CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم
شناسه (COI) مقاله: AETCONF03_034
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس مرادی - استادیار برنامه ریزی مدیریت محیط دانشگاه هرمزگان
منیژه جلالی شولی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه هرمزگان
مسعود بختیاری کیا - استادیار سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه هرمزگان،

خلاصه مقاله:
گردشگری بخش عمدهی اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد، و یکی از بزرگترین صنایع جهان می باشد، این صنعت از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد. این در حالی است که واحدهای اقامتی و رفاهی ازجمله کمپینگهای اسکان موقت گردشگران یکی از مهمترین عناصر در توسعه این صنعت محسوب میشوند. از این رو توزیع بهینه و مکانیابی صحیح آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا مکانیابی صحیح این مراکز می تواند باعث آرامش خاطر گردشگران و رفع نیازهای آنها در زمینهی اقامت، رونق گرفتن هرچه بیشتر صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای گردشگری و غیره شود. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل و تعیین روابط بین معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران در جزیره قشم با استفاده از روش دیماتل می باشد که در این راستا پرسشنامهای تهیه گردید و در بین 25 نفر از کارشناسان مرتبط توزیع گردیدکه در نهایت 10 پرسشنامه تکمیل و جمعآوری شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیل نهایی دادهها از نرمافزارMatlabاستفاده شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. بر اساس نتایج این پژوهش می توان بیان نمود که کاربری اراضی و جهت شیب به ترتیب به عنوان با اهمیتترین و کم اهمیت ترین زیرمعیارهای آمایش سرزمین بهمنظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران در جزیره قشم می باشد؛ و از 21 زیرمعیار این پژوهش 10زیرمعیار بهعنوان عنصر علت و تاثیر گذار قطعی و 11زیر بهعنوان عنصر معلول و تاثیر پذیر قطعی در امر مکان یابی کمپینگ های اسکان موقت گردشگران در جزیره قشم شناساییشده است.

کلمات کلیدی:
آمایش سرزمین، مکانیابی، کمپینگهای گردشگری، روش دیماتل، جزیره قشم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AETCONF03-AETCONF03_034.html