CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی در واحدهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی در واحدهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_478
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی دیبائیان - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کهگلویه ویویراحمد گروه مدیریت اجرایی یاسوج ایران
فرج اله رحیمی - رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی ) استادیار دکتری مدیریت بازرگانی مدیر گروه مدیریت دانشگاه چمران اهواز
بلقیس باورصاد -

خلاصه مقاله:
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی درواحدهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران در سال 1392 انجام شد روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی واز نوع توصیفی – همبستگی می باشد دراین پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری چند عاملی بس واولیوو 1985 پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه 2001 استفاده شده است که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0.934و0.889 می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل 2295 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر برابر با 240نفر بدست آمد جهت تجزیه وتحلیل داده ها باتوجه به نرمال بودن از آزمون t تک نمونه ای وضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار Spss وانجام شد.نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین ومولفه های یادگیری سازمانی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد وهمچنین بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
رهبری تحول آفرین ،یادگیری سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_478.html