CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برخی ارقام گندم دوروم در شمال خوزستان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد برخی ارقام گندم دوروم در شمال خوزستان
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_067
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد رضا فیاض نژاد - گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران
بهنام حبیبی خانیانی - استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزاء عملکرد برخی ارقام گندم دوروم آزمایشی در سال زراعی 93-92 درمزرعه تحقیقاتی شرکت کشت وصنعت شهید بهشتی واقع در شمال خوزستان انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای اصلی ازمایش شامل کود نیتروژن ازمنبع اوره با چهار سطح100،50،0 و 150 درصد کود شیمیایی نیتروژن مصرفی معمول منطقه در هکتار به شکل کود اوره و کود ورمی کمپوست با سه سطح 5،0 و 10 تن در هکتار و فاکتور فرعی شامل دو رقم گندم دوروم به نامهای بهرنگ و کرخه بود. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که در این آزمایش بهترین رقم از نظر میزان عملکرد دانه رقم بهرنگ بود. اختلاف معنی داری بین مصرف 100 و 150 درصد کود شیمیایی نیتروژن معمول منطقه در هکتار مشاهده نشد. اختلاف معنی داری بین مصرف 5 تن و 10 تن کودورمی کمپوست در هکتار وجود نداشت. بین مصرف 5 تن کودورمی کمپوست در هکتار گروه شاهد که فاقد مصرف کود آلی ورمی کمپوست بود اختلاف معنی داری در مورد بسیاری از صفات از جمله عملکرد و اجزاء عملکرد شامل وزن هزاردانه، تعداد سنبله درمتر مربع و تعداد دانه درسنبله وجود داشت. با توجه به بررسی جداول مقایسات میانگین مشخص گردید که از نظر اقتصادی کاهش عملکرد محصول در صورت حذف کامل کود شیمیایی از طریق افزایش 20 درصدی قیمت محصولات سالم و ارگانیک جبران خواهد گردید لذا در مواردی که نیاز به تولیدمحصولات کشاورزی سالم و پاارگانیک باشد کودورمی کمپوست می تواند جایگزین مطمئنی برای کودهای شیمیایی باشد تا کشاورزان را برای رسیدن به کشاورزی پایدار یاری دهد.

کلمات کلیدی:
کودنیتروژن، کود آلی(ورمی کمپوست)گندم دوروم، عملکرد، اجزاء عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_067.html