CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه( igella sativa L.N) در اقلیم کرمان تحت اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه( igella sativa L.N) در اقلیم کرمان تحت اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_061
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجمه جامی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
سید محسن موسوی نیک - دانشیار دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
از شیوه های بیولوژیکی برای افزایش تولدی در کشاورزی، محلول پاشی با هورمون های طبیعی همانند سالیسیلیک اسید است که باعث افزایش رشد و عملکرد در گیاهان می شوند. جهت بررسی اثرات تنش خشکی و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید برعملکرد و اجزای عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در بهار سال 1393براساس طرح کرت خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتوراول سطوح تنش خشکی (d) شامل: بدون تنش(90 درصد ظرفیت زراعی) تنش متوسط(75 درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید (50 درصد ظرفیت زراعی) و فاکتور دیگر 4 غلظت سالیسیلیک اسید(s) شامل:صفرمیکرومولار( محلول پاشی با آب مقطر به عنوان شاهد) 5میکرومولار، 10 میکرو مولارو 15 میکرومولار سالیسیلیک اسید، جهت محلول پاشی بذور سیاهدانه بود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل آماری شد و میانگین ها با استفاده از دانکن در سطح پنچ درصد با هم مقایسه شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تنش خشکی و سالیسیلیک اسید تاثیر معنی داری (0.05>P) بر وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد اسانس دارد. به طور یکه سطح سوم سالیسیلیک اسید(10Mm) ا66/65 درصد وزن هزاردانه، 137/67 درصد عملکرد بیولوژیک، 127/74 درصد عملکرد اسانس، 84/21 درصد میزان اسانس، 162/78 درصد شاخص برداشت و 72/97 درصد عملکرد دانه را افزایش داد. همچنین اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر صفت درصد اسانس و شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود.

کلمات کلیدی:
تنش خشکی، سالیسیلیک اسید، سیاهدانه ( igella sativa L.)، عملکرد، گیاهان دارویی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_061.html