CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی جوان تغذیه شده با اسید آلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه

عنوان مقاله: بررسی پاسخ رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی جوان تغذیه شده با اسید آلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه
شناسه (COI) مقاله: AETCONF03_075
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سلیمان دونلو - دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
محمود شمس شرق - دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
سعید حسنی - دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران
علی خسروی - دانش آموخته دکتری گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران

خلاصه مقاله:
در این آزمایش به منظور بررسی اثر اسید آلی و سطوح مختلف اسیدهای آمینه بر عملکرد رشد و ترکیبات لاشه جوجههای گوشتی انجام شد. از 450 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس 308 ،بهصورت آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار 15 جوجهای استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح اسید آلی بایوترونیک (صفر و 0.2 درصد) و سه سطح اسیدهای آمینه متیونین، لیزین و تریونین (80 ،90 و 100 درصد براساس احتیاجات سویه) بود. جیرههای آزمایشی براساس احتیاجات سویه راس تنظیم و به صورت آزاد از یک تا 10 روزگی در اختیار پرندگان قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان دادند استفاده از اسید آلی و افزایش سطح اسیدهای آمینه در جیره سبب بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک شد 0.05<P .(اما در این دوره اثر معنیداری بر مصرف خوراک روزانه تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (0.05ޓP .(اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن چربی لاشه جوجههای گوشتی معنی-دار بود. بهطوری که تیمارهای حاوی اسید آلی در مقایسه با سایر تیمارها ضمن تاثیر بر وزن لاشه، موجب کاهش چشمگیر وزن چربی محوطه بطنی پرندگان شدند (0.05<P .(بنابراین با توجه به نتایج این آزمایش میتوان اذعان داشت که استفاده از اسید آلی بایوترونیک در جیره ضمن بهبود بخشیدن عملکرد پرندگان، سبب کاهش چربی محوطه بطنی و در نهایت بهبود کیفیت لاشه جوجههای گوشتی میشود.

کلمات کلیدی:
اسید آلی، جوجههای گوشتی، چربی محوطه بطنی، اسید آمینه، ضریب تبدیل خوراک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AETCONF03-AETCONF03_075.html