CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش خودآگاهی مدیران بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه در شهر بندرعباس

عنوان مقاله: بررسی نقش خودآگاهی مدیران بر عملکرد مالی شرکتهای بیمه در شهر بندرعباس
شناسه (COI) مقاله: AEIM01_023
منتشر شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا غیایی - گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
حمید روانپاک نودژ - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم- نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
براساس مطالعات و پژوهش هایی که در این خصوص انجام شده، می گویند آنچه باعث می شود فردی موفق تر ازدیگران باشد و به هدف های بالاتری برسد، تنها به IQ محدود نمی شود و چیزی فراتر از آن است که می تواند زمینهموفقیت در زندگی را فراهم سازد .در این پژوهش ضمن بررسی اهمیت خودآگاهی در عملکرد مدیران به رابطه آن باموفقیت مالی شرکت های بیمه ای پرداختیم . خودآگاهی یکی از ابعاد پنج گانه هوش هیجانی بر اساس نظریاتمدیریتی می باشد بدین منظور با مطالعه ادبیات تحقیق به شناسایی ابعاد اصلی هوش هیجانی مدیران پرداخته و براساس نظریات موجود پنج بعد خود آگاهی مدیران،خود کنترلی مدیران ،خود انگیزگی مدیران ،همدلی مدیران ومهارت های اجتماعی مدیران به عنوان اصلی ترین ابعاد هوش هیجانی مدیران شناسایی شد و نهایتاً بعد خودآگاهیبعنوان یکی از ابعاد اصلی مورد تحقیق و واکاوی قرار گرفت و در این مقاله به بررسی نقش خودآگاهی مدیران برعملکرد مالی شرکتهای بیمه در شهر بندرعباس پرداخته شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارپرسشنامه استفاده شده و بدین منظور پرسشنامه های مشتمل بر 30 گویه تدوین و پایایی آن با استفاده از ضریبآلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.پرسشنامه مذکور میان 184 نفر از مدیران شرکت های بیمه ای در شهربندرعباس توزیع و اطلاعات آن به کمک نرم افزار SPSS22 وبا استفاده ازآزمون های رگرسیون خطی سادهوچندگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که خودآگاهی مدیران برعملکرد مالی شرکتهای بیمه ای تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی:
خود آگاهی مدیران ، شرکت های بیمه ای ،عملکرد مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AEIM01-AEIM01_023.html