CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات برخی ترکیبات معدنی و اسانس های گیاهی بر فعالیت تجزیه سلولز همزیست های دستگاه گوارش موریانه Amitermes vilis (Isoptera: termitidae)

عنوان مقاله: بررسی اثرات برخی ترکیبات معدنی و اسانس های گیاهی بر فعالیت تجزیه سلولز همزیست های دستگاه گوارش موریانه Amitermes vilis (Isoptera: termitidae)
شناسه (COI) مقاله: AETCONF03_008
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

البرز سعیدی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه حشره شناسی کشاورزی تهران ایران
سهراب ایمانی - استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه حشره شناسی کشاورزی تهران ایران
نادر حسن زاده - استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه بیماری شناسی گیاهی تهران ایران
علی احدیت - استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گروه حشره شناسی کشاورزی تهران ایران

خلاصه مقاله:
موریانهها از مهمترین حشرات تجزیهکننده لیگنوسلولزها بشمار میروند. بر طبق مستندات موجود همزیستهای داخلی تجزیه کننده سلولز در معده انتهایی آنها نقش بسزایی در تجزیه مواد سلولزی برعهده دارند. در این تحقیق 5ایزوله باکتریایی تجزیه کننده سلولز از معده موریانه vilis Amitermes از تلههای جایگذاری شده در منطقه حفاظت شده خجیر واقع در جاجرود تهران، جمعآوری و شناسایی شد. سپس، باکتریهای لوله گوارش موریانه جداسازی و بر طبق روشهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی گردید. در نتیجه مشخص شد، ایزوله ASB1 تحت نام cereus Bacillus و ایزولههای ASB2 و ASB3 تحت نام circulans. B و ایزوله ASB5 بنام licheniformes. B مورد شناسایی قرار گرفت. ایزوله ASB4 یک باکتری گرم منفی بود که به روشهای فوق و طبق جداول معتبر شناسایی باکتریها مورد شناسایی دقیق قرار نگرفت. متعاقبا با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر میزان جذب گلوکز هر دو ایزوله ASB1 و ASB4 که بیشترین میزان هاله تجزیه کننده موادی سلولزی در محیط کشت red Congo Cellulose media agar را داشتند (5 و 4 میلیمتر)، نسبت به استاندارد محلول گلوگز با 5 غلظت 5ppm ،10ppm ،15ppm و 20ppm اندازه گیری شد. نتیجه نشان داد که میزان جذب دو ایزوله در محیط کشت medium liquide CMC ،به ترتیب 0016/0 و 0450/0 در OD276 بوده است. در ارتباط با تاثیر اسانس سه گیاه سیر خوراکی، زیره سیاه و ریحان سبز و دو ترکیب معدنی اسید بوریک و تنگستن بر روی فعالیت تجزیه کنندگی سلولز باکتریهای جدا شده از معده موریانه vilis. A با استفاده از آزمون red Congo در سه غلظت مختلف 10ppm ،50ppm و 100ppm استفاده شد و نشان داد میزان فعالیت تجزیه کنندگی سلولز در همه ایزولهها در غلظت 100ppm دارای اثر کاهشی معنی داری بوده است.

کلمات کلیدی:
موریانه vilis Amiterms ،همزیستهای داخلی، اسانس، ترکیبات معدنی، فعالیت تجزیه کنندگی سلولز.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AETCONF03-AETCONF03_008.html