CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر تغذیه اسیدآلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی جوان

عنوان مقاله: تاثیر تغذیه اسیدآلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی جوان
شناسه (COI) مقاله: AETCONF03_074
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سلیمان دونلو - دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
محمود شمس شرق - دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
علی خسروی - دانش آموخته دکتری گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران

خلاصه مقاله:
به منظور تعیین اثر اسید آلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجههای گوشتی از 450 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس 308 ،در آزمایشی فاکتوریل 2×3 با دو سطح اسید بایوترونیک (صفر و 2/0 درصد جیره) و سه سطح مختلف اسیدهای آمینه متیونین، لیزین و تریونین (80 ،90 و 100 درصد براساس احتیاجات سویه) در قالب طرح کاملا تصادفی 6 تیمار و 5 تکرار و 15 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. جیرههای آزمایشی براساس احتیاجات سویه راس تنظیم و به صورت آزاد از یک تا 24 روزگی در اختیار پرندگان قرار گرفتند. نتایج نشان دادند جمعیت باکتریهای اسیدلاکتیکی در چینهدان جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای حاوی مکمل اسید آلی به طور معنیداری بیشتر ولی جمعیت کلیفرمها به طور معنیداری کمتر از گروههای فاقد مکمل اسید آلی بود (05/0<P .(همچنین جمعیت کل باکتریهای بیهوازی چینهدان تحت تاثیر تیمارهای حاوی اسید آلی قرار گرفت. به طوری در این گروهها جمعیت کل باکتریهای بیهوازی کاهش یافت (05/0<P .(نتایج این آزمایش نشان دادند که استفاده از اسید آلی بایوترونیک در رژیم غذایی، سبب بهبود تعادل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش پرندگان میشود و در نتیجه امکان استفاده از این اسید آلی به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتیبیوتیکهای محرک رشد در رژیم غذایی طیور وجود دارد.

کلمات کلیدی:
جوجههای گوشتی، چینهدان، کلیفرم، جمعیت میکروبی، لیزین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AETCONF03-AETCONF03_074.html