CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر تراکم بوته و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه و میوه مرزه

عنوان مقاله: تاثیر تراکم بوته و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد دانه و میوه مرزه
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_073
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی رحماندوست - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
امیرحسین شیرانی راد - دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
سعید سیف زاده - گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
محمد رضا اسدالهی - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر صفات رویشی گیاه دارویی مرزه در تراکم های مختلف، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار و تابستان سال 92 در منطقه دولت آباد شهرستان تاکستان در استان قزوین اجرا شد. محلول پاشی در هشت سطح(F1: آب خالص،F2: منگنز،F3: مس و F4: رویF5: منگنز+مسF6 : منگنز+رویF7: مس+ رویF8: منگنز+مس+روی) و تراکم گیاهی در 2 سطح(P1: 75 و P2: 90 بوته در متر مربع) در پلات های آزمایشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بوته و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و عملکرد میوه معنی دار بودند. نتایج مقایسه میانگین اثر سطوح تراکم بوته بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به تراکم 90 بوته در متر مربع با میانگین 79/54 گرم در متر مربع بود که نسبت به تراکم 75 بوته در متر مربع برتری معنی داری داشت. نتایج مقایسه میانگین های اثر سطوح محلول پاشی برعملکرد دانه نشان داد که بیشترین مقدار متعلق به تیمار محلول پاشی با منگنز+روی+مس با میانگین 99/5 گرم در متر مربع و کمترین مقدار عملکرد دانه مربوط به تیمار محلول پاشی با آب خالص (تیمار شاهد) با میانگین 37/07 گرم در متر مربع بود.

کلمات کلیدی:
عملکرد دانه، تراکم، عناصر ریزمغذی، مرزه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_073.html