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_096.html