CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

عنوان مقاله: تاثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_028
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود بنیادی - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، ایران
جهانفر دانشیان - دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
سعید سیف زاده - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران

خلاصه مقاله:
ین پژوهش در فصل زراعی 1390-1391 در شهرستان رشت( بخش سنگر) به منظور بررسی روش های مختلف کشت مستقیم برنج در شرایط مختلف رطوبتی اجرا شد. به این منظور آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل:آبیاری در 2 سطح شامل:I1 : ارتفاع آب بطور دائم 2 سانتی متر به بالا و I2:فقط نم دار(کم آبیاری)و روش های کشت مستقیم در 4 سطح شامل:S1: کشت کپه ایS2: کشت خطی، S3: کشت پخشی وS4: شاهد(نشاءکاری) بودند. نتایج نشان داد که اثر آبیاری و روش کشت برعملکرد دانه معنی دار بود. همچنین اثر متقابل آبیاری و روش کشت در سطح یک درصد بر عملکرد دانه معنی دار بود. بررسی جدول مقایسه میانگین اثر ساده آبیاری بر عملکرد دانه نشان داد که آبیاری مطلوب با میانگین 3098 کیلوگرم در هکتار بیشترین مقداررا داشت که نسبت به تنش رطوبتی(با میانگین 1871 کیلوگرم در هکتار) برتری معنی داری داشت. نتایج مقایسه میانگین اثر ساده روش کشت بر عملکرد دانه نشان داد که روش کشت کپه ای با میانگین 2594 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت و بعد از ان روش کشت نشایی با میانگین 2530 کیلوگرم در هکتار در رتبه بعدی قرار گرفت و در نهایت روش کشت پخشی با میانگین 2349 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشت. نتایج اثر متقابل تیمار ها نشان داد که در شرایط آبیاری مطلوب روش کشت نشایی(شاهد) با میانگین 3314 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت. اما در شرایط تنش رطوبتی روش کشت کپه ای با میانگین 2054 کیلوگرم در هکتارنسبت به سایر تیمار ها برتری معنی داری داشت.

کلمات کلیدی:
کشت مستقیم، برنج ، کم آبیاری، عملکرد دانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_028.html