CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین مخازن فعالیتهای نوآورانه وناهنجاری های عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مخازن فعالیتهای نوآورانه وناهنجاری های عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_314
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا پوربهرام - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریدون رهنمای رودپشتی - دکتری مدیریت بازرگانی -مالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
اخمد یعقوب نزاد - دکتری مدیریت بازرگانی -مالی ،استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:
دراین تحقیق هدف بررسی ارتباط بین مخارج فعالیتهای نواورانه وناهنجارهای عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادارتهران می باشدوازجمله ناهنجاری های عرضه اولیه عمومی می توان به ارزش گذاری برقیمت وعملکرد پایین دردرازمدت اشاره کرد، که تحقیقات بسیاری دراین زمینه صورت گرفته است .پژوهش حاضربه دنبال آن است تابین این ناهنجاری ومخارج فعالیتهای نوآورانه ارتباطی پیداکند، درواقع تحقیق حاضر به سوالات زیرپاسخ می دهد: آیا بین مخارج فعالیت های نواورانه (هزینه های R&D) درشرکتهای که IPO می شود وارزشگذاری زیرقیمت بازار IPO رابطه معناداروجمود دارد؟ فعالیتهای نوآورانه (هزینه های R&D) درشرکت های IPO می شوندوافت قیمت دربلندمدت IPO رابطه معناداروجوددارد؟داده های تحقیق بااستفاده از ضریب همبستگی t بادوگروه مستقل وآزمون رگرسیون موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج نهایی تحقیق نشان دادکه دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری بین هزینه R&D شرکتها وارزش گذاری زیرقیمت عرضه های اولیه رابطه معنادار ومثبت وجودداردودرواقع می توان بیان کرد که باافزایش مخارج فعالیت های نوآورانه ، ارزش گذاری زیرقیمت نیز افزایش می یابد

کلمات کلیدی:
مخارج فعالیت های نوآورانه، ارزش گذاری زیرقیمت ،افت قیمت دربلندمدت، اندازه شرکت، ریسک ، بورس اوراق بهادار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_314.html