CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیرانواع فنون آموزش بربهبود وری منابع انسانی دردانشگاههای منتخب یزد

عنوان مقاله: بررسی تاثیرانواع فنون آموزش بربهبود وری منابع انسانی دردانشگاههای منتخب یزد
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_380
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجمه رضایی صدرآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم وهنریزد

خلاصه مقاله:
درعصری که به انفجارداشن واطلاعات لقب گرفته وتوسعه دانش وتکنولوژی رشدشتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی تواند نسبت به این تحولات بی تفاوت بماند. آموزش وپرورش می خواهد یادگیری وآموزش درزنادگی انسان ازارزش معناداری برخودارشودوفراتراز یادگیری ، به بازسازی شخصیت وتوانمندی های منابع انسانی بپردازد تاآموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود .بهبود بهره وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت وشایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. بنابراین ، برای اطمینان ازافزایش دانش ، مهارتها وشایستگی که استمرارداشته وقابل استفاده باشند، کارکنان بایستی به اندازه کافی آموزش ببینند، هدف تحقیق حاضربررسی تاثیرانواع فنون آموزش بربهبود بهره وری منابع انسانی می باشد.داده های تحقیق ازطریق پرسشنامه ودربین پنج دانشگاه منتخب یزدگردآوری شد.نتایج حاصل ازپژوهشهای انجام گرفته نشان می دهدک درروابط متقابل میان انواوع فنون آموزش توبهبود بهره وری هماهنگی کامل دیده شدولی به خاطر فقدان آموزش شبیه سازی دردانشگاههای منتخب یزد ، اثراین آموزش بربهبودبهره وری منابع انسانی دانشگاههای منتخب یزدمشاهده نگردید.

کلمات کلیدی:
آموزش وبهسازی مستمر منابع انسانی، بهبود بهره وری ، آموزش ضمن خدمت، شبیه ساز ی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_380.html