CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین اندازه اقتصادی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان مسجدسلیمان

عنوان مقاله: تعیین اندازه اقتصادی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان مسجدسلیمان
شناسه (COI) مقاله: AETCONF03_031
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اذر شهبازی - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه،استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه
عذرا جوانبخت - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه،استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در استفاده مطلوب از نهاده ها اندازه واحد تولیدی می باشد.با توجه به اینکه اندازه بهینه واحدهای تولید کشاورزی،تحت تاثیر ویژگی ها و شرایط اقتصادی هرمنطقه می باشد مطالعات مربوط به تعیین اندازه واحدهای تولید کشاورزی باید به طور اختصاصی برای هر محصول و درهرمنطقه صورت بگیرد.در مطالعه حاضر به منظور تعیین اندازه بهینه واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان مسجدسلیمان از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. داده های موردنیاز با تنظیم پرسشنامه و مراجعه حضوری به مدیران کلیه واحدهای فعال شهرستان در سال 94به دست آمده است. ابتدا آمار توصیفی تحقیق با استخراج از پرسشنامه ها و در قالب جداول و نمودارها بررسی شد. سپس مقدار کشش هزینه و بازده نسبت به مقیاس با تخمین تابع هزینه کل ترانسلوگ به ترتیب معادل 8/0 و 25/1 به دست آمد که نشانگر بازده افزایشی نسبت به مقیاس می باشد، یعنی اگر تمام نهاده های مورد استفاده در واحدهای مرغداری به اندازه یک درصد افزایش یابند، حدود 25/1 درصد به مقدار تولید گوشت مرغ اضافه خواهد شد. در نهایت، اندازه بهینه واحدهای مورد نظر با تخمین تابع هزینه متوسط ترانسلوگ و مشتق گیری جزیی از آن نسبت به مقدار محصول گوشت مرغ معادل 28000 قطعه به دست آمد. یعنی هرواحدمرغداری با نگهداری28000 قطعه از حداقل هزینه متوسط برخوردار خواهد گردید. لذا در شرایط حاضر باید تمهیداتی اتخاذ شود که مدیران واحدهایپرورش دهنده مرغ گوشتی با تغییرمتناسب همه عوامل و افزایش مقیاس تولید خودبتوانند مقدار ستانده بیشتری تولیدنمایند.

کلمات کلیدی:
اندازه بهینه، بازده نسبت به مقیاس، تابع هزینه ترانسلوگ،واحدهای پرورش مرغ گوشتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AETCONF03-AETCONF03_031.html