CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش خودانگیزشی مدیران بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه در شهر بندرعباس

عنوان مقاله: بررسی نقش خودانگیزشی مدیران بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه در شهر بندرعباس
شناسه (COI) مقاله: AEIM01_022
منتشر شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا غیایی - گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
حمید روانپاک نودژ - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم- نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
براساس مطالعات و پژوهش هایی که در این خصوص انجام شده، می گویند آنچه باعث می شود فردی موفق تر از دیگرانباشد و به هدف های بالاتری برسد، تنها به IQ محدود نمی شود و چیزی فراتر از آن است که می تواند زمینه موفقیت درزندگی را فراهم سازد .در این پژوهش ضمن بررسی اهمیت خودانگیزشی در عملکرد مدیران به رابطه آن با موفقیت مالیشرکت های بیمه ای پرداختیم . خودانگیزشی یکی از ابعاد پنج گانه هوش هیجانی بر اساس نظریات مدیریتی می باشدبدین منظور با مطالعه ادبیات تحقیق به شناسایی ابعاد اصلی هوش هیجانی مدیران پرداخته و بر اساس نظریات موجودپنج بعد خود آگاهی مدیران،خود کنترلی مدیران ،خود انگیزگی مدیران ،همدلی مدیران و مهارت های اجتماعی مدیرانبه عنوان اصلی ترین ابعاد هوش هیجانی مدیران شناسایی شد و نهایتاً بعد خودانگیزشی بعنوان یکی از ابعاد اصلی موردتحقیق و واکاوی قرار گرفت و در این مقاله به بررسی نقش خودانگیزشی مدیران بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه درشهر بندرعباس پرداخته شده است .به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده و بدین منظورپرسشنامه های مشتمل بر 30 گویه تدوین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت.پرسشنامه مذکور میان 184 نفر از مدیران شرکت های بیمه ای در شهر بندرعباس توزیع و اطلاعات آن به کمکنرم افزار SPSS22 وبا استفاده ازآزمون های رگرسیون خطی ساده وچندگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت.نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که خودانگیزشی مدیران بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه ای تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی:
خود انگیزشی مدیران ، شرکت های بیمه ای ،عملکرد مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AEIM01-AEIM01_022.html