CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله راهکارهای توسعه مالیات بر ارزشافزوده از دیدگاه مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر

عنوان مقاله: راهکارهای توسعه مالیات بر ارزشافزوده از دیدگاه مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر
شناسه (COI) مقاله: AEIM01_005
منتشر شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمدعلی اسدپور - دکترای اقتصاد و استادیار دانشگاه آزاد بندر عباس
علی رزمجو - فوق لیسانس اقتصاد و حسابرس ارشد مالیاتی

خلاصه مقاله:
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایه های مالیاتی ازجمله مالیات هایی است که درآمد بالایی را برای دولتها بههمراه دارد. ازاینرو با در نظر گرفتن خاصیت درآمدزایی بالای آن، هدف از این پژوهش راهکارهای توسعه مالیات برارزش افزوده از دیدگاه مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر است. با توجه به اینکه اینچنین تحقیقیتاکنون در ایران موردبررسی قرار نگرفته و با در نظر گرفتن اینکه این نوع مالیات نسبت به سایر مالیات های شناخته شده ازکارایی بهتری برخوردار بوده لذا ما در این پژوهش به دنبال پیدا کردن راهکارهای توسعه این نوع مالیات هستیم. نتایج اینتحقیق می تواند به عنوان راهنمایی در دست سازمان امور مالیاتی کشور جهت اتخاذ سیاست های مناسب مالیاتی و اقتصادیقرار گیرد. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی 1 می باشد و تعداد 181 پرسشنامه گردآوری شده است جامعه آماری اینتحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر می باشد که به منظور انتخاب نمونه های همگن ازروش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.در این پژوهش در قسمت آمار توصیفی با استفاده از شاخص های فراوانی،درصد و میانگین به بررسی سؤالهای پرسشنامه پرداخته شد و در قسمت آمار استنباطی با استفاده از آزمون تیاستیودنت، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و همه فرضیه های موردبررسی تائید شده و متناسب با نتایج تجزیهو تحلیل، پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:
ارزش افزوده، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AEIM01-AEIM01_005.html