CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات پنج نیروی رقابتی پورتر بربهبود رتبه بندی بیمه توسعه

عنوان مقاله: بررسی اثرات پنج نیروی رقابتی پورتر بربهبود رتبه بندی بیمه توسعه
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_235
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

محبوبه گودرزی - کارشناسی ارشدمدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
سمیرا گلابی - کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
حمیدرضا بهرامی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحدنراق

خلاصه مقاله:
استقرار مدیریت صحیح در هر سازمان مستلزم کاربرد صحیح مدل های معتبر مدیریتی وایجاد زمینه مناسب برای استفاده مطلوب وبهینه از اثرات مدلهای موجود آن می باشد لذا این ضرورت احساس میشد تا با بررسی شرکتی موفق ولایه های مدیریتی وزیر سیستمی آن بتوان چگونگی استقرار نیروهای رقابتی پورتر در جهت بهترشدن در حیطه رقابت را بررسی کرد این تحقیق در پی سنجش اثرات نیروهای رقابتی پورتر بهبود رتبه بندی شرکت بیمه توسعه بوده که با مصاحبه از مدیران متوجه شدیم که چهار شاخص رضایت مشتریان ، رضایت مندی کارکنان ، سودآوری و سهم بازار دربهبودرتبه بندی بیمه ها موثرمی باشند. دراین تحقیق چهارشاخص ذکرشده درپنج فرضیه اصلی ورودرقبای جدید، خدمات جایگزین ، قدرت چانه زنی تامین کنندگان، قدرت چانه زنی خریداران ورقابت شرکت های موجوددرصنعت درنظرگرفته شد. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از کارکنان بیمه توسعه اصفهان که 304 نفرمی باشند وپاسخگویان ازجامعه بصورت تصادفی انتخاب ونمونه گیری شدندو دراین پژوهش درتحلیل اطلاعا ازنرم افزار SpSS وازآزمون t یک نمونه ، tدونمونه مستقل ، آنالیز واریانس وآزمون فریدمن به همراه سطح معنی داری برای ازمون فرضیه ها استفاده شد. باتوجه به تایید تمامی فرضیه ها پیشنهادهای اجرایی برنامه ریزی نیروی انسانی به روزرسانی نرم افزارهای ارتباطی و.... ارائه گردید.

کلمات کلیدی:
بیمه توسعه ، پنج نیروی رقابتی پورتر، رتبه بندی، رضایت مندی ، سهم بازار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_235.html