CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان هرمزگان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان هرمزگان
شناسه (COI) مقاله: AEIM01_069
منتشر شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف احمدی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان
اقبال پاک طینت - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان
فرشته سالارپور - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدسیرجان

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاههای آزاد استان هرمزگان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد استانهرمزگان بودند که از 1120 نفر تشکیل شده اند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمولکوکران تعداد 286 نفر را در بر داشت. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته بود و جهت جمع آوریداده ها از پرسش نامه تأثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاه بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیزاز روش های آماری آزمون تی تک نمونه ای و آزمون دو جمله ای استفاده گردید که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشانداد: جهانی شدن آموزشعالی و مؤلفه های چهار گانه آن (تمرکز زدایی آموزش عالی، توسعه فناوری آموزش عالی، مهاجرت و فرارمغزها، رشد مهارت های چند بعدی آموزش عالی) بر کیفیت آموزشی دانشگاه ها تأثیر دارند.

کلمات کلیدی:
جهانی شدن، آموزش عالی، کیفیت آموزشی، دانشگاه، استان هرمزگان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AEIM01-AEIM01_069.html